ročník 42/2001:
                   
015Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Rozhodl jsem se, že tomu přijdu na kloub
Kde berete sílu, když je vám nejhůř?
Rovni si s dobytkem?
Kde brát sílu?
Jsme nejlepší, jsme skvělí, tak nám zavolej...
Ztišení
Archiv
Biblický program trochu jinak
Martin Luther King
Hebrejské povídky
O sedmém dni
Farář mládeže
Hladové lidi moc nezajímá demokracie
Evangelium podle reklamního spotu
Verdiho opera Jeruzalém
Tož tvoř
Otesánek
Kontaktník
Až se v ráji sejdem
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Mládež
Biblický program trochu jinak
  Martin Fér, Radim Žárský
 
Jak na to?          
 
Martin Fér
     Zdá se vám, že biblické programy na různých setkáních mládeže nejsou úplně to pravé ořechové? Myslíte, že Bible do mládeže patří, ale zkrátka nevíte, jak to udělat, aby to bylo zajímavé, přínosné a třeba při tom byla ještě legrace? Tak právě pro vás byl připraven „Seminář o metodách práce s Biblí“. Konal se poslední březnovou sobotu ve sboru v Praze-Strašnicích. Celocírkevní odbor mládeže na něj pozval lidi, kteří mají zkušenosti s různými způsoby, jak s Biblí v mládeži pracovat trochu jinak, než si jen poslechnout farářův výklad a pak v lepším případě trošku podiskutovat. Hosté dopoledne krátce pověděli o svých zkušenostech nebo o tom, jak se to dělá v zahraničí. Odpoledne jsme se rozprchli do menších skupin, kde jsme si pod vedením řečníků z dopoledne všechno pěkně vyzkoušeli v praxi.
 
Klasický přístup je taky dobrý...          
 
aneb Jak se otevírá Bible?
     Nové metody nás podle místního faráře Pavla Klineckého nespasí. Ono nakonec všechno stejně závisí na tom: a) jestli máme ochotu věnovat svůj čas a síly k přípravě programu, b) jestli něco od toho setkání nad Biblí očekáváme a za c) jestli se modlíme abychom porozuměli, aby to s těmi, kdo se nad textem sejdou, hnulo. Jsou-li splněny tyto tři podmínky, tak i z tradičních forem se stane něco dobrého. Třebas z takové úvahy. A jak pořádně udělat úvahu, k tomu nám Pavel dodal „know-how“, neboli kuchařku či návod k použití: co udělám, až otevřu Bibli, abych zplodil úvahu? Každý účastník si ji mohl odvézt nakopírovanou, takže u nich se ptejte (časem se snad většina věcí ze semináře také někde objeví publikována - třeba v Bratrstvu nebo na Internetu.)
     Z devatenácti bodů zmíním jen pár:
     1. Nebojte se „úvah“ - není to tak těžké. Mindráky, že to děláme špatně a že to neumíme, máme všichni. Jenom frajeři jsou sebejistí, ale na ty si dejte pozor. 2. Farář vám určitě rád poradí a taky má často docela dobrou knihovnu. 3. Úvahu můžete promýšlet kdekoli (tramvaj, vlak, plovárna), ale závěrečnému zpracování musíte věnovat soustředěně tak hodinku. 7. Zachyťte první inspiraci, otázku, oslovení. 15. Zvěst (smysl, záměr) vy-kládaného textu vztáhněte na naši konkrétní dobu, situaci, na své otázky, problémy, postoje a názory. Varujte se moralismu - hledejme nejprve radost: co mi text dává, čím mi pomáhá, nikoli co bychom měli, musíme či nesmíme. 17. Text, nad kterým uvažujete, noste nejdříve pár dní v hlavě, leccos se vám vynoří. 18. a nezapomeňte na modlitbu.
     Takže kdo si bere na příště úvahu?
 
Biblická animace          
 
aneb Jde o setkání
     Jakub Keller z Horní Čermné nám zase pověděl o tom, na co přišli ve Francii a ve Švýcarsku. „Biblická animace“ je způsob čtení Bible ve skupině. Vychází se z toho, že biblické texty, nad kterými se setkáváme, jsou adresovány do společenství a skrze něj každému jednotlivci. Vedoucí nemá výklad, přesto musí být připraven, aby pomáhal ostatním klást otázky a vytvářet si postoj k textu. Jde o setkání s biblickým textem jako s partnerem (se vším všudy být připraven naslouchat, mít úctu, brát ho vážně atd.)
     Práce nad textem se začíná tím, že se překoná odstup od textu i mezi účastníky navzájem (např.: rekonstruovat text zpaměti psát na tabuli, co jsme si z něj zapamatovali; tichým dialogem /na velký papír uprostřed místnosti/ napsat své reakce). Pak se dá prostor samotnému textu, jeho jedinečnosti, prostor k tomu, abychom ho mohli slyšet. V této fázi má vedoucí připraveny různé dotazníky, otázky. Hledají se role, které v textu jsou, účastníci si je rozdělí, přivlastní a vymyslí otázky vzhledem k ostatním účastníkům příběhu - zde probíhá řízený rozhovor. Nakonec se hledá, jak si text vzít s sebou do života (opět může jít o „tichý dialog“ anebo zpracovat příběh nějakou jinou formou - dopisem, odpovědí na dopis, básní, modlitbou...). Na úplný závěr je dobré si povědět, co bylo přínosem společně stráveného času, co si chceme zapamatovat (hodnotit se dá různě).
 
