ročník 42/2001:
                   
016Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Zdržet se hledáním
Jak reagujete na selhání druhých?
Jak se dá vyrovnat s pokušením a se zlem?
Jak jsem před Bohem spravedliv
Známé tváře
Staršovstvo
Šel bys do staršovstva?
Proč jsi šel do staršovstva?
Oscar Romero
Poslouchá celá rodina
...o lidský život
Mládež ve sboru
O jinakosti
Odluka církve
Modlitba jako rozhovor
V čekárně na chirurgii
Slovník pro neslyšící
Tož tvoř
Studny
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Rodinné stríbro
Staršovstvo
  Kristýna Žárská
 
Najít nějakou mladou duši, která by byla ochotná napsat něco o staršovstvu, byla svízel. Většinou o staršovstvu moc nevíme, nevidíme do jeho práce, neznáme ho.
    Jsme církví, která není řízená striktně shora. Spolu s farářem nese zodpovědnost za sbor před Bohem i před lidmi právě staršovstvo. Spolu s ním činí všechna důležitá rozhodnutí.
    Pomáhá nám staršovstvo jakožto mládeži? Máme ho zapotřebí? Jak funguje naše vzájemná komunikace? Co o něm víme?
    V rozhovoru odpovídal Ondřej Rada z vršovického sboru, v němž vyrůstal. Dnes je mu 24 let a živí se jako malíř. Zajímalo mě, jak to se staršovstvem vidí on. Posuďte sami.

 
Šel bys do staršovstva?
  Rozhovor s Ondřejem Radou
 
Co dělá staršovstvo obecně? Nemusíš obsáhnout všechno...
    Řídí sbor.
Šel bys do staršovstva?
    Šel bych do staršovstva, ale měl bych motto na kandidátce, který by tam muselo být napsaný, a to častější vysluhování Večeře Páně. Protože Večeře Páně do bohoslužeb a do liturgie prostě patří.
Jsou stanovené nějaké podmínky pro vstup do staršovstva pro ty, co se mají stát presbytery?
    Tak určitě věk, a potom asi musí bejt aktivním členem sboru a ne mrtvou duší.
Je to oficiálně stanoveno?
    No, upřímně řečeno, nevím, jestli je to stanovený, ale myslím si, že i kandidátka se pod tímhle úhlem sestavuje. Oslovujou se lidi, co prostě choděj.
Myslíš, že farářův hlas má větší váhu než hlasy ostatních?
    Ve skutečnosti má farářův hlas větší váhu, což je na jedný straně pochopitelný, ale asi by neměl mít. I když jsou určitý otázky, kde by farář zcela pochopitelně větší váhu mít měl.
Myslíš si, že ve staršovstvu bývají převážně lidi, kteří sbor vedou duchovně, nebo organizačně?
    Já se obávám, že je to na prvním místě organizační vedení sboru a na druhém místě udržování v nějaké vyčpělé tradici. Přitom vím, třeba i z vyprávění, jak to dřív bejvalo ve staršovstvech. Dřív byly komise, který všechno připravily, pak se to na tom staršovstvu vlastně jen tak sfouklo a mohli se zabejvat otázkama víry, diskutovat.
Myslíš si, že je u vás ve sboru důvěra ke starším, chodí za nimi lidi se svými problémy?
    Myslím, že tuhle funkci zastává u nás hlavně farář, případně možná i kurátor, ty viditelný osoby staršovstva.
Jak by sis představoval osobu staršího, jaké bys na ni měl požadavky?
    Tak určitě by to měla být osoba s vlastním názorem. Osoba, která se nebojí svůj názor říct, ale která ho pod tíhou argumentů dokáže opustit.
    Měla by mít všeobecný přehled. Sledovat zprávy - co se děje ve světě, v naší republice, v církvi. Měla by vědět, kolik co stojí, aby se nevyhazovaly peníze zbytečně a zase aby se nekupovaly věci jen na dva měsíce.
Nechybí ti v tom slibu staršovstva, že se k tomu nevyjadřuje rodina? Mně přijde, že bez ní ten slib nejde zvládnout. A šest let jako volební období, nezdá se ti příliš dlouhé?
    Určitě nejde kvůli sboru odsunout rodinu na druhou kolej, ale zase si musí ten člověk bejt vědom, když do toho dobrovolně jde, že bez tý oběti to nejde zvládnout. Šest let je dlouhá doba, a proto je dobrý, když se vždycky po třech letech dovolí polovina staršovstva. Zůstanou tam lidi, co mají návaznost a zase se tam dostane nová krev, což je dobrý.
Dík za rozhovor.
 
Proč jsi šel do staršovstva?
  Rozhovor s kurátorem sboru - Vladimírem Buzkem
 
Co je náplní staršovstva?
    Stručně řečeno, staršovstvo je správní orgán farního sboru. Přísluší mu jednat a usnášet se o tom, co se týká duchovního života sboru, jeho hospodářských záležitostí, ekumenických vztahů a misijní činnosti v obvodu sboru. Podrobně popisuje působnost staršovstva Řád o správě církve.
Kolik má být lidí ve staršovstvu?
    Dovolím si ocitovat Řád o správě církve, který předepisuje, že staršovstvo má mít nejméně 6 a nejvýše 24 členů. Ten počet presbyterů by měl odpovídat velikosti sboru. Z vlastní zkušenosti vím, že je lepší, když je ve staršovstvu méně členů, ale aktivních, než když je jich přes 20 a přitom je pak problém s účastí na schůzích, tzn. i případně s usnášeníschopností staršovstva.
Jaká by měla být osoba presbytera?
    Presbyter by měl být ochoten k práci pro sbor, kterou je pověřen nebo která je mu blízká (a tedy si ji třeba i sám vybral). Měl by mít smysl pro práci v týmu, být odpovědný a ne-konfliktní.
Co si myslíš o spolupráci staršovstev s mládeží?
    Myslím, že spolupráce staršovstva s mládeží by měla být co možná těsná. Měli by být o sobě vzájemně dobře informováni. Mládež by měla presbyterům pomáhat a staršovstvo ji zase podporovat. Ideální je, když se podaří, aby někdo mladší ze staršovstva byl zároveň ještě v mládeži nebo k ní měl aspoň dost blízko. Rozhodně by na sebe staršovstvo a mládež neměli navzájem hledět - jak se říká - ''skrz prsty''.
V kolika letech jsi šel do staršovstva a proč?
    Do staršovstva jsem přišel, když mi bylo 30 let. Považoval jsem za svou povinnost takové pozvání neodmítnout.
 
Oba rozhovory připravila Kristýna Žárská.
 
Anketa          
 
Tentokrát jsem se ptala lidí natolik z různých koutů, že se to ani nedá shrnout. Bylo jich ke třicítce. A v rozmezí tak 15 -26 let. Takže mladí lidi, my. Většinou toho, mnoho nevěděli.
 
Co má v náplni staršovstvo?
Všeobecné odpovědi typu:
 • schvaluje cesťáky, rozhoduje o křtech, svatbách, přijetí do sboru,
 • hlasuje o všem důležitém,
 • baví se o penězích, programuje
  Rozhoduje o tom, co se bude ve sboru dít, o všech důležitejch věcech.
  Co se má nebo nemá koupit, co je potřeba udělat.
 •  
  Co vztah staršovstva k mládeži, spolupráce?
  Obecně:
 • málo se o nás zajímá
 • nic o nás neví (my o něm taky ne)
 • A dvě pozitivní odpovědi:
 • Věnuje se nám dost, koupili nám pingpongovej stůl.
 • Proplácí nám půlku cestovného
 •  
  Kolik by mělo být lidí ve staršovstvu?
  Nejednota v odpovědích:
 • 15 lidí (názor 3 lidí)
 • 12 lidí (názor 3 lidí)
 • asi 1/20 sboru
 • tolik, aby se uměli rozhodnout
 • to podle faráře - podle toho, kolik má sbor členů
 •  
  Šel bys tam nehledě na věk?
 • nešel (8 lidí)
 • nevím (4 lidi)
 • jo (3 lidi)
 • Další odpovědi:
 • kdyby to byla Boží vůle
 • kdybych věděl, že přinesu něco nového
 • kdyby to nikdo jiný nechtěl dělat
 • určitě bych se s některýma lidma neshod, tak asi ne.
 •  
  Myslíte si, že farářův hlas má větší váhu než hlas ostatních ve staršovstvu?
 • jo, nemělo by to tak být (6 lidí)
 • ano, je to v pořádku (3 lidi)
 • spíš menší
 • podle toho, o čem se rozhoduje
 • v Praze tomu nikdy tak nebylo a obecně je evangelická církev zhýčkaná a svých duchovních si neváží
 •  
  Jaká by měla podle vás být osoba, která je ve staršovstvu?
  Obecně:
 • Spolehlivá, zodpovědná, co žije ve sboru, vedená Bohem a umí řešit problémy
 • Různé:
 • měla by mít biblické vlastnosti, ale v praxi to bývají spíš organizační typy
 • osoba otevřená, s pochopením pro různé trendy ve sboru
 • dobře spravující svou rodinu, pevná ve víře
 • člověk, co není úplně mimo realitu a má představu, kolik stojí třeba takovej počítač nebo oprava modlitebny. Mladí lidi to většinou vědí a staří by si to měli zjistit. Prostě spíš praktičtí.
 •  
   
   
   
   
  Diskusní fórum k článku Staršovstvo:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Šel bys do staršovstva?:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Proč jsi šel do staršovstva?:    | vložit příspěvek |