ročník 43/2002:
                   
021Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Bratrstvo pro celé léto Páně 2002
Zastavení
Za správný konec, vlastně za začátek
Co o tom čteme v bibli:
Andělé, lidi a čerti rohatí
Potkal jste někdy anděla?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Seraf
Chaim Potok Zebra a jiné povídky
Co si pod tím představujete ???
Neznám žádnou oficiální definici
Jak se dělá sjezd
Zkouška vztahu?
Nechte dítek jíti ke mně
Lucian Tapiedi
Dvě reakce na Stručně a jasně
J.Ch.Kridel Concert - Arien
Baz Lihrman Moulin Rouge
Křesťané a židé
Nový církevní zákon
Výroba ručního papíru
Soutěž
Hora Karmel
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Andělé  
Jak jsme si to
představovali?
Jiří Gruber
 
 
Andělské hierarchie - pasionál abytyše Kunhuty, 14.století
 
Anděl (z řeckého angelos posel) je buď člověk nebo bytost od člověka nerozeznatelná, která předává Boží poselství nebo zastupuje Boha samotného. Může to být i nebeská bytost, která přebývá v bezprostřední Boží blízkosti. Andělé vystupují v mnoha příbězích Starého i Nového zákona (např. vyhnání z ráje, zvěstování Panně Marii). Čteme o andělech trestajících (2Kr 19,35) i chránících (anděl strážný: Mt 18,10, Sk 12,9). O zvláštních nebeských bytostech mluví apoštol v Ko 1,16. Jak si nebeské bytosti představovali, proroci se dozvíme u Iz 6 nebo Ez 1.
    Křesťanská církev uznávala existenci andělů s výhradou, aby na sebe nepoutali příliš velkou pozornost. Od 5. století rozděluje církev anděly do devíti kategorií. Nejvyšší hierarchii, která obklopuje Boha, tvoří serafové, cherubové a trůny. Druhou skupinu, která vládne hvězdám a živlům, tvoří panstva, síly a mocnosti. Nejnižší kategorii tvoří knížactva, která chrání pozemské říše, archandělé a andělé.
 
 
ilustrace ke Zj 13 - Albrecht Dürer, Apokalypsa, 1498
 
    Devět andělských kůrů se stalo vhodným námětem k zobrazení nebe. Serafové jsou červené postavy s křídly a svíčkou, cherubové modří nebo zlatožlutí s knihou. Trůny nesou trůny, panstva mají koruny a žezla, síly poznáme podle lilií, mocnosti a nižší kategorie andělů mají brnění.
    Archanděly známe z bible i jménem: Gabriel ( Bůh je silný Da 8), Michael ( Kdo je jako Bůh? Da 10), Rafael (Bůh uzdravuje Tob 3).
    Za anděly jsou považováni všichni ostatní Boží poslové. Pro rozlišení mají obvykle křídla. Křídla jsou symbolem příslušnosti k nebeskému světu. Měla je už babylonská posvátná zvířata a poslové římských bohů (Viktoria, Merkur či Isis). V renesanci dostávají andělé svatozář. Všichni známe barokní andělíčky zobrazované jako okřídlené malé děti, kteří jsou k nerozeznání od antických amorků.
 
Andělé  
Co o tom
vyznáváme?
Helvetské vyznání
 
    ( O andělích a ďáblu .) Mezi všemi tvory vynikají andělé a lidé. O andělích prohlašuje Písmo Boží: Kterýž tvoří posly své duchy a služebníky své oheň plápolající (Žalm 104, 4). Nebo i (Žid. 1, 14): Zdali všickni nejsou služební duchové, kteří bývají posíláni k službě pro ty, kteří mají dědičně obdržeti spasení?
    O ďáblu však svědčí sám Pán Ježíš: On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, ze svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži (Jan 8, 44). Učíme tedy, že jedni andělé setrvali v poslušenství a že jsou určeni k věrné službě Bohu a lidem; jiní však že svévolně padli a vrhli se do záhuby, i stali se nepřáteli všeho dobrého i věřících, atd.
 
 
Andělé  
Seraf
Jan Skála
 
    Levituje vždy před samoobsluhou asi tři metry nad zemí, je totiž duchovně na výši. Nevím, jestli existují ještě jiné odrůdy andělů, ale tohle je zaručeně seraf. Má šest křídel, dvěma si zakrývá hlavu, dvěma nohy a za poslední dvě visí ve vzduchu. Projevuje o mě zájem, když jdu náhodou okolo, a tradičně přidá pozdrav: jak se máš?, how do you do? a podobné fráze ze základů konverzace. On je duchovně na úrovni, plynule mluví jazyky. Vždycky mu odpovídám, že se mám dobře, což je pravda. Kdykoli se s ním vidím, mám se dobře a lhal bych, kdybych tvrdil, co není pravda. Chodím zvláštní shodou okolností nakupovat velice často.
    On určitě původně jen oslavoval Boha, ale v tomto oboru je silná konkurence a prosadí se jen ti nejpokornější, a tak byl tenhle efektní třpytivý showman exhibicionista zavěšen před naši samoobsluhu. Ale není tam za trest. Je tam přece proto, aby oslavoval mě. Promiňte, oslovoval.
    Ve věcech víry je samoobsluha k ničemu. Člověk se sám neobslouží. Proto jsou alespoň paní na pokladnách a anděl před vchodem. Kdybych se mu svěřil, že se bojím, určitě by mi (i když je divnej) odpověděl neboj se a to je přesně to, co potřebuju slyšet.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Jak jsme si to představovali?:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Co o tom vyznáváme?:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Seraf:    | vložit příspěvek |