ročník 51/2010:
                   
105Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Spát, či nespat?
Láska je oheň Hospodinův
Pro tvrdost vašeho srdce
Sdílet sexuální intimitu?
Poznávání zahrnuje sex
Exekuce
Nejlepší sjezd v historii!?
Ateistu jsem ještě nepotkal
JARNÍ EVANGELICKÁ KOLEKCE
Přípravy dvacátého Sjezdu
Saul vrhá oštěp, co vrháme my?
Magyarországi Református Egyház aneb „maďarská církev“
Nejdřív kostel, potom postel?
Díky za fíky!
Imaginárium Dr. Parnasse
Putting a ring on it
Vítěz je sám
Všimli jsme si
Bigbítový kurz! Cože?
INFORMATORIUM 5
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
PŘÍPRAVY DVACÁTÉHO SJEZDU
Kateřina Erdingerová

 
Sjezd mládeže bude letos ve Svitavách. Další důležitou informací také je, že letošní ročník setkání je výroční 20. porevoluční. Můžete se těšit opět na prodloužený víkend kolem svátku sv.Václava (24.-27.9.), který se ponese v duchu motta Zbořené chrámy.
Motto se dotýká dnešní společnosti, která už zažila mnoho krizí a pádů „chrámů“, které vystavěla. Dotýká se křesťanů, kteří se snaží o hledání jiné životní cesty a o budování jiných „chrámů“ - chrámů ve vlastním srdci.
Sjezd (nejen) evangelické mládeže připravuje oddělení mládeže spolu s celocírkevní odborem mládeže. To je dohromady 15 lidí, kteří připravují jak program tak zajišťují celou organizaci akce. V přípravách nám jako každý rok pomáhá místní evangelický farář, letos je to Filip Keller, bývalý farář mládeže. Zapojení místního faráře, kurátora a členů sboru je vždy přínosem pro celou akci, protože dobře znají prostředí města, vědí o možnostech, které by se daly využít.
V měsíci březnu proběhla první návštěvy Svitav, kdy se organizátoři rozhlíželi po městě, obcházeli prostory, dojednávali spolupráci s místními institucemi. Velmi byl nápomocen svitavský starosta Jiří Brýdl, který je členem místního evangelického sboru.
Hlavním prostorem, kde se budou odehrávat společné programy, je multikulturní prostor Fabrika (http://www.fabrikasvitavy.eu/ ). Je to rekonstruovaná stará průmyslová budova uprostřed města, jíž rekonstrukce vdechla život a dala jí novou náplň. Funguje jako divadlo, koncertní sál, vzdělávací středisko, knihovna, výstavní prostory, místo pro setkávání. Prostor je to velmi pěkný, moderní a je vybaven novými technologiemi, které dnešní doba vyžaduje.


Ve Svitavách velmi dobře funguje spolupráce s katolickou farností, která pro Sjezd mládeže zapůjčí svoje prostory. Těšte se na PUB ve „Stodole“, prostoru připraveném pro mládež a její potřeby. Nedělní bohoslužby se odehrají v kostele sv. Josefa (Červený kostel), největším ze tří kostelů ve Svitavách.

Dalšími prostorami, které Svitavy nabízejí je krásná budova Ottendorferova domu a její historický sál.


Tato budova patří k městskému muzeu, které nabízí stálou expozici o Oskaru Schindlerovi, který je svitavským rodákem.

Na další informace o přípravách Sjezdu mládeže se můžete těšit v příštích číslech Bratrstva nebo na http://sjezd-mladeze.evangnet.cz/ či http://mladez.evangnet.cz/ .
 
 
SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Přípravy dvacátého Sjezdu:    | vložit příspěvek |