ročník 51/2010:
                   
097Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Blaze malým a šikovným
Nejkrásnější z písní o lásce
Co je malé, toje milé!?
Být tvořivý a žít ve víře
Poddolovaný kostel
Manželé H.
MuteMath
SLOVO
Dopis sedmý!
Hlavně umět říznout
Salón republiky pro pěší i cyklisty
Předčítač
Jimramov podvacáté!
Prověřená fakulta
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
SLOVO
Roman Mazur

Jeden americký profesor filozofie napsal 250 nejznámějším filozofům, vědcům, spisovatelům a intelektuálům z celého světa a položil jim otázku: „Jaký je smysl života?“ Pak vydal knihu s jejich odpověďmi. Někteří uvedli svá nejlepší mínění. Jiní připustili, že si smysl života prostě vymysleli. A jiní čestně přiznali, že si s otázkou neví rady. Celá řada věhlasných osobností dokonce autora nápadu požádala, aby jim napsal, zda smysl života objevil!

Když jeden křesťan - autor čtvrtého evangelia - nazval Krista jako první "Slovem", šlo o titul či pojmenování, které souvisí právě s prostředím filosofie. Mnoho moudrých filosofů a myslitelů používalo tehdy v systému své filosofie označení Logos – Slovo. Logos byl princip a řád, kterým se Bůh projevuje ve světě. Hledali Logos podobně jako i dnešní moudří se zabývají otázkou po smyslu a řádu lidského života. Měl být co nejobecnější a co nejvíce nadčasový.

Když chtěl tento člověk (říkáme mu Jan, ale jeho jméno ve skutečnosti neznáme) vyjádřit svým současníkům Ježíšův význam, použil k tomu tento známý termín, ale v úplně nečekané souvislosti: Vy hledáte logos - princip, řád a smysl existence. Vězte, že skutečně existuje tento most mezi nebem a zemí. Tím mostem je Ježíšův úděl! Logos, ktery hledáte, má tvář nemluvňátka v jeslích, ale také tvář ukřižovaného z Golgoty a vzkříšeného vítěze nad smrtí. Ježíšův příběh je zjevení nejhlubší Boží podstaty.

Mnozí tento odvážný pokus křesťanského filozofa spojit biblickou a filozofickou tradici odmítli. Člověk popravený v okrajové provincii římské říše je tu přece prohlášen za vtělení smyslu všeho stvoření! Slyšet zvěst, že božský řád Logos se stal tělem, bylo pro takové myslitele absurdním nesmyslem: Co je to za hloupost!? Vidět v křehkém člověku Ježíši z Nazareta vlastní božské já – to budilo u mnohých Židů rozhořčení a u některých moudrých řeckých myslitelů úsměšek.

Jiní však byli osloveni a získáni. Během několika staletí získalo křesťanství obrovský vliv na své okolí i díky takovým odvážným misijním pokusům, jako byl tento, který spojil to nejlepší z biblické a filozofické tradice.
 
 
JEŽÍŠOVY TITULY