ročník 47/2006:
                   
064Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Rohlík s máslem nebo dům?
Citát
Ježíšův křest
Na dno to jde snadno
Konzum a smysl
Smutně veselá africká pohádka
Požehaná úroveň života
Zátoka sviní, duben 1961
Haló, je tam někdo?
sms recenze
Českobratrská identita? – II
Z židovské kuchařky
SEM v ČR
Potřebujete logopeda?
Estonsko - všude net a nepořádek
Apoštol Filip
4. ročník futsalového turnaje „o pohár Orebitů 2006“
Freetekno
Bereme, co je
Svatý jazzový prosťáček
Pýcha a předsudek
„Divadelní truchlohra" Zvoník od Matky Boží
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
SEM V ČR
Olga Ferjenčíková

 
Slyšela jsem od SOMáků o organizaci jménem SEM (nikoli JSEM :-) ), ale moc nevím, co si pod tím názvem představit. Jak bys ji vedl?
SEM
znamená Sdružení evangelické mládeže a je to občanské sdružení, které má za cíl podpořit práci s mládeží v naší církvi. Samostatné organizace pro mládež jsou v cizině a dnes i u nás velmi obvyklé a nebýt totalitních režimů, byla by zde nejspíš i nadále evangelická organizace pro mládež založená v předminulém století. Starší pamětníci si ještě vzpomenou na zkratku SČME - Sdružení českobratrské mládeže evangelické. SČME před válkou organizovalo sjezdy mládeže a vydávalo například i Bratrstvo.


Jak církev reagovala po převratu?

Po revoluci v roce 1989 se uvažovalo, jestli znovu založíme organizaci pro mládež, ale upustilo se od toho. Jediný tenkrát existující Socialistický svaz mládeže byl dostatečně odpudivým vzorem. Později se začaly obnovovat jiné organizace (YMCA, Junák) a postupem času došlo k tomu, že se dnes i spousta mládežnických akcí na sborech děje pod různými hlavičkami. Mohli jsme to buď tak nechat být, anebo to zkusit nějak podpořit, sjednotit. A proto zakládáme SEM.


Proč dnes nestačí zaštítění pod hlavičkou ČCE? A nemáme od toho ostatně SOMy?

Určitě máme. A založení SEM nechce jejich práci nijak rušit ani nahrazovat. Nejde o to založit novou strukturu a vyčlenit, odtrhnout ji od té stávající. Jde o to stávající strukturu, která funguje a funguje myslím dobře, využít a zhodnotit. Na mnohých sborech se akce pro děti a mládež konají třeba pod YMCOU, jinde zakládají nová občanská sdružení. My chceme nabídnout organizaci, která bude společná a jasně navázaná na ČCE.


Pořád nerozumím tomu, k čemu bude SEM dobrý…

Dám příklad: budeš chtít uspořádat nějakou akci. Zjistíš, že na ni (nebo na nějaké pomůcky) můžeš získat finanční podporu z městského nebo regionálního grantu. Na to, abys mohla žádat ovšem potřebuješ mít za sebou nějakou organizaci (potřebuješ právní subjektivitu). Dnes kvůli tomu musíš jít na seniorátní výbor nebo nějaký sbor, přesvědčit ho, že to má smysl a žádat jeho prostřednictvím. SEM by tohle měl zjednodušit, protože právní subjektivitu poskytne a jeho úkolem je práce s mládeží včetně hledání prostředků. Navíc z některých grantů a zdrojů jsou církve vyloučeny. I když mají „v popisu práce“ věnovat se mládeži, z hlediska státu to nejsou organizace pro děti a mládež. SEM jí ale bude a bude tak možné legitimně využít peněz, které jsou na tento účel vyčleněny.


Jaký tedy bude vztah SEMu a SOMů?

Finální výsledek by mohl být, že dnešní SOMy budou zároveň i místními výbory SEMu . Všechno by mělo vycházet ze stávající struktury a navazovat na ni. Ostatně struktura, která dnes existuje, tedy Celocírkevní odbor mládeže, seniorátní odbory mládeže a případně sborové výbory mládeže (moc jich není, vím, ale funguje tak i jen neustavená skupina či pár lidí, kteří berou přípravu setkávání mládeže za svou), je pozůstatkem bývalého SČME, které fungovalo za první republiky. Na to chceme navázat.


Proč nestačí, aby prostě tam, kde to potřebují, zakládali občanská sdružení?

Když si někde založí občanské sdružení, musí zvládnout spoustu formálních záležitostí: vymyslet stanovy, mít předsedu, hospodáře, vést účetnictví (od příštího roku podvojné), ... Velké sbory nebo spíš seniorátní mládeže to můžou zvládnout, ovšem většinou by to spíš těch několik aktivních nesmyslně vyčerpalo. SEM poskytne totéž zaštítění – a to „bez práce“. Samozřejmě akce budou všichni i nadále připravovat sami, ale to největší papírování se bude vyřizovat ve spolupráci s ústředím. Navíc budeme moci využít například společné pojištění. Na celocírkevních akcích už sice úrazové pojištění máme i teď, ale např. to bude možné rozšířit i na seniorátní a místní, lokální, sborové akce.


Kdo to bude dělat?

Vše bude probíhat v součinnosti s oddělením mládeže a (zatím) s pomocí stávajících kapacit. Rozjezd bude chvilku trvat – uvidíme, jak se podaří a co všechno to bude vyžadovat. SEM bude v případě potřeby mládež zaštiťovat navenek a v zásadě by se nic změnit nemělo - budou se připravovat stejné akce jako dosud, jen místo „organizuje SOM/COM“ budeme číst, že to připravuje oddělení mládeže ve spolupráci se SEM. Občanské sdružení nicméně předpokládá nějakou členskou základnu a pochopitelně: čím víc členů bude, tím to bude smysluplnější. Členové budou platit nějaký členský příspěvek. Samozřejmě když do něčeho přispěješ, taky od toho něco čekáš. Je jasné, že když budou takto organizované akce, budou mít členové platící členské poplatky levnější účast. Něco vloží a SEM nabídne něco jiného zpátky.


Co jsou podle tebe dva hlavní přínosy SEMu?

Za prvé bude víc možností jak získat finanční podporu. Existují různé granty, různé soutěže, do kterých je možné se zapojit. Ovšem často jsou organizace (včetně státu), které chtějí dávat peníze na práci s mládeží, jenomže neziskovým organizacím na mládež výlučně zaměřeným a už ne církvím.
A druhá věc, kterou vidím jako přínosnou, je výchova k tomu, že když dostávám, tak do toho taky musím něco dát. Zmiňoval jsem členské příspěvky. Dneska se v církvi platí salár. Ovšem odkdy? To je nejasné: od osmnácti, od té doby, kde člověk začne pracovat...? Každopádně častovždycky později než by bylo zdrávo a ne vždy to je chápáno jako samozřejmé. Je přece jasné, že když jsem v organizaci (a církev v tomto smyslu také je organizací), která mi něco dává, jsem v ní rád a chci v ní být, tak do ní na oplátku já musím něco investovat, a to i finančně. Když do něčeho nic nedám, tak je vazba k tomu a zodpovědnost za to daleko menší. Když dám, tak i očekávám a cítím větší zodpovědnost. No a pak když už holt „cátník“ přestane být náctiletým a přijde čas, aby přispíval na činnost sboru, bude to brát jako samozřejmost. V téhle souvislosti mi připadá důležitá právě přímá návaznost na naši církev – další důvod pro jednu konkrétní organizaci a ne různá sdružení a kluby. Tam je návaznost na sbory většinou jen personální a se změnou osob se může změnit i vazba. Kdežto tady bude jasné, že to je organizace, která pracuje s mládeží při naší církvi a že když člověk odroste bude vědět, že patří do konkrétního sboru konkrétní církve.


A na závěr?

Věřím, že SEM bude přínosem a ne komplikací. Aby fungoval, potřebuje podporu a lidi, kteří se v něm budou chtít angažovat. Tedy do toho!
 
 
ROZHOVOR
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku SEM v ČR:    | vložit příspěvek |