ročník 44/2003:
                   
0310Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Jsme free
Zastavení
Není jednoduché slyšet...
Co o tom čteme v Bibli
Chvála lehkomyslnosti
Lehkovážná bezstarostnost
Co berete na lehkou váhu?
Ve výtvarném umění
Žiješ bezstarostně? Lehkomyslnost mládí?
Proč studovat církevní školu
X-man
Kosmos
Evangnet - teologie internetu?
Samcologie
Podobenství naostro
Co bylo
Co bude
Nová synodní rada
Rodiče se rozvádějí
Polní výzkum ukrajinského sexu
Barevný linorit
Žalm 142
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Kniha  
Samcologie
David Sedláček
 
„Ave Maria, gratia plena.” Tento citát evokující mariánskou spiritualitu není vybrán náhodou. Knihu Martina Fendrycha „Samcologie“ jsem nemohl dlouhou dobu nijak „uchopit“ přesto, že jsem byl příběhem doslova „uhranut“. Zpětně, když jsem po několikáté přemýšlel, čím mě tato kniha vlastně zaujala, našel jsem si svůj klíč; jako bych četl nějaký novodobý rytířský román.
     Příběh knihy je nesen několika rovinami, které se navzájem proplétají a tvoří tak svět, kterým se hlavní hrdina Fukar prodírá. Jedna rovina je jakousi profánní oblastí, je to upadlý svět boje, intrik, prostředí tvrdé a záludné politiky České republiky jednadvacátého století (se vším post-komunistickým marasmem) a mafiánských praktik. Fukar táhne od jedné překážky ke druhé, obchází nástrahy, někdy upadá do léček a pastí, svádí bitvy s „vnějším nepřítelem“ i se sebou. Odnáší si z nich šrámy a jizvy, které zdobí tvář bojovníka, někdy však i věnce vítězství.
     V tomto světě není žádného světlého bodu, který by mohl dát naději na zvrat, z něhož by vytryskla síla dobra. Dokonce ani „farář od nás ze sboru“, jedna z mnohých postav příběhu, není schopen onen záchytný bod poskytnout, navzdory svému duchovnímu povolání. Jako by symbolicky představoval impotenci instituce, od níž se přinejmenším očekává působivé slovo pokoje. Rytíř Fukar se pouští každý den do nového boje spoléhaje na své i Boží síly (na imaginárním štítě nese slova písně „Pán Bůh je síla má“), přesto je jeho energie vždy brzo vyčerpaná a s tím snad i ideál boje dobra se zlem. Kam se v takové situaci uchýlit?
     Jestliže jsem se na začátku dotkl mariánské spirituality středověkého rytíře, pak právě pro druhou rovinu Fendrychovy knihy. Bojovník Fukar se totiž má kam schovat, ví o jednom světlém bodě; rytíř Fukar se utíká do odpočinutí či spočinutí v náruči své madony. Jde o klíčovou postavu příběhu, Fukarovu těhotnou ženu Magdu. Ona je tím protipólem k rozháranému světu, jakýmsi svatým místem. Ona je téměř nehybnou, jakousi nadsvětskou ikonou (i když v tomto světě a z masa a kostí) a jen pouhé zření životaplné madony Magdy uvádí rytíře Fukara do blaženého vytržení. Vše je postaveno do protikladu: rychlý, chlapský (velmi zranitelný) svět nelítostného boje a těhotenstvím „zpomalená“ Magda, ztělesňující pokoru a mírnost. Mnohovrstevnatý labyrint Fukarových zápasů a Magda, která se téměř po celý příběh nachází v jakési svatyni „kuchyně a horního pokojíku“. Fukar neustále poznává, že těhotná madona Magda ve své pokoře a mírnosti ví; ona ví mnohem víc, ona zná tajemství života. Ona je znamením života. Možná proto nemůže Fukar trvale přebývat v její svaté přítomnosti a utíká opět na cestu hledání sebe sama, mnohdy naštván na svou madonu, drážděn její jinakostí.
     Možná čtenáři Fendrychovy knihy objeví jiný klíč, možná budou strženi hledáním „zcela náhodných a neúmyslných“ podobností se skutečností, možná je více zaujme kriminální zápletka. Ať tak či onak, stojí tato kniha rozhodně za přečtení.
 
Nápadník  
Podobenství naostro
David Nečil
 
Nad smyslem a významem biblických podobenství či příběhů lze přemýšlet různými způsoby. Někdy stojí za to si je nejdřív prožít. Jak se to dá dělat? Například tak, jak to uskutečnili na kursu v Křižlicích. fk
 
Podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16)
Základem úspěchu bylo, že jsme nikomu nic neřekli. Jenom jsme sdělili, že služba na druhý den je obtížnější, a proto se nebude losovat jako obvykle, ale bude dobrovolná. Ovšem výjimečně za určitou odměnu.
     Protože brambor na škrábání bylo opravdu hodně, přibírali jsme další a další v různých částech dne. Večer pak byli všichni odměňováni – napřed ti, co pracovali od večeře, pak ti z odpoledne, od oběda atd., přesně podle podobenství.
     První byli mile překvapeni – taková čokoláda po pěti dnech na táboře není k zahození, ovšem radost brzo vystřídaly protažené obličeje a vztek těch, kteří čekali přece jenom víc, když poctivě pomáhali celý den. Bručeli přitom, jak je to nespravedlivé. Oproti podobenství tu ovšem byl také jeden rozdíl: ti, kteří pracovali jenom krátce, pak začali odměnu odmítat – že si ji za takovou chvilku nezaslouží. To bylo moc potěšitelné. Celkově však převládaly výhrady a nespokojenost.
     Nakonec přemýšlivější přišli na to, o co jde. Pak jsme četli podobenství a mluvili o spravedlnosti.
 
Téma trpělivosti na motivy Izákova příběhu o kopání studní (Gn 26,15-25)
Každý z účastníků dostal list papíru, ze kterého měl natrhat co nejdelší pruh papíru. Asi po patnácti až dvaceti minutách si každý měl svůj papír podepsat a pak byly sebrány k „měření“. Vzal jsem svazek všech proužků a před očima účastníků roztrhal na malé kousky. Mluvili jsme o jejich pocitech, o marnosti, o tom, jaké to je, když někdo zmaří naše úsilí. Nakonec jsme četli o Izákovi, jak kopal studně a i přes úklady nepřátel se nevzdával.
 
Co bylo
 
 • Výstavu obrázků postižených dětí „Já a můj asistent“ si v třebechovickém ev. kostele prohlédlo téměř 180 návštěvníků. Výtěžek 1975,- Kč využije sdružení Mirabilis k podpoře školního asistenta pro Madlenku V. (1. třída ZŠ).
   
 • Věřící starokatolíci se budou scházet k pravidelným bohoslužbám v jihlavském kostele Českobratrské církve evangelické každou neděli v 11 hodin. První slavnostní bohoslužby se konaly na první neděli adventní.
   
 • Jordánský vynálezce zkonstruoval speciální modlitební koberec vybavený elektronickým zařízením, které ukazuje počet pokleknutí. Vedla ho k tomu skutečnost, že jako mnoho dalších muslimů zapomíná, kolikrát poklekl během některé z pěti každodenních modliteb pravověrného muslima.
   
 • Američtí archeologové našli v jeruzalémském údolí Kidrón náhrobek s textem, podle něhož tam byl pohřben Simeon. Jemu bylo podle biblického svědectví předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. Když rodiče přinesli Ježíše do chrámu, vzal jej Simeon do náruče a chválil Boha.
   
 • Muzeum T.G.M. Rakovník a Římskokatolická farnost v Rakovníku pořádaly třídenní Festival duchovní hudby, na kterém mimo jiné vystoupil pěvecký sbor Církve bratrstké v Rakovníku.
 •  
  Co bude
   
 • Dvanáctej Báječnej bál bude 16. ledna v sále středního odborného učiliště, Učňovská 1, Praha 3 (konečná tramvají č. 1, 9, a 39 „Spojovací“). Ač na jiném místě, tradiční zůstává začátek v 19.00 hod. Stejně tak je počítáno s tanečními, které budou předcházet.
   
 • Mirabilis připravuje nástěnný kalendář s obrázky postižených dětí na rok 2004. Objednat si jej můžete na jaroslav.matuska@upce.cz, 737 739 389. Stojí 85,- Kč a podpoříte tím asistenční službu. Více na http://www.mirabilis.cz.
   
 • V kostele u Martina ve Zdi v Praze budou 24.12. půlnoční bohoslužby.
   
 • 13.12. bude v Soběslavi na náměstí Vánoční Rolničkovský jarmark, na kterém budou klienti středska Diakonie Rolnička prodávat svoje výrobky. Rolnička také přichystala kalendář na rok 2004, ve kterém klienti nakreslili ty, kdo s nimi v Rolničce pracují.
   
 • V lednu 2004 navštíví Českou Replubiku zakladatel hnutí „Víra a Světlo“ a „Archa“, Jean Vanier. K veřejnosti promluví v pátek 16.1.2004 v Praze a v neděli 18.1.2004 v Brně. Pořadatelé nabízí rodinám s mentálně postiženými členy účast na jednodenním programu, který je vyhrazen setkání Jeana Vaniera s komunitami hnutí Víra a Světlo. Více na http://viraasvetlo.evangnet.cz, tel 548 527 998 nebo 603 831 735.
 •  
   
   
  Diskusní fórum k článku Samcologie:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Podobenství naostro:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co bylo:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co bude:    | vložit příspěvek |