ročník 47/2006:
                   
061Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Milí čtenáři
Citát
Co to znamená být Božím Synem? Mt 14, 22-33
Proč fandíme?
Mé fanouškovství
Její deníček, neděle
Jeho deníček, neděle
Co se vám ne/líbí na fandění?
Vox populi
Víra a fanouškovství
Subkultury a hnutí mládeže
Apoštol Petr
Krvavá neděle - Rusko, 22.1. 1905
Z redakce
Seniorátník
Jeronym s míchačkou aneb Jeronymova jednota
RE(6):FWD: Dobrý den!
SMS recenze
Na byt z toho nenašetříš
Islám
Z archívů FBI
Taková praktická čeština
Losí karbanátky
Na tom poli širém
Emilie Veverková - Znovu bych mu ruku podala!
Věž bláznů
Růže pro Algernon
Svatí blázni
Bylo
Bude
Kreslený vtip
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
JERONYM S MÍCHAČKOU ANEB
JERONYMOVA JEDNOTA
Luboš Kratochvíl

Dnes budeme, sestry a bratři, vybírat na Hlavní dar lásky pro Jeronymovu jednotu. To už můžou být rovnou bohoslužby v latině, řekne si asi každý evangelický nováček. Komu že mám věnovat své kapesné? „Zedník Jeronym“ žije v ČCE od jejího vzniku v roce 1918. Toto oficiálně řečeno „pomocné dílo“ navázalo na činnost německého Gustav-adolfského spolku, ve kterém české reformované sbory fungovaly od roku 1862. Už toto uskupení mělo v podstatě stejné poslání jako má JJ dnes - pomáhat sborům s údržbou a budováním církevních staveb i s jejich vybavením, například s opravou varhan.
Jeronymovu jednotu řídí pětičlenné ústřední představenstvo (čtyři členové volení synodem, jeden delegován synodní radou). O rozdělení peněz pro projekty sborů rozhoduje spolu s ústředním shromážděním, což jsou taktéž synodem delegovaní zástupci seniorátů a synodní rady. V každém seniorátu pak působí tříčlenné představenstvo JJ, které organizuje sbírku darů v příslušných sborech, svolává seniorátní shromáždění a vyjadřuje se ke stavebním záměrům farních sborů. V Jeronymově jednotě jde hlavně o solidaritu - stavění je finančně náročné a málokterý sbor si může dovolit zaplatit sám například kompletní novou fasádu kostela.
Odkud se tedy berou peníze? Už zmíněný Hlavní dar lásky se vybírá jednou ročně zpravidla o velikonoční neděli a jeho výtěžek jde na předem určený účel. Letos získal 766.666,-- korun z HDL sbor v pražských Modřanech na sanaci a rozšíření sborového domu.
Potom je zde „sbírka darů“ organizovaná ve farních sborech každoročně v jarních měsících. Peníze z ní jsou ze dvou třetin rozděleny na celocírkevní úrovni, o třetině se rozhodne přímo v seniorátech. O té větší části rozhoduje vždy v září ústřední shromáždění JJ. Pro zajímavost: letos získal 30 tisíc ze sbírky darů například i rumunský sbor v Peregu Mare, kde si můžete i díky JJ prohlédnout opravený kostel.
Třetím zdrojem financí je Jubilejní toleranční dar, základ pro bezúročné půjčky sborům. O jejich poskytnutí rozhoduje v průběhu roku ústřední představenstvo na řešení naléhavých potřeb. Na JTD se vybírá v jednu neděli v září nebo říjnu. Všechny tři uvedené sbírky vyhlašuje synod, takže jsou v podstatě pro sbory povinné.
Jeronymova kasa není spořitelna, takže neexistuje, aby si vkladatelé dělali nárok na poskytnutí peněz jen proto, že je do JJ vložili. Samozřejmě, že někde se z různých důvodů vybírá méně, jinde více. Žádný potřebný zchátralý kostel by jen kvůli škudlivým přispěvatelům neměl zůstat na ocet, ale obětavost dárců je jedním, i když zdaleka ne jediným kritériem pro poskytnutí peněz, takže neváhejte přispívat. To lze kdykoli na konto 200594093/0300. Finance kromě sbírek plynou také z pravidelné pomoci německého Gustav-adolfského spolku, který ročně posílá zhruba 23 tisíc eur podle možností. Ústřední představenstvo také vybírá projekty, které se ucházejí o příspěvek ministerstva kultury na údržbu církevního majetku.
Sečteno a podtrženo se letos rozdělilo 2.294.000 korun mezi 21 žadatelů o dary, loni to bylo jen o pár tisícovek víc. Na půjčkách bylo letos přiděleno zatím čtrnácti žadatelům 2,72 milionu. Hlavní dar lásky ročně vynáší kolem 770 tisíc korun, sbírka darů přes 2,2 milionu a Jubilejní toleranční dar kolem 400 tisíc korun, přičemž tendence u této částky je potěšitelně mírně rostoucí. To by ale nikoho nemělo ukolébat až k zavření peněženky, protože ceny náplní do Jeronymovy míchačky rostou nepotěšitelně rychle.
(s přispěním Alice Pištorové z kanceláře Jeronýmovy jednoty)
 
 
NA CO JE MÁME
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Jeronym s míchačkou aneb Jeronymova jednota:    | vložit příspěvek |