ročník 47/2006:
                   
063Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Plivněte si, je to v módě
Citát
Kdo jsi, Jidáši ?
Můžeme důvěřovat sobě
Vlezou všude a strašně rychle se množí
Adventura
Co vám dala a vzala média?
Vox populi
Víra a média
10. březen 1959 – povstání v Tibetu
Která kniha vás v poslední době zaujala a proč?
Pražská mládež
Do dobroty bez žebroty - diakonie ČCE
Cesta kolem světa za 80 vteřin?
SMS recenze
Bahá‘í – náboženství jednoty
Bachař @ kanclkrysa
Kořeny, nebo entusiasmus?
Při výchově se nesoutěží
Putování po Íránu
Ondřej
Taneční hudba
Narnie nově zfilmovaná
Boží bojovníci
Suchá komedie z nádraží
Co se děje s planetou? - vina/nevina člověka
Bylo
Bude
Kreslený vtip
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
BAHÁ‘Í – NÁBOŽENSTVÍ JEDNOTY
Pavel Nápravník

Baha‘í je pokračováním náboženství Bábí, které vzniklo v Persii roku 1844. Tehdy se Mírzá ´Alí Mohammad (1819 – 1850) prohlásil za Báb (Bránu). Učil, že jeho úkolem je oznámit příchod nového Božího Projevu. Báb byl uvězněn a v roce 1850 perskými úřady popraven. Jeho ostatky jsou uloženy v duchovním a administrativním centru Bahá’í, ve městě Haifa v Izraeli. Samotným zakladatelem Bahá’í byl Mírzá Hosejn Alí Núrí (1817 – 1892), který se v roce 1863 prohlásil za toho, kterého předpověděl Báb a přijal jméno Bahá’u’lláh (Sláva Boží). Bahá‘u’lláh byl z Persie vypovězen a uvězněn v Akkře. Tam napsal své hlavní dílo, Kitáb-i-Aqdas (Nejsvětější Kniha). Vedení pak převzal Bahá’u’lláhův syn ‘Abdu’l-Bahá (1844 – 1921), poté jeho pravnuk Shoghi Efendi (1897 – 1957). Od roku 1963 vede Bahá’í devítičlenná volená instituce s názvem Světový dům spravedlnosti volený každých pět let. V každé zemi je jednou za rok volena Národních duchovních rada a v každé lokalitě, kde je 9 a více Bahá´í, je jednou za rok volena Místní duchovní rada, které spravují záležitosti společenství. Podle Bahá’í je Bahá’u’lláh poslední z řady proroků od Buddhy, Mojžíše, Kršny, Krista a Muhammada. Bahá’í Víra má svůj vlastní kalendář s 19 měsíci o 19 dnech. 4 – 5 vložených dnů, které doplňují počet dní v roce, se nazývají Dny štědrosti. Rok má 9 Svatých dní připomínající události z historie Bahá’í. Jeden měsíc v roce se věřící postí. Nejedí a nepijí od východu do západu slunce. Vždy první den v měsíci se Bahá´í scházejí na Slavnosti 19. dne. Slavnost má 3 části – modlitby, konzultace o záležitostech společenství a společenskou část. Bahá’í chrámy jsou místa určená k modlitbám a rozjímání pro lidi každého vyznání. Všechny mají společné rysy – jsou symetrické, mají devět stran s devíti vchody a jeden hlavní sál. Na světě je zatím 7 chrámů. Počet věřících je odhadován na 6 milionů. U nás vzniklo první společenství Bahá‘í roku 1907 v Žatci. Ani nacistický ani komunistický režim Bahá’í víře nepřál, takže obnovení činnosti umožnily až politické změny v listopadu 1989. Dnes je u nás cca 350 Bahá´í věřících.

Informace o víře Bahá’í doplnila Darina Gurutidu, 33 let, lékařka.

Jak, proč a kdy jste se stala členem Bahá’í?
K Bahá´í společenství jsem se připojila roku 1993. Setkala jsem se s věřícími, z nichž většina z nich byla z ciziny, v Brně, kde jsem tehdy žila. Oslovilo mě nejen Bahá´í učení, ale hlavně to, že lidé podle něj opravdu žijí. Zaujala mě jednota - Boha, Božích projevů (všichni pochází ze stejného Zdroje) a jednota lidstva; tolerance - ať ve vztahu k ostatním náboženstvím, různým národnostem, majetkovým poměrům apod., důraz na rovnoprávnost žen a mužů nebo na soulad vědy a náboženství.
Jak se připojit k Bahá’í a kde jsou vaše centra?
Člověk, který prohlásí, že věří, že „Bahá´u´lláh je Projev Boží pro tento věk a že se hlásí k zásadám Jeho učení“, je Bahá´í. Zájemce si může prostřednictvím www.bahai.cz domluvit osobní setkání s věřícími v místě bydliště a požádat o tzv.deklarační kartu, kde je uvedeno výše zmíněné prohlášení. Podpisem této karty se člověk stává Bahá´í. V ČR máme dvě centra, národní v Praze, Lucemburská 33 a v Liberci, Pražská 148. Ve městech, kde není Bahá´í centrum se konají setkání pro veřejnost pod názvem „Večery pro potěchu duše“ na veřejných místech (čajovny apod.) nebo u jednotlivých věřících doma.
Jak se daří Bahá’í v ČR?
Bahá´í Víra ještě není tolik známá široké veřejnosti. Pokud se ale setkávám s účastníky některých našich aktivit, musím říci, že vnímají Bahá´í Víru velmi pozitivně a oceňují, že ač jsou jiného vyznání nebo bez vyznání, mohou se těchto aktivit s námi účastnit.
Jaké má člen Baha‘í povinnosti?
Mezi hlavní z nich patří pravidelná denní modlitba a čtení z Písma ráno a večer, jednou za rok dodržování půstu. Bahá´í nemohou pít alkohol, ani požívat žádné omamné látky. Bahá´í by neměli pomlouvat a snažit se žít tak, aby jejich každodenní život co nejvíce odrážel Bahá´u´lláhovo učení o jednotě, přátelství, toleranci.
 
 
JINÉ VÍRY
 
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Bahá‘í – náboženství jednoty: počet příspěvků: 1     |zobrazit diskusní fórum | vložit příspěvek |