Literatura  
Chaim Potok
Zebra a jiné povídky
Tereza Kellerová
 
Kniha Zebra a jiné povídky je souborem šesti příběhů dospívajících lidí. Příběhy jsou různé, mnoho však mají společného. Mladí lidé na rozhraní dětství a dospělosti procházejí těžkými životními situacemi, hledají, jak je řešit, hledají někoho, kdo by jim byl nablízku a pomohl jim v jejich nejistotě a tápání. Mají řadu otázek na své rodiče a jiné blízké lidi okolo sebe, tyto otázky však zůstávají často nezodpovězené. (Nutno říci, že se zdají často nezodpověditelné.) Vnímají tajemství i napětí okolo sebe a nechápou mnohdy jeho příčiny a tak se ptají. Odpovědí jim však často bývá mlčení či přehlížení problému. Jsou snad oni nebo jejich problémy považovány za malé nebo snad nikdo odpovědi ani nezná?
    Hlavní hrdinové prožívají VZTAHY, nové i staronové, posilující i nejisté. Setkávají se se smrtí, bolestí a trápením a hledají kolem sebe oporu, které by se přidrželi. Stěžejním tématem všech příběhů je tedy VZTAH a POTŘEBA KOMUNIKOVAT, a to na všech různých úrovních, v rozličných strastech a radostech, z různých úhlů pohledu.
    Kniha Zebra a jiné povídky mne hodně zaujala. Ptám se sama sebe, jak moc si vzájemně se sobě blízkými lidmi rozumíme, jak dovedeme rozumět otázkám a pochybnostem druhých, jak jim dovedeme naslouchat. Jak dokázat být s druhým člověkem v jeho nejistotě a nouzi, jak před úzkostmi nezavírat oči, uši, srdce i rozum. Naslouchat a snažit se porozumět je jedna strana, na té druhé je odvaha klást si otázky a pokoušet se odolávat při hledání odpovědí na ně neporozumění, mlčení či vyhýbavým odpovědem okolí i sebe sama.
    Myslím, že čas dospívání čas ptaní a hledání může být inspirací pro každý věk. Proto i tahle kniha je inspirací pro čtenáře.
    (V českém překladu již vyšly knihy Vyvolení, Jmenuji se Ašer Lev a Dar Ašera Leva a nejnověji Na počátku.)
 
Andělé  
Co si pod tím
představujete ???
Anketa
 
1) Anděl - to je naštěstí nezřídka moje slečna. A naštěstí ne neustále. Neboli: andělství je věcí určitého času. 2) Bůh řekne dobré slovo a to sestoupí do blízkého člověka. 3) Pán Bůh nemůže být přeci sám.
Anděl je posel. To znamená někdo (kdokoliv), kdo mě nasměruje správným směrem, nebo (ještě lépe) vyžene odněkud, kde nemám co dělat.
Vystupují a sestupují tady u nás hned vedle kostela. Vidí je ale jen ten, kdo se na ně nedívá, zato dobře slyší.
Boží posly. Posly, které k nám Bůh posílá - na naše cesty, aby nám něco předali. Takovým andělem je pro mě třeba má milovaná kamarádka. Ztotožňuji se s pojetím E. Koháka (Hesla mladých svištů).
Já mám již několikerou životní zkušenost s anděly. Byli to lidé, kteří mi přišli do cesty a něco mi vyřídili přesně podle biblického textu tak mnozí, aniž to tušili, měli za hosty anděly (Židům 13:2). Možná, že v tu chvíli ani oni nevěděli, že tuto roli mají. A jednou mi zase jeden přítel důvěrně sdělil, že před dávnou dobou jsem mu zase já přišel říct velmi důležitý, jakoby andělský vzkaz. Zajímavé, že o tom si zase já už nepamatuju nic. Takže: andělé, jakožto Boží poslové, se asi na světě hemží a je třeba jim naslouchat.
Hlas, píseň, báseň. Křehké stvoření s křídly; čistá, dobrá duše žádné baroko, ale renesance! Pocit bezpečí a klidu.
Je to takový Boží člověk, průvodce vším dobrým i zlým, který chce pro nás jen to dobré. Je úplně jedno, jakou má podobu, důležité je jeho vystupování, to, co nám chce sdělit.
Pod slovem anděl si představuji jako první typického muže s velkými křídly a svatozáří, protože jsem anděly odjakživa viděla jen takhle. Když se nad tím víc zamyslím, představím si nějaký neviditelný, svatý přízrak, nebo tak něco. Něco, co je možné vidět v Božím království nebo při nějakém vidění.
Často si myslím, že je krásná představa anděla strážného.

Bratrstvo 1/2002