Zdeněk Wirth, František Tichý, Hradec Králové  
 
OBSAH:
Titulní strana
Frontispice
Rud. Medek: Melancholické město
Historie města
Průvodce městem a popis
Musea, čítárny, knihovny
Vycházky a výlety
a) drahou
b) lyžařské
Turistův adresář
Plán bojiště r. 1866
Seznam illustrací
Seznam Insertů
Obsah
Inserty

Předchozí stránka
Následující stránka
Editorial
E-mail
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
 
straně dvoupatrová budova krajského soudu se 2 věžemi z r. 1850-52 jest bývalá radnice.
 
Bývalá radnice.
     Stará radnice se připomíná poprvé r. 1418, r. 1540 byla rozšířena a 1588 opravena. Do jednopatrové budovy vedly 3 vjezdy. Balkon v průčelí býval opatřen kamennými sloupy. Radnice r. 1696 ozdobena vížkou a hodinami z kostela sv. Antonína r. 1787 dvěma věžemi po stranách za sumu kterou město získalo z zbořenou Slezskou bránu. V letech 1850-52 byla přestavěna stavitelem F. Dobrkovským, zvýšena o patro a upravena podle plánu Wittmannova. Umístěny v ní pak kanceláře krajského i okresního soudu a listovna. R. 1913 budova po celém vnějšku pietně restaurována stav. V. Rejchlem.
     Na nádvoří zazděny 3 kamenné desky, původně osazené na vnější Slezské bráně, (zbořené r. 1786) a obsahující nápisy namířené proti českým bratřím (pikhartům) : „Neb v víře jednota činí mnoho dobrého, varuj se víry pikharta i každýho z bludného. Veritas Iiberabit“. „Jedna víra jeden křest a láska mezi námi. Čiňmež bohu chválu, čest - ať ráčí býti s námi. Veritas vincit“. „Milujte pravdu, hradečtí, nebť pravda přemáhá - Anno Dm 1520 - minou bludové pikhartští, pravda věčně
 
 
21
 
 
   
 

následující stránkanásledující stránka