ročník 51/2010:
                   
104Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Jezte smetanu a med!
Dívka pokoje a míru
„Nás, římské občany,
Je čas na obměnu politické elity
Volební matematika
Lifetool aneb nástroje pro život
Mezinárodní evangelické sportovní hry
Kousací a požírací touhy
Grenoble a L’Eglise réformée
Víra-bez víry-s vírou-víru-víro!...
A taste of honey...
Dům se zelenou střechou
Black Eyed Peas
Easter in America
O pohár Orebitů
Všimli jsme si
Seminář pro pracovníky s mládeží - SEPRAM
INFORMATORIUM 4
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
KOUSACÍ A POŽÍRACÍ TOUHY
Marie Medková

 
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. (Gal 5,13-17)

V koruně ořechu skryto mezi listím číhá koťátko. Upřeně pozoruje kosa o tři větve nad sebou. To by byl úlovek! Přikrčí se a pomalu se plíží nahoru po kmeni. Už jen půl metru… Frrrnk! Černý kocour ho z druhé strany neopatrně vyplašil. A teď se ještě žene na milé kotě. Oba vřískají a perou se.

Touha mít navrch. Touha ranit druhého, když něco ranilo mě. Černý kocour z našeho ořechu i elitářské křesťanské skupiny z Galacie. Tyto touhy je spojují. Chceš mít taky někdy navrch? Takové chtění je přirozenou součástí tvé osobnosti. Přirozené se ale nerovná dobré. Mít navrch a být „ten lepší“ jsou kousací a požírací touhy.
Asi bys ses vysmál omluvě člověka, který by tě zbil, a pak by přišel: „Ne, nechtěl jsem ti ublížit, jen jsem chtěl, abych se cítil líp. Nemohu za to!“ Přirozenost nepřemýšlí a nevolí. Člověk ale může. Když řekneme, že jsme svobodní, znamená to, že víme, co děláme, napsal americký filosof Will Durant.

Můžeš se cítit líp, aniž bys druhého srážel?

Neptej se: Jak ho dostanu?

Ptej se: Proč ho koušu? Proč mu chci ublížit? Proč chci mít navrch?

Účinnější než srážet druhého je sám růst. Být svobodný od své malosti, zlosti a touze mít druhé pod palcem. A cestovat s druhými ke společnému dobru za pomoci Božího Ducha.
 
 
DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Kousací a požírací touhy:    | vložit příspěvek |