Německé metody          
 
aneb Je to i o mně.
     David Balcar se v Německu dozvěděl, že práce s biblickým textem musí být vztažena k naší zkušenosti a našemu životu. Zkušenosti lidí s Bohem, o kterých se mluví v Bibli, se mají stát i našimi zkušenostmi. Nejde o to, aby odborník vysvětlil neodborníkům, o čem to je, ale aby se všichni mohli s textem setkat a poznali, že je i o nich. Důležitý je samozřejmě rozhovor ve skupině. Nejde jen o setkání rozumové, ale zapojuje se také intuice, kreativita, zážitky atd. A jak konkrétně na to, k tomu jsme dostali sedm stránek nápadů.
 
Holandské metody          
 
aneb Setkání tří partnerů.
     Přístupy z Holandska nám přiblížila Rut Brodská. Setkání nad biblickým textem vesměs vypadala tak, že katecheta (ten kdo učí) doma text nastudoval a pak ho na hodině katechumenům (těm, kdo se učí) přetlumočil, vyložil. Čili „ten, kdo víc ví“ to vysvětlil těm, co ví méně (něco jako kázání). Ale ono by to mělo být spíš tak, že mezi všemi třemi účastníky probíhá rozhovor - Bible je schopna mluvit za sebe, katecheta se může učit od katechumenů. Všichni tři se mají navzájem obohacovat, všichni mají být aktivně zapojeni, každý má svou zkušenost, kterou si přináší. Různé metody pak slouží k tomu, jak docílit toho, aby všichni byly skutečně do toho rozhovoru vtaženi, aby každý mohl promluvit a byl vzat vážně.
 
Bible v YMCA          
 
aneb Důvěra - Alternativa - Prostor.
     Radim Žárský nám zprostředkoval zkušenost z YMCA, kde mají větší zkušenosti s prací s necírkevní mládeží. Pokoušejí se jim ukázat, že Bible je knihou živou. Svou prací chtějí zasáhnout mladého člověka „v jeho celku“ . Biblické příběhy se prožívají celým tělem a nejen jím. Umožňuje to do práce nad Biblí zapojit i ty, kdo by se jí jinak nezabývali. Důležité je představení toho, nad čím se ve skupině pracovalo - může jít o scénku, ale také o přípravu bohoslužeb (v zahraničí prý takto připravili techno-bohoslužby!). Nápady, jak to dělat, najdete v knížce, kterou právě YMCA vydala: J.B.Šourek - „Bible trochu jinak“ a v knížce karmelitánského nakladatelství „Přístupy k Bibli“ od Anneliese Hechtové. Pokud je budete chtít sehnat, zkuste e-mail: zarskych@ymca.cz.
 
Zacheus 5x jinak          
 
Radim Žárský
     Tomuto článku nechť věnují větší pozornost ti, kdo si nemyslí, že jediný způsob práce s Biblí v mládeži musí být ten pasivní, kdy jeden ctihodný bratr či sestra nebo sám pan farář něco pěkného na základě biblického textu vy-právějí a všichni ostatní poslouchají. Pro koho je Bible knihou živou a kdo chce biblický text zažít na vlastní kůži spolu s ostatními, může se podle následujících řádků pokusit o realizaci „kreativní práce s Biblí“. Věřím, že výsledkem bude, vedle hromady legrace a nových pohledů na zpracovávaný oddíl, také nové zaujetí Biblí samotnou. Což je jistě bohulibý cíl.
     Ještě než se pustíte do programu, musíte vybrat vhodný text. Abyste to měli jednodušší, použijte protentokrát veleznámý oddíl z Lukáše 19,1-10. A takto může vypadat program:
     Úvod: (5-10 minut) Spolu s celou skupinou začněte krátkou modlitbou. Připravte účastníky na to, co se bude dít a uveďte je do textu, s nímž se bude pracovat, např. krátkou úvahou.
     Skupiny: (20-30 min). Rozdělte účastníky do menších skupinek po 3-5 lidech. Postarejte se, aby měla každá skupina svůj vlastní biblický text a zadání, jakým způsobem téma zpracovat.
     Pět způsobů zpracování
  1. Diapozitivy (Lidé ve skupině vytvoří vlastními těly sérii „diapozitivů“ popisující příběh. Vždy při „instalaci“ dalšího „diáku“, musí publikum samozřejmě zavřít oči)
  2. Loutkové divadlo za použití vlastní obuvi (Co bota - to osoba v příběhu.)
  3. Zacheův dopis příteli - rovněž celníkovi (Tato skupina bude sice méně „akční“ a více literárně činná, nicméně výsledek může být velice zajímavý. Jak se asi Zacheus díval na své setkání s Ježíšem o několik dní později...?)
  4. Přímá TV reportáž z Jericha (Vařečka místo mikrofonu, krabice od bot jako kamera a jedem...)
  5. Zvuková či novinová koláž (Za pomoci magnetofonu a mikrofonu či časopisů, nůžek a lepidla vytvoří skupina k příběhu koláž.)
Konečný počet zpracovaných témat samozřejmě záleží na počtu vytvořených skupin. Dbejme na to, aby byl v každé skupině vhodný vůdčí typ člověka schopný pomoci, vyskytnou-li se těžkosti (např. jak vůbec začít).
 
Závěr: (10-30 minut) Nakonec se všechny skupiny shromáždí a navzájem si představí plody své práce. Po prezentaci výtvorů zorganizujte diskusi, v níž bude mít každý možnost vyjádřit svůj názor, pohled či zkušenost s tímto biblickým oddílem.
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Biblický program trochu jinak:    | vložit příspěvek |