ročník 42/2001:
                   
0110Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zastavení
Je proč se stydět, není proč se bát
Co považujete za svůj životní úkol ?
Dva příběhy
Co pokládám za svůj životní úkol
Všude dobře, v azylu nejlépe
Evangelický life-style?
Všechny věci napomáhají k dobrému
Zase ta anketa
Nejdůležitější je se zastavit
Mše...
Sjezd-anketa
Čtrnáctero zastavení Bedřicha Fučíka
Čokoláda
Hry
Co ti zjeví moje oči
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
  Sjezd
Zase ta anketa
  Martin Fryščok
 
 
 
Jako každoročně, i letos jste na Sjezdu vyplňovali anketu, v níž jste Sjezd nejen hodnotili, ale i navrhovali změny pro příště. Nuže poodhrňme společně roušku tajemství a nahlédněme společně na některé části ankety?
 
    Podíváme-li se na spokojenost s jednotlivými body programu, nejlépe hodnoceno je první odpolední Sportování. Dále pak následovaly Hudební dílna Ladislava Moravetze a Poetická čajovna Ondřeje Macka, které jste ocenili jako obohacení programu o nový rozměr. Naopak nejhůře jste hodnotili film Údolí včel, u nějž jste v odůvodnění, čím zklamal, nejčastěji uváděli, že byl ponurý, depresivní a velká část z vás, že jej nepochopila. Některým pak k pochopení pomohla následující diskuse o filmu.
    Organizátory pak určitě potěší vaše „známka“ za organizaci 1,48. K organizaci se vůbec sešlo nejvíce pochval (dobrá připravenost, málo zmatku), ale také hodně výtek. Líbilo by se více lístků do kina, společný odchod z jídelny a klid v tělocvičnách. K tomu bych si dovolil pár slov.
    Lístky do kina jsou omezeny jeho kapacitou (bohužel, kino není nafukovací. Zatím.) U společného odchodu z jídelny si nedokážu dost dobře představit, jak ho organizačně zvládnout. Pokud jde o klid (či hluk) ve třídách a tělocvičnách - je jen a jen na nás, jaké prostředí si vytvoříme, jak ohleduplní k sobě budeme. Nechtějte po „hlídačích“ škol, aby si hráli na neoblíbenou učitelku, která na školním výletě obráží jednotlivé pokoje a nadává všem, že už je pozdě, dávno po večerce a jestli tedy okamžitě nebude ticho, tak si to s rušiteli osobně vyřídí. Proto musíte-li si někdo nutně povídat dlouho do noci, pak by jistě bylo fér, kdybyste se šli vykecat třeba ... na chodbu. A ty, co chtějí spát, spát nechali.
    Co se týče ubytování, objevil se několikrát požadavek, aby spali chlapci a dívky odděleně, jinak že se páchají zvrhlosti. Asi mám jiné představy o zvrhlostech a navíc v daném počtu lidí... před dalšími 30 diváky... nic lepšího si představit nedovedu. Navíc by asi bylo příliš složité zajistit, aby se tyto ?ehm? skutky neděly někde v koutečku, snad nás nikdo neuvidí!!
    Ani další návrh, aby školy byly přístupné celý den, není dost dobře splnitelný. Ani organizátorům se nechce trčet celý den ve škole, co kdyby někdo fakt přišel. Nadto spotřeba lidí by byla neúměrná.
    Otočme ale nyní list a podívejme se na podněty snadněji realizovatelné. Určitě stojí za promyšlení lepší označení hlídačů škol a lidí ze „štábu“. Marná není ani myšlenka pití v nedělním balíčku a vytvoření prostoru, kde je možno se seznamovat. Ano, tradiční seznamka chyběla velkému počtu účastníků.
    Tolik asi krátké shrnutí výsledků ankety. Zajímají-li vás bližší čísla o sjezdu, najdete je ve sjezdovém sborníčku. Leč dovolte mi na tomto místě ještě pár poznámek k myšlenkám, které se v anketě také objevily a ze kterých je mi poněkud smutno.
    Vyskytl se názor, že na „...sjezd jezdí samá mláďata...“, čím dál více dětí. Přitom průměrný věk účastníka sjezdu je 21,03 roku. Nejvíce pak bylo lidí sedmnáctiletých. Ač jde o sjezd (nejen!) mládeže, účast není nijak věkově omezena. Chybí-li vám přátelé vaší věkové skupiny, ptejte se jich, proč nepřijeli, kam se poděli a pozvěte je na příští sjezd.
    Dále: skupinky mladých účastníků (prý) vyrušují a „...puberťáci se neumějí chovat...“. Milí starci, vy, co se (už) chovat umíte! Vzpomeňte si na své mládí, na svou pubertu!
    A teď záležitost snad nejsmutnější. Malý počet „... znovuzrozených (obrácených a upřímných) křesťanů...“ a „málo Ducha svatého“ mezi účastníky. Může si vůbec někdo z nás dovolit posuzovat upřímnost a opravdovost víry ostatních? Kde bere tu odvahu, jaké je měřítko opravdovosti, existuje snad nějaká šablona na posuzování velikosti víry?? Já žádné takové neznám. A i kdybych znal, netroufl bych si posuzovat víru bližního svého. Kdo jsem, abych tak mohl činit? Schválně si zkuste nalistovat 7. kapitolu evangelia podle Matouše a přečíst si její první verše.
 
    P.S.: Díky vám, kdo jste vyplnili a odevzdali anketu. A díky i vám všem, kteří jste se podíleli na jejím zpracování. Snad se také s její pomocí podaří dělat sjezdy stále lepší a lepší.
 
Statistika      
 
Sjezdu se zúčastnilo 980 zaregistrovaných osob, z toho 441 mužů (45%) a 539 žen (55% z celkového počtu). Průměrný věk účastníka sjezdu je 21,03 roku.
Nejpočetnější věková skupina jsou šestnáctiletí (celkem 100 osob).
Nejmladším účastníkem je dítě ve věku 10 let. Nejstaršímu registrovanému účastníku jsou 82 roky.
Nejvíce je mezi účastníky sjezdu studentů (706).
Církevní příslušnost udávají účastníci nejčastěji ČCE (819), ale byli tam i lidé z dalších deseti církví a bez církevní příslušnosti.
Ze seniorátů byl nejvíce zastoupen pražský (132 účastníků), následuje východomoravský (117) a moravskoslezský (99).
Alespoň jeden účastník přijel z celkem 150 sborů ČCE, právě jedna osoba přijela z 20 sborů.
Nejvíce zástupců přijelo ze sborů: Brno I (37), Olomouc (24), Nové Město na Moravě (22), Střítež nad Bečvou (19) a Vsetín - horní sbor (18).
zpracovala Evka Drozdová
 
 
 
Diskusní fórum k článku Zase ta anketa:    | vložit příspěvek |