Úvodník  
Ahoj,
bratři a sestry,
Jan Skála
 
Ahoj bratři a sestry,
    otevíráte 44. ročník oblíbeného časopisu.
    Letos jsme se rozhodli, že budeme hodně slavit. Příležitostí je k tomu dostatek, například svátky. I když pomineme, že každý den pro nás může být svátkem, a zvláště pak neděle, máme hned na začátku roku potenciální mohutné (církevní) oslavy: Nový rok a i samo Zjevení Páně.
    Zjevení Páně je vždy šestého ledna a Nový rok prvého. Nacházíme se tedy stále v období vánočním, v čase, kdy slavíme Ježíšovo vtělení = narození. A protože počítáme léta zhruba od zimního slunovratu roku raz dva, kdy se Spasitel narodil, každý nový (i Nový) rok je rokem Ježíšovým, a to je vhodné si v Den obnovy samostatného českého státu připomenout.
    V pravoslavném kalendáři je tím rodným dnem právě šestý leden, svátek Epifanie, což nám dává možnost slavit Ježíšovo narození již napočtvrté: Štědrý den, Hod Boží vánoční, Nový rok, Epifanie. V naší západní tradici je pak při svátku Zjevení Páně kladen důraz na zjevení jeho slávy, moci a moudrosti. Narozdíl od slavení štědrovečerního chudého na seně. S šestým lednem se tedy pojí historka o třech mudrcích alias králích z pohanského východu, z nichž jeden je afro, a též se slaví a připomíná Ježíšův křest a zázrak v Káně Galilejské třetího dne (podle Janova evangelia).
    A proto pijme to víno všichni... a nalézejme v Bratrstvu pozoruhodné věci.
   

Bratrstvo 1/2003