ročník 42/2001:
                   
015Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Rozhodl jsem se, že tomu přijdu na kloub
Kde berete sílu, když je vám nejhůř?
Rovni si s dobytkem?
Kde brát sílu?
Jsme nejlepší, jsme skvělí, tak nám zavolej...
Ztišení
Archiv
Biblický program trochu jinak
Martin Luther King
Hebrejské povídky
O sedmém dni
Farář mládeže
Hladové lidi moc nezajímá demokracie
Evangelium podle reklamního spotu
Verdiho opera Jeruzalém
Tož tvoř
Otesánek
Kontaktník
Až se v ráji sejdem
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Diakonie
logo diakonie Co to k čertu je
ta Diakonie
  Eva Balcarová a David Šourek
 
Ještě než se dozvíte o tom, jak skvělá a úžasná je naše Diakonie, chtěla bych vás uvést do obrazu, abyste si náhodou nemysleli, že je tento článek pouhou agitací a že jím potřebujeme pro svůj super nápad získat pár bláznivých lidí. Samozřejmě, že částečně taky. Jinak nám jde ale o to, seznámit vás s další oblastí Diakonie ČCE (v některých kruzích ne právě populární), a tou je reklama, propagace nebo zkrátka prezentování organizace. Možná se budete divit, jak může reklama souviset se službou Diakonie. Velmi jednoduše. Čím lépe se my prosadíme na „trhu“ a dokážeme se zviditelnit, tím snáz se nám podaří získat přízeň a také finanční prostředky, které jsou potom určeny na práci s klienty. A to je v době, kdy je státní podpora nejistá a vratká, pro všechna naše střediska velmi důležité. V rámci prezentování organizace např. dochází ke sjednocování loga, vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, jsou pořádány různé výstavy, koncerty a plesy.
     A to, jak spojit ušlechtilou myšlenku s užitečnou věcí, můžete posoudit sami v následujícím článku.
 
Jsme nejlepší, jsme skvělí, tak nám zavolej... 
aneb o práci s veřejností a propagaci Diakonie   
 
Bez pořádné propagace to dnes nejde. A tak se dozvídáme, kdo je nejlepší, nejerotičtější, která pasta vyčistí zuby nejlépe a že kočky by kupovaly Whisky´s (notoričky!). Co ale s tím, když to o sobě tvrdí všichni? Komu vlastně v reklamě důvěřovat?
     Znáte ten vtip, o muži po smrti, který má možnost volit, jestli chce do nebe nebo do pekla? Anděl mu přes dveře ukazuje, jak to vypadá v nebi, a on vidí, že tam lidé klečí a modlí se, zpívají a chválí Hospodina, a říká si: to vypadá jako dost nuda. Pak si ho převezme ďábel, nechá ho nahlédnout do pekla a on vidí, že tam je hudba a disko a zábava a řekne si: to chci, to je akce. Rozhodne se tedy pro peklo a když tam opravdu vstoupí, musí v horku dřít a přikládat pod oheň u kotlů s dušemi hříšných. A tak se ptá rozzlobeně ďábla, jak je to možné, proč mu ukazoval a sliboval něco jiného. Ale ďábel se jen usměje a řekne: „To byla jen reklama“.
     Diakonie je „služba“. Služba potřebným. Těm, kteří jsou v nouzi, těm, kteří potřebují pomoc a podporu k tomu, aby mohli žít „dobrý“, samostatný, plný život, protože sami ze svých sil to nedokážou. Potřebuje se pak Diakonie vůbec propagovat? Nemělo by se sloužit správně spíše tak mimochodem, skrytě, bez velkých slov, bez velkého vykřikování, hluku a lomozu? Není hloupé a věci nepřiměřené veřejně říkat, jaké velké cíle a ideály máme a jak dobře je uskutečňujeme? Proč zatahovat lidi, kterým naše služba není určena, protože ji nepotřebují, do toho, co Diakonie dělá?
     Rád bych zmínil některé důvody, proč si myslím, že je správné překonat ostych a mluvit o Diakonii veřejně, otevřeně, nahlas a proč její práci propagovat a mluvit o ní s druhými lidmi. Ten první vidím v tom, že služba Diakonie je, nebo se může stát, praktickým výrazem víry a lásky k člověku. Může být právě demonstrací toho, že křesťanské učení o víře, lásce a naději není „jen prázdná reklama“. To je myslím jeden z hlavních důvodů, proč byla Diakonie církví jako „zvláštní místo církevní služby“ zřízena.
     Druhý důvod je ten, že chceme pozvat druhé lidi k tomu, aby to dělali s námi. Věřím tomu, že jednou z při-rozených potřeb člověka, i když dnes hodně překrytou, je potřeba být užitečný, pomáhat, konat něco dobrého. A myslím, že velkým úkolem Diakonie je také pomáhat lidem tuto potřebu odkrýt a naplnit ji ve společné službě a pomoci potřebným. To lze ale jen v okamžiku, kdy lidé o této možnosti budou vědět.
     Třetí věc, kterou chci zmínit, je po-třeba neustále upozorňovat tento do sebe zahleděný svět s jeho pseudohodnotami krásy, bohatství a úspěchu, že mezi námi jsou a vždycky budou ti, kteří potřebují pomoc, kterým se nedaří, kteří nemohou, ale přesto mají svou hodnotu jako lidé. A že zde jsou také ti, kteří to vnímají a pomáhají a slouží. A tak jde vlastně o propagaci mezilidské solidarity.
Autor je ředitelem střediska Diakonie ČCE MARTA v Čáslavi
   
 
 
 
Diskusní fórum k článku Jsme nejlepší, jsme skvělí, tak nám zavolej...:    | vložit příspěvek |