ročník 44/2003:
                   
0310Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Jsme free
Zastavení
Není jednoduché slyšet...
Co o tom čteme v Bibli
Chvála lehkomyslnosti
Lehkovážná bezstarostnost
Co berete na lehkou váhu?
Ve výtvarném umění
Žiješ bezstarostně? Lehkomyslnost mládí?
Proč studovat církevní školu
X-man
Kosmos
Evangnet - teologie internetu?
Samcologie
Podobenství naostro
Co bylo
Co bude
Nová synodní rada
Rodiče se rozvádějí
Polní výzkum ukrajinského sexu
Barevný linorit
Žalm 142
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Kam na školu  
Proč studovat
církevní školu
Eva Drozdová
 
 
 
 
 
 
 
 
Několika studentů církevních škol jsem se zeptala: Proč jsi se rozhodl/a studovat na církevní škole?
 
Protože mě trochu zajímá teologie (sociální předměty jsou taky zajímavé), ale nejsem žádný teolog. Jeden z důvodů je i ten, že to je denní studium (dálkové mi nevyhovovalo) a je to církevní škola. Sice ne evangelická, ale to nevadí. Je tu určitá ekuména, a člověk po čase zjistí, že ačkoli jsme každý z jiné církve, přece nás spojuje jedno pouto, a tím je víra v Ježíše Krista.
J. Šimšová, studentka DORKAS v Olomouci
 
Přijde mi úžasný luxus moci studovat něco nejen pro zaměstnání a získání specializace, ale fakt pro život. Chci se tu naučit žít s Bohem, studovat Bibli a získávat základy pro práci s lidmi.
studentka ETS Praha
 
A proč ne? Je to škola jako každá jiná. Akorát máme jednu hodinu týdně náboženství a sem tam nějakou nepovinnou mši. A taky se na vás nikdo nekouká jako na blbce, že jdete v neděli do kostela, a proto nemáte čas.
Daniela Stolařová, studentka Arcibiskup. gymnázia v Praze
 
Zatoužil jsem hlouběji poznávat Boha a studovat Písmo. Začal jsem uvažovat o studiu na biblické škole a když jsem viděl, že Bůh mému záměru žehná, přihlásil jsem se po rozhovoru se svým pastorem.
student ETS Praha
 
Protože jsem to měla blízko domova, ale to není ten pravý důvod. Neovládám moc matematiku, nebaví mne. Na naší škole matematika není a na školu jsme se dostala. Jsem moc ráda, že tu studuju.
studentka CSZŠ Brno
 
 
 
Myslím si, že církevní školy jsou lepší, už proto, že jsou menší, mají lepší (osobnější) přístup ke studentům. Není to jen prosté střídání kantorů před tabulí. Čekala jsem více věřících studentů, věřící učitele. Úmyslně jsme se přihlásila na křesťanskou školu, moje představy se splnily. Mělo by být více takových škol.
studentka CSZŠ Brno
 
Na školu mě přilákala její pověst - a s ní právě i to, že se jedná o školu, kde víra a křesťanství má své pevné místo. Neměla jsem o ní příliš konkrétní představy, kromě toho, že se tu dozvím víc o práci s dětmi. Vítala jsem okolí věřících lidí a trochu tušila, že mně to nějak pomůže i v mé osobní cestě za Bohem.
Hana Gronová, absolventka VOŠ Svatý Ján pod Skalou
 
Protože jsem měla jistotu, že tady budu přijata. Přijata nejen na školu, ale přijata „za svou“. Dostala jsem tu šanci.
studentka CSZŠ Brno
 
Vždy jsem chtěla studovat sociální obor. Toto přání mě vedlo ke hledání školy. Nejsem nejlepší studentkou, tak jsem musela hledat školu kterou bych zvládla. Tímto nechci říci, že na církevní školu se může dostat každý. Musíte mít vědomosti. Nic není zdarma, jak se říká. Tato škola je celostátně uznávanou a studenti jsou dostatečně připraveni na svoje budoucí povolání (i co se praktické stránky týče). Vyrostla jsem v nábožensky založené rodině a i z tohoto důvodu mi vyhovuje tato škola. Studenti tady nekouří, neberou drogy ani jiné omamné látky. Jsme tady jedna velká rodina. Pomáháme si navzájem. Myslím si, že tak by to mezi křesťany mělo být. Pán Vám žehnej.
Ester Martynková, studentka DORKAS v Olomouci
 
Aktualizovaný Katalog církevních škol a školských zařízení naleznete také na: http//skolstvi.cirkev.cz
 
 
 
V posledních devíti číslech Bratrstva jsme Vám představovali školy. Církevní školy. Školy, jejichž zřizovatelem jsou církve. Představili jsme Vám jen jejich zlomek – jen v Katalogu církevních škol a školských zařízení, který vydává školská sekce České biskupské konference, je jich celkem uvedeno 126, od mateřských po vysoké. Českobratrská církev evangelická je zakladatelem celkem osmnácti škol – tří mateřských a základních, osmi speciálních škol při střediscích Diakonie, tří středních odborných, tří vyšších odborných a jedné konzervatoře. Církevní školy a školská zařízení jsou vesměs otevřeny všem, bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Studovat na těchto školách mohou tedy i ti, kteří nemají žádné náboženské povědomí, ale jsou ochotni přijmout jejich duchovní rozměr. Přestože celkový počet církevních škol není v poměru ke státním školám nijak veliký, jedná se o velmi významnou alternativu, po které je u nás stále větší poptávka. Církevní školy nabízejí nejen vzdělání a výchovu k obecně platným zásadám civilizované společnosti a umožňují svým žákům vzdělání a výchovu v křesťanském duchu. Stejně tak v těchto školách najde své místo i ten, který by ho vinou svého postižení nebo sociálního zařazení jen velmi těžko hledal ve „světské“ škole.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Proč studovat církevní školu:    | vložit příspěvek |