ročník 51/2010:
                   
105Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Spát, či nespat?
Láska je oheň Hospodinův
Pro tvrdost vašeho srdce
Sdílet sexuální intimitu?
Poznávání zahrnuje sex
Exekuce
Nejlepší sjezd v historii!?
Ateistu jsem ještě nepotkal
JARNÍ EVANGELICKÁ KOLEKCE
Přípravy dvacátého Sjezdu
Saul vrhá oštěp, co vrháme my?
Magyarországi Református Egyház aneb „maďarská církev“
Nejdřív kostel, potom postel?
Díky za fíky!
Imaginárium Dr. Parnasse
Putting a ring on it
Vítěz je sám
Všimli jsme si
Bigbítový kurz! Cože?
INFORMATORIUM 5
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ANEB „MAĎARSKÁ CÍRKEV“
Dora Plíšková

Blíží se konec bohoslužeb a shromáždění v jednom z budínských kostelů Budahegyvidéki református egyházközség vstává, aby před požehnáním zazpívalo maďarskou hymnu. Ne, není tomu tak v každém sboru Maďarské reformované církve (MRE) - nechť si o ní čtenář neudělá obrázek nacionalistického kroužku, kde se u Večeře Páně podávají klobásy a tokajské... Nicméně fakt, že je církev silně propojena s uchováváním národního vědomí, je nepopiratelný. Přísluší k ní asi 21% obyvatelstva, po římskokatolickém tvoří druhé nejpočetněji zastoupené vyznání.

Sami Maďaři prý od dob protireformace, kdy MRE zásadním způsobem přispěla k boji proti převálcování maďarštiny latinou, této církvi přezdívají "maďarská církev". Obrana a kultivace jazyka není jediným důvodem, proč mají lidé tendenci vnímat MRE jako kolébku i útočiště svobody národa: po Bitvě u Moháče v r. 1526, v důsledku níž byly Uhry rozděleny na tři části – habsburskou, tureckou a na sedmihradské knížectví (platilo Turecku tribut, ale zachovalo si značnou míru samostatnosti), právě v posledně jmenovaném užívala reformovaná církev velké volnosti a příslušnost k ní byla zároveň i protestem proti cizím nadvládám.

O existenci MRE lze mluvit od r. 1567, kdy byla v Debrecínu ("kalvinistickém Římě") při zasedání Synodu přijata dvě vyznání, II. helvétská konfese a heidelberský katechismus.

Ve většině ohledů (staršovstvo, volba faráře, Synod…) je uspořádání velmi podobné tomu, které známe z ČCE. Téměř jako doma si zde bude člověk uvyklý evangelickým pořádkům připadat i díky liturgii, která se prakticky neliší, a zvláště díky familiární hudební složce - ženevské žalmy zdomácněly i zde, nemluvě o několika českobratrských zpěvech (Kristus je má síla i spasení) přeložených do maďarštiny.

Příznačnou vlastností MRE je její propojenost se sbory stejné církve, které se po 1.světové válce octly v sousedních státech. Šlo konkrétně o 1/2 jejích členů, zahraniční církev se ale k MRE nadále hlásí a jejím jazykem zůstala maďarština.

Tradiční oblastí působení této církve je školství. Debrecín, Šaryšský Potok, Pešť a Pápa – zde všude najdeme kromě základních a středních reformovaných škol také renomované teologické fakulty a skutečnost, že v Sárospataku pobýval J.A.Komenský, je Maďary s oblibou připomínána.

Hymna je tedy dozpívána, požehnání uděleno a budahegyvidécké shromáždění se odebírá do sborové místnosti, takové silné kafe po bohoslužbách, jež trvají zpravidla hodinu a půl, docela bodne. Nicméně poslouchat kázání pana Istvána Szabóa, jednoho ze čtyř biskupů MRE, stojí za to; nebojí se pouštět i do vzdělaných výkladů „nepopulárních“ starozákonních pasáží, nikdy ale nechybí aktuálnost a trocha šibalsky podaného humoru.

Místní mládež, na vkus pražského evanglelíka maličko „slušňácká“ a například po hudební stránce přebírající lehce „probuzenecké“ západní vzory, ochotně každý pátek večer tři hodiny diskutuje nad biblickým textem, chytrými poznámkami místních vysokoškoláků se nejednou cítím zahanbena. Tradice Slova zde opravdu žije.

http://www.reformatus.hu

http://www.budahegyvidek.hu/

 
 
CÍRKEV ZA HRANICEMI
 
 
 

 
Diskusní fórum k článku Magyarországi Református Egyház aneb „maďarská církev“:    | vložit příspěvek |