ročník 42/2001:
                   
016Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Zdržet se hledáním
Jak reagujete na selhání druhých?
Jak se dá vyrovnat s pokušením a se zlem?
Jak jsem před Bohem spravedliv
Známé tváře
Staršovstvo
Šel bys do staršovstva?
Proč jsi šel do staršovstva?
Oscar Romero
Poslouchá celá rodina
...o lidský život
Mládež ve sboru
O jinakosti
Odluka církve
Modlitba jako rozhovor
V čekárně na chirurgii
Slovník pro neslyšící
Tož tvoř
Studny
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Literatura
O jinakosti
  Martin Šanda
 
Titul útlé knížečky sociologa Fedora Gála zní ''O jinakosti''. To je myslím téma poměr-ně aktuální, nebo spíše stále aktuální, a také téma patřičně obtížné. Nechci tvrdit, že dává odpovědi na všechny otázky, sociologové zpravidla umí velmi dobře popsat situaci, horší to bývá pokusí-li se dávat recepty.
     Fedor Gál si je toho patrně vědom, a tak texty otištěné ve zmíněné knize jsou především pregnantním popisem situace. Někomu to může připadat málo, já si myslím, že není nad správně pochopenou situaci. Právě proto stojí pročtení knihy za to. Třeba vám pomůže pochopit něčí jinakost.
     Knihu netvoří jeden souvislý text, ale textů hned několik. Některé vyšly již předtím časopisecky, jiné nikoli, některé jsou docela rozsáhlé, například Holocaust dnes, Jewro-pan, O identitě, jiné, například O netoleranci nebo Média a jinakost působí dojmem trochu rozsáhlejšího aforismu.
     Nejen vlastní text, si myslím, zaslouží pozornost. Zajímavá je také druhá, ta viditelnější a přitom podružnější složka, totiž provedení knihy. Typografická vytříbenost, pevná vazba, zajímavé fotografie, tím vším převyšuje běžný průměr. Navíc a především je text dvojjazyčný, přičemž vždy v horní polovině levé stránky je text slo-vensky a ve spodní polovině pravé stránky je text česky. To je pro zvolené téma více než příhodné řešení. Taková malá lekce z jinakosti. Umožňuje mimo jiné číst text chvíli ve slovenštině a chvíli česky. Například podle nálady a nebo třeba podle svých jazykových schopností.
     Asi bych dokázal ještě dlouho chválit, ale raději vám řeknu, že knihu si můžete za vysloveně lidovou cenu koupit v některé prodejně s levnými knihami. To, že se kniha pro nezájem kupců v normálních knihkupectvích dostala právě tam, mi mimochodem připadá docela symbolické.
     Vydalo nakladatelství G plus G v roce 1998
 
  Stručně a jasně
Odluka církve
Cyril Svoboda, poslanec parlamentu a předseda KDU - ČSL   Cyril Svoboda
  poslanec parlamentu
  a předseda  KDU - ČSL
 
Církve a náboženské společnosti představují v naší společnosti nezastupitelné místo. Je chybou polistopadové politické reprezentace, že nedokázala k oboustranné spokojenosti vyřešit vztah státu a církví.
     Vláda, která vzejde z příštích voleb do Poslanecké sněmovny, bude muset učinit jasný krok, kterým vyřeší - na dlouhou do-bu dopředu - vzájemné vztahy mezi církvemi a státem.
     Jedním ze základních problémů v této oblasti je finanční a majetkové zabezpečení církví. Je proto třeba různými ekonomickými nástroji stimulovat činnost církví - např. zřízením církevního fondu jakožto právnické osoby, která by reprezentovala církve ve vztahu ke státu, daňovými asignacemi, zvýhodněnými sponzorskými dary apod. Prostřednictvím těchto nástrojů nebo jejich kombinací by mohlo z ekonomického hlediska (zejména pokud jde o platy duchovních a financování církevní administrativy) dojít k oddělení církví od státu.
     Je však třeba dodat, že k faktickému a úplnému oddělení nedojde, protože církevní objekty představují skvosty našeho národního kulturního dědictví. Stát musí mít společně s církvemi zájem na udržování a opravě těchto kulturních památek a na jejich zachování pro další generace.
     Pevně věřím, že v dohledné době vznik-ne mezi státem a církvemi partnerský a kooperační vztah a že problémy ve vzájemných vztazích budou odstraněny. Čtyřkoalice pro to po volbách udělá maximum.
 
 
 
Diskusní fórum k článku O jinakosti:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Odluka církve:    | vložit příspěvek |