PLIVNĚTE SI, JE TO V MÓDĚ
Luboš Kratochvíl

Následujícím řádkům podle poslední módy vůbec nemusíte věřit. Jsou to totiž věty otištěné v médiu. Předvolební kampaň sílí a nemine týden, aby se nemluvilo aspoň koutkem úst o tom, jak nás (vás) média šidí. Jak ty a ty noviny píší pro tu a tu stranu a jiné zas pro tu opoziční. Jak partaje poškozují televizní reportáže. Premiér si v poslední době několikrát stěžoval, že se s tím (kdo nepíše pro něj, pozn. red.) bude muset něco dělat.
Na média je prostě moderní nadávat. Že nepíšou pravdu, zkreslují realitu, zotročují diváky, čtenáře, posluchače a vynucují si pozornost. Zajímalo by mě, kterého „blázna“ jako prvního napadlo hledat pravdu v médiích. Jako kdyby od svého vzniku nepsala jen o tom, po čem lidi prahnou. Jako kdyby se nemusela prodávat. Jistě, informace se dají podat „seriózně“, nebo „bulvárně“, vyváženě, nebo jednostranně. Ale vždycky to bude jen hra se slovy a obrazy. Celou pravdu zná jen Bůh. A ten do novin nepíše. Přejeme hezké nezkreslené chvíle u Bratrstva o médiích.
 
 
ÚVODNÍK
 
 

Bratrstvo 3/2006