ročník 44/2003:
                   
0310Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Jsme free
Zastavení
Není jednoduché slyšet...
Co o tom čteme v Bibli
Chvála lehkomyslnosti
Lehkovážná bezstarostnost
Co berete na lehkou váhu?
Ve výtvarném umění
Žiješ bezstarostně? Lehkomyslnost mládí?
Proč studovat církevní školu
X-man
Kosmos
Evangnet - teologie internetu?
Samcologie
Podobenství naostro
Co bylo
Co bude
Nová synodní rada
Rodiče se rozvádějí
Polní výzkum ukrajinského sexu
Barevný linorit
Žalm 142
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Blahoslavenství  
Není jednoduché slyšet, natož zachovávat
Petr Hudec
 
Dnešní stav světa – celý život je chorý. Kdybych byl lékařem a dostal otázku: Co radíš? Odpověděl bych: Vytvářej ticho. Přiváděj lidi k mlčení. Jinak se nedá zaslechnout Boží slovo,“ napsal Sören Kierkegaard. Blaze těm, kteří slyší Boží slovo... Nejpřiléhavější překlad slova makarios prý není ani blahoslavený ani blažený, ale šťastný. Ó jak jsou šťastni ti... tak by měl znít český překlad textu. A to mě zajímá. Neláká mě blaženost ani nevím, co si pod tím slovem mám představit. Ale toužím po štěstí, což je pro mě spokojenost v životě. Otázka, jak dosahovat štěstí, se ve mně ozývá tím silněji, čím jsem starší. Hledám moudrá slova, rady, jak na to. A tady jedna taková rada je. Na první poslech se to zdá snadné. Ó jak jsou šťastni ti, kteří slyší Boží slovo. Jenomže Kierkegaard má pravdu: všichni jsme nemocní hluchotou. Neumím naslouchat. Jednak na to nemám čas. Mám tolik práce, nestíhám a už jsem se smířil s tím, že je to trvalý stav. A potom se asi neumím ztišit a zmlknout. Zmlknout totiž neznamená jen přestat mluvit. Zmlknout znamená zcela vyčistit svoji duši, dát stranou své názory a myšlenky a očekávat na Boží promluvení. Kierkegaard píše: „Vytvářej ticho.“ A myslí na to vnitřní ticho, aby zmlklo vše, co je ve mně. Když se to stane, zaslechnete Boží hlas. Je to jako když v poušti najdete životodárný pramen. Jenomže to samo ještě ke štěstí nestačí. Šťastni jsou podle Ježíše ti, kteří Boží slovo slyší a zachovávají je. Od slyšení k zachovávání však vede ještě dlouhá cesta. Je ale nezbytná, pokud člověk touží po trvalém pocitu uspokojení, že žije život, který má smysl, život, který za něco stojí. Jak projít tu cestu od slyšení k zachovávání? K tomu je třeba hodně vnitřní síly a kázně. Pomocí jsou i příklady těch, kteří tou cestou prošli.
 
Lehkomyslnost  
Co o tom
čteme v Bibli
Aleš Mostecký
 
S lehkým srdcem (i myslí) slíbil Lában Jákobovi mzdu. Všechno skvrnité a strakaté z mláďat. Proč by ne, když nechá Jákoba pást jen jednobarevné ovce a kozy? Není tu nic strakatého či pruhovaného. Dnes ne, ale za šest let? Kdo ví, co bude. Dnes se lehko slibuje.
     Lehce odevzdal Juda prostitutce (nevěda, že je to jeho snacha Támar) do zástavy odznaky svého postavení jako závdavek platby za její služby. Zítra jí sem pošle smluvené kůzle. A co když tu zítra ta žena nebude? Ale, co by nebyla!
     Do třetice: „Vydáš-li do ruky Amónovce, ten kdo mi vyjde naproti z mého domu, bude patřit Hospodinu, obětuji ho v zápalnou oběť.“ Poznáváte? Jiftách. Koho tak lehkomyslně zaslíbil, teď není důležité. Jde o vítězství – těch obětí na naší straně bude víc. Tak po boji přibude ještě jedna. Hle, vyjde mu naproti s tancem jeho jediné dítě, jediná dcera! Proč jen se tak lehce slibuje a nemyslí se na budoucnost?
     To jeden na budoucnost myslel. Když se mu bohatě urodilo, postavil si větší stodoly, do nich vše uložil. „A teď je budoucnost jistá,“ řekl si. „Na roky dopředu je vystaráno, co se mi tak může stát?“ Třeba že nebude už ani zítra, natož další roky. Jde i o to, jak se na budoucnost myslí.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Není jednoduché slyšet...:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Co o tom čteme v Bibli:    | vložit příspěvek |