Hra  
Osmisměrka
Miroslava Šilarová
 
 
Starý zákon; Nový zákon; Soudců; Rút; Nahum; První královská; Pláč; Jób; Žalmy; píseň; Bible; Ozeáš; Ámos; Micheáš; Jóel; Daniel; Ezechiel; zvon; Abakuk; Jozue; Ageus; Kazatel; Izajáš; Malachiáš; Zacharjáš; Sofonjáš; Jonáš; Abdiáš; Jeremjáš; Přísloví; Ester; Ezdráš; Samuel; Mojžíšova; Genesis; Noe; Adam; Eva; Numeri; David; nebe; ráj; soudy; země; říše; Jan; řád; list; Nehemjáš, moc
 
Nápadník  
Spací mládež
Kristýna Červinková
 
Máte mládež, se kterou se scházíte pouze jednou za týden a je vám líto, že se vidíte tak málo? Pokud ano, není nic jednoduššího, než se sejít např. na faře nebo u někoho v bytě a udělat si mládež přes noc. Uvaříte si čaj, upečete si nějakou dobrou buchtu, přečtete si něco z Bible, popovídáte si o tom, můžete si pozvat nějakého hosta, který vám udělá přednášku na téma, o nějž se zajímáte, následuje opět diskuse, případně vaše otázky. A můžete hojně zpívat, vždyť je tolik hezkých písniček. Proč se nějakou nenaučit a nezazpívat ji v neděli na bohoslužbách? A máte na sebe najednou spoustu času, na hry, na dialogy, máte možnost se více poznat a rozebrat, co se vám na mládeži líbí, co zachovat a co změnit. A ráno společně posnídáte okolo stolu a máte radost, že jste strávili příjemný čas. Zkuste to, stojí to za to.

Bratrstvo 8/2003