ročník 49/2008:
                   
087Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Nikogda nězabuděm
I vzal si Boáz Rút...
Odpuštění
Odpuštění - a to je jako co?
VOX POPULI 07
Hříchy větší než boží slitování?
Hinduismus a násilí
Seznamujeme rodiče
...odkud přijde soudit živé i mrtvé...
Jana Šteflíčková
Nejekologičtější evangelíci
Když je míč šišatý
Morava krásná zem…
Juno
Jan Spálený a hosté…
sedmé střípky
Jak zahnat splín
Všimli jsme si 07
Poznali bolest!
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
HINDUISMUS A NÁSILÍ
Pavel Hošek

Indie je zemí paradoxů. Platí to i ve vztahu k násilí. Původní obyvatelé Indie byli zřejmě velmi mírumilovní, v jejich městech se nenašly téměř žádné zbraně. Tito starousedlíci byli ovšem poraženi a podmaněni indoevropskými dobyvateli. Loupeživí Indoevropané ale velmi brzy „zkrotli“, usadili se a smísili s původním obyvatelstvem. Jakoby je „veliká matka Indie“ ve své náruči proměnila. Jejich náboženství se stalo známé svou mírumilovností, tolerancí a pozoruhodnou velkorysostí vůči názorovým rozdílům.
Paradoxní vztah k násilí, typický pro duchovní tradici Indie, se projevuje i ve zvláštní povaze indických bohů. Laskavé mateřské bohyně mívají svou odvrácenou tvář: slitovná matka Durgá je zároveň divokou bohyní války, mávající strašnými zbraněmi, bohyně Kálí je černou děsivou postavou, ověnčenou lebkami, zbrocenou krví. Laskavý patron jóginů Šiva je zároveň divoký a nezkrotný ničitel. Svět, jak jej známe, se podle védských spisů rodí z boje a krveprolití: válečný bůh Indra jej tvoří tím, že zabíjí obludného Draka, představujícího mocnosti chaosu. V jiné verzi je vesmír stvořen obětním rozporcováním kosmického Obra. Tento stvořitelský akt byl periodicky obnovován v krvavých obětních rituálech brahmánů.
Je opravdu zvláštní, že ačkoli v posvátných tradicích Indie není o násilí nouze, stali se Indové v dějinách známí jako stoupenci nenásilí a smířlivosti vůči všem kulturním, náboženským a etnickým odlišnostem. Na rozdíl od monoteistických náboženství nikdy nepovažovali věroučné rozdíly za dostatečný důvod k válkám, nikdy se také nepokoušeli svoji pravdu vnucovat okolním národům. Hinduismus je národním náboženstvím bez misijních aspirací. Indové nepotřebují ke štěstí, aby jejich názory přijal celý svět. Není ostatně důvod nikoho přesvědčovat, k hinduismu nelze konvertovat. Má-li se někdo stát hinduistou, stane se jím v příštím životě.
Vzhledem k těmto postojům byli Indové v dějinách opakovaně obětí agresivních nájezdů odjinud. Indii dobývali muslimští Arabové, Turci, Peršané, Mongolové, a posléze křesťanští Britové. A znovu vykonala veliká matka Indie kouzelné dílo proměny na svých dobyvatelích. Muslimové v Indii opustili své militantní ambice, prohloubili svou zbožnost, rozvinuli mírumilovnou spiritualitu islámské mystiky: súfismu. Také Britové byli nakonec morálně přemoženi laskavými protesty a hnutím nenásilného odporu pod vedením Mahátmá Gándhího. Tento novodobý světec postavil svůj politický program na staroindickém duchovním ideálu ahinsá, tedy nenásilí a bezpodmínečné úcty ke všemu živému. A jsme u dalšího paradoxu: svou duchovní inspiraci k politice nenásilí Gándhí čerpal z Bhagavadgíty (často nazývané „biblí hinduismu“), jejímž dějovým rámcem je nesmiřitelná bitva Kuruovců a Pánduovců. I tragický konec Gándhího života je paradoxní: zavraždil ho brahmán, fanatický hinduista.
Gándhího vrah byl ovšem jedním z mnoha tisíců indických vlastenců-teroristů, kteří se rozhodli vzít spravedlnost do vlastních rukou. Indičtí partyzáni-teroristé na sebe upoutali pozornost výbuchy a atentáty už v době britské koloniální nadvlády. Po jejím zániku a po rozpadu Indie na muslimskou a hinduistickou část se hinduistický nacionalismus projevuje agresivitou vůči v Indii dosud žijícím muslimům a jejich mešitám, ale také ve snaze obnovit některé staré tradice Indie, které zakázali britští kolonizátoři, jako je praxe satí, tedy upalování vdov spolu se zesnulým manželem. Ano, Indie je i dnes zemí paradoxů...
 
 
NÁBOŽENSTVÍ A NÁSILÍ
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Hinduismus a násilí:    | vložit příspěvek |