ročník 43/2002:
                   
021Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Bratrstvo pro celé léto Páně 2002
Zastavení
Za správný konec, vlastně za začátek
Co o tom čteme v bibli:
Andělé, lidi a čerti rohatí
Potkal jste někdy anděla?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Seraf
Chaim Potok Zebra a jiné povídky
Co si pod tím představujete ???
Neznám žádnou oficiální definici
Jak se dělá sjezd
Zkouška vztahu?
Nechte dítek jíti ke mně
Lucian Tapiedi
Dvě reakce na Stručně a jasně
J.Ch.Kridel Concert - Arien
Baz Lihrman Moulin Rouge
Křesťané a židé
Nový církevní zákