foto: Mikuláš Ferjenčík
 
Jsi snad proto méně otrokem, že tě tvůj pán miluje a je na tebe laskavý?

Blaire Pascal
 

Bratrstvo 3/2006