ročník 42/2001:
                   
015Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Rozhodl jsem se, že tomu přijdu na kloub
Kde berete sílu, když je vám nejhůř?
Rovni si s dobytkem?
Kde brát sílu?
Jsme nejlepší, jsme skvělí, tak nám zavolej...
Ztišení
Archiv
Biblický program trochu jinak
Martin Luther King
Hebrejské povídky
O sedmém dni
Farář mládeže
Hladové lidi moc nezajímá demokracie
Evangelium podle reklamního spotu
Verdiho opera Jeruzalém
Tož tvoř
Otesánek
Kontaktník
Až se v ráji sejdem
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Literatura
Hebrejské povídky
  David Jan Novotný, spisovatel a pedagog
 
Kdekdo zná povídky a romány Isaaca B. Singera nebo jeho bratra Jisroela Ješaji Singera, je znám Bernard Malamud, Chaim Potok nebo Saul Below a pár dalších židovských spisovatelů, ale ti všichni jsou židovskými spisovateli diaspory. O literatuře, která vznikla v Izraeli a tvoří de facto základ moderní hebrejské literatury, jsme toho donedávna věděli velmi málo. Bylo dobrým počinem nakladatelství Volvox Globator, když vydalo v roce 1998 výbor povídek dvanácti izraelských autorů Cesta do Jericha, a nakladatelství DharmaGaia Kontinenty, které vydalo v roce 2000 jedenáct povídek Mít si s kým promluvit. Zdánlivě ta tam jsou stará známá témata židovské literatury, chybí štetly, pogromy, chybí pocit vyvrženosti a chybí touha po návratu do Erec Jisrael, ale co ne-chybí, je židovský pohled na svět, a to pohled ze Svaté země, nikoliv z exilu. Izraelští autoři mají rozhodně víc témat, než kteříkoliv jiní spisovatelé: starodávný spor s Palestinci (doslova tisíciletý, a ne, jak se domnívají politologové, trvající až od založení státu Izrael), problém míru, války a uhájení existence státu Izrael; je tu problém odklonu od tradice, od víry, problém sekularizace, amerikanizace, hamburgery a pokémoni na jedné straně, na druhé straně problém s ješivabocherim a ortodoxií, vedoucí k atentátům a vraždám; je tu problém s ruskými alijniky, kteří v Rusku byli mizernými Židy a v Izraeli jsou mizernými Rusy; jsou tu problémy současné izraelské sekularizované mládeže, která chce žít svobodně, jako žijí mladí lidé kdekoliv jinde ve svobodné zemi; v neposlední řadě jsou tu témata věčná: láska a nenávist, zločin a podvody. Otázka: Adame, kde jsi, kterou položil Hospodin, pochválen buď, nebyla otázka místopisná, ale existenciální. Dnes je možno položit otázku podobnou: Jisraeli, kde jsi? Kdo chce vědět, kam se lid Tóry dostal v polovině roku 5761, ať si ty povídky přečte. Nedozví se všechno, ale něco určitě.
24 dne, měsíce adar 5761
 
  Reakce na reakci z 2. čísla
O sedmém dni
  Tomáš Pavelka
 
Stává se v naší církvi pravidlem, že jak se někde objeví myšlenka, která jde hlouběji ke kořeni; myšlenka, která staví biblické poselství jako jasné rozhodnutí pro, nebo proti Bohu, objeví se někdo, kdo ji ve jménu „lidskosti“ zadusí nějakým klišé. Vše, co sestra Stolařová nachází ve čtvrtém přikázání zní: „nevyplatí se pracovat bez přestávky, ale pravidelně si odpočinout, aby člověk získal od svého pachtění odstup“ „A vůbec nejlepší by bylo nehloubat nad tím, co je práce a co zábava, protože každá činnost, když víme, že má smysl, jde lépe od ruky a do hlavy a dokonce se práce může stát zábavou“ . Takové poznatky bych čekal od teoretika managementu; na věřícího mi to přijde trochu málo, i když beru v potaz zmínku o kostele.
     Neděle je, kromě modliteb a písní, tím jediným, co můžeme Bohu dát. Jinak od něj pouze přijímáme. V neděli však Bohu dokazujeme, jak je nám blízký, bližší než naše konání v tomto světě, ať jakkoliv záslužné. Slavíme jeho jmeniny, je přece psáno: „A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své dílo.“ Neděle je předzvěst věčné neděle v Božím království. Zvíře odpočívá, když se to hodí, když potřebuje vytrávit, nabrat sílu na lov. Člověk odpočívá ve svátek, v den, který má vyšší smysl než pozemské konání a tím se od zvířete odlišuje. Pokud si mohu dovolit parafrázovat citovaný Ježíšův výrok o sobotě, říkám: Práce je zde kvůli sobotě a ne sobota kvůli práci.
     Vidět přikázání jako směrovky pro životní styl, který se vyplatí, se mi zdá krátkozraké. Mnoha adventistům se jejich přísné svěcení soboty za nacismu a komunismu nevyplatilo, ale jejich mučenictví pro víru je bližší než „životní styl, který se vyplácí“ . Než tedy začneme kvůli lenosti soudit ostatní, zamysleme se raději, jestli sami nejsme líní zařídit si v některých oblastech život podle Božích řádů.
 
  Stručně a jasně
Farář mládeže
Jan Dus, předseda COMu, farář ČCE   Jan Dus
  předseda COMu
  farář ČCE
 
Na synodu se bude mluvit o faráři mládeže. Co bude farář mládeže dělat?
     Nevím. Práce faráře mládeže, ba jeho existence vůbec závisí v tuto chvíli především na rozhodnutí synodu. Celocírkevní odbor mládeže (COM) požádal synodní radu, aby navrhla vznik úseku mládeže na ÚCK (oddělil by se od současného úseku výchovy) a vytvoření místa faráře mládeže, který by tento úsek vedl. Dle našeho návrhu by se farář nezabýval pouze úředničinou, ale sou-středil by se na práci s mládeží na všech stupních. Scházel by se s mládeží na rovině sborové a seniorátní - bylo by možno požádat jej o přednášku, kázání, radu a pomoc při práci ve sdruženích mládeže. Společně s COMem by organizoval kurzy a sjezdy, připravoval vzdělávání vedoucích mládeží, usnadňoval rozhovor mezi mládeží různé spirituality v ČCE, podílel by se na spolupráci s ekumenou a cizinou. Přemýšlel by o trendech mezi mládeží a občas by poradil nám, sborovým farářům, na co se při práci s mladými soustředit, co dělat jinak.
     Myslím, že práce by tu bylo víc než dost. Počkejme si, co k tomu řekne synod.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Hebrejské povídky:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku O sedmém dni:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Farář mládeže:    | vložit příspěvek |