Anketa  
Spasení
Cítíte potřebu spasení?
fotografie  
Jiří
Suchý
básník, textař
70 let
 
fotografie  
Gabriela
Horáková
farářka ČCE
27 let
Určitě. Nevím však, zda tento akt má podobu, jakou si lidstvo běžně představuje.
 
Uvědomuji si, že na mnohé ze svého života nestačím a že potřebuji pomoc odjinud, podanou ruku Spasitele. Tuto podanou ruku potřebuji každodenně.
fotografie  
Miroslav
Konvalina
rozhlasový reportér
38 let
 
fotografie  
Vojtěch
Eliáš
kněz a katecheta
na gymnáziu
 
O spasení nepřemýšlím, alespoň zatím ne. Musím se přiznat, že si to ani neumím prakticky představit. V mém hektickém životě zatím přemýšlím o tom, co by mě spasilo, abych všechno, co mám, stíhal. Nechci však vůbec tuto věc zlehčovat.
 
Ne. I já znám pokušení farizeů Starého zákona, že se k Bohu dostanu vlastní silou a zásluhou. Teprve skrze víru poznávám, že to nejde jinak, než prostřednictvím Ježíše Krista, který mně spásu nabízí jako dar.
fotografie  
Leo
Pavlát
ředitel Židovského
muzea, 52 let
 
fotografie  
Václav
Vacek
katolický farář
55 let
Spíše potřebu jednat co nejlépe: s vědomím všech omylů a chyb o to usilovat, snažit se. Spása přece závisí na lidských činech.
 
Ano. Nechat se uzdravit z odcizenosti Bohu, přijmout sebe a lidi. Přijímat obdarovávání. Umět naslouchat, objevovat, porozumět, radovat se. Být požehnáním pro druhé.
fotografie  
Jana
Šilerová
biskupka CČSH
 
fotografie  
Vítězslav
Vurst
předseda správ.
rady nadace
ADRA, 52 let
Neřekla bych, že ''cítím potřebu'' spasení. Spása, to je prostě nutnost a jediná možnost záchrany z beznaděje, strachu, zla a smrti. Není jiné cesty. A to i pro ty, kdo o spáse neví, netouží po ní, nebo necítí potřebu spasení.
 
Toužím po něm. Nikdy si ho nezasloužím a nikdy nemohu udělat nic jiného, než ho jen přijmout. Tak, jak přijímám nezasloužený dar. Jsem rád, že o spasení nerozhoduje protekce, ale Boží láska.
fotografie  
Martin
Müller
režisér a produkční
studia Velehrad
37 let
 
fotografie  
Ruben
Kužel
farář ČCE
38 let
Asi bych nemluvil o potřebě, ale o touze po spasení.
 
Tohle slovo jsem potkával nejčastěji v důvěrné společnosti agresivity a tuposti, takže mě přešla chuť. Raději bych třeba řek, že si přeju, aby energie Boží ovlivňovala můj život.
fotografie  
Lea
Brodová
psychiatrička
47 let
 
fotografie  
Mirek
Dušín
člen klubu
Rychlé šípy
Já už spasená byla, Krista tím však nemyslím. Myslím mír v duši skrze vztahy.
 
Ano. Spaste se útěkem, je-li vám život milý!!!

Bratrstvo 4/2002