ročník 42/2001:
                   
019Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Láska, nebo zákon?
Myslíte, že je váš život naprogramován (určen) předem?
Budeš krásná a chytrá
Nemůžeme nic?
Diakonie a solidarita na Mostecku
Tábor „mladých“ historiků
Zpověď
Večeře Páně
Spolu u stolu
Ester John (Qamar Zia)
Všechny věci napomáhají k dobrému
Exorcista
Víra a světlo
Nelze vejít s prachem na střevících, ani odejít
Tož tvoř
Stařec, který četl...
Vydavatelství
Ber si z Boží krásy
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:



ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Tábor „mladých“ historiků
13. - 20. VII. 2001
 
Staloť se již dobrým mravem v zemi této, že v osadě, jež zove Velká Lhota (pro ty, kdož tuto malebnou končinu navštíviti doposavad neráčili, v blízkosti Dačic rozkládající se), sjíždějí se v parných červencových dnech ze všech končin vlasti naší milené dítky historii ctící. Podle nařčení učeného: ''Historia - magistra vitae'' dítky letos probádávaly hlubiny roku osmáctičtyřicátého osmého. Avšak nejen v knihách moudrost ukryta jest, nýbrž pro zdravý vývoj ducha i těla nutno jest podnikati neplechy k mládí dobře hodící se (rybník Chytrov navštíviti, pro smích obědem se zadusiti, na raný středověk si hráti, večery s pány Šimkem a Grossmanem tráviti, stezkou odvahy svůj strach zkusiti či ohně poradní v jídelně páliti). Toť se ví, že chutnalo nám, vždyť pochutiny nám dodávati ráčila nositelka Řádu revolučního roku 1848.
    A protož, kdož nevíš, jak prázdniny stráviti máš, historii miluješ a neplechy tropíváš, buď vítám mezi námi obyčejnými smrtelníky.
 
Slepý ideální pár Šílená & Vybíravá
 
Douška bázlivým: Na stezku odvahy nechť odváží se jen jedinci, již vnitřně i navenek vyzbrojeni jsou proti hrošímu chrochtání do ucha ozývajícího se.
 
Toto je krátká zpráva o táboře mladých historiků, již sepsaly dvě nejmenované účastnice, které tábor přežily. Kdo by měl zájem o tuto akci v příštím roce, nechť sleduje stránky Bratrstva, kde se pozvánka, dá-li Bůh (a redakce laskavě dovolí), objeví.
 
  Stručně a jasně
Zpověď
  Jakub Keller<BR>  farář ČCE<BR>  Horní Čermná   Jakub Keller
  farář ČCE
  Horní Čermná
 
Na sjezdu nejen evangelické mládeže je již druhým rokem zpovědnice. Není to praxe, která by byla v evangelickém prostředí běžná, přesto byla na sjezdu využívaná. Podílel jste se na její přípravě. Proč ji považujete za důležitou?
 
Důvodů je, myslím, hned několik. Při přípravě sjezdu mládeže, kam přijíždí velké množství lidí, chceme vzít vážně, že na takovém setkání nejsme všichni jen součástí davu, ale každý přijíždíme i se svými osobními otázkami a starostmi. Že jsme lidé hledající - protože žijící ve vztazích s lidmi a s Bohem - a jako takoví nemáme být pokud možno nikdo přehlíženi, zlehčováni ani nijak škatulkováni. To je důvod, proč se snažíme využít toho, že jsou na sjezdu také faráři a farářky, kteří jsou otevřeni pro rozhovory a kteří jsou vázáni slibem zachovávat zpovědní tajemství.
    Pro někoho je nabídka osobního rozhovoru příležitostí jít za člověkem, který poskytne bezpečí, naslouchání a oporu. Pro jiného je to příležitost, jak se chytit vztahu důvěry, který
    vznikl možná už někde na kursu mládeže. Pro mnohé pak povzbuzení v tom, že i kdekoli jinde a jindy jsou faráři a farářky také od toho, aby člověk ve svých otázkách a peripetiích víry nezůstával sám.
    Stojí za to vědět a docela konkrétně zakusit, že je vždycky někdo, za kým můžeme přijít. Stojí za to vědět a nechat se ujistit, že ať už jsem na tom jakkoli, ještě budu moci jít dál.
    K tomu slouží to možná pro někoho záhadné označení ''zpovědnice''. Abychom mohli žít i to, o čem nelze mluvit s každým, natož pak jen stručně a jasně.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Tábor „mladých“ historiků:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Zpověď:    | vložit příspěvek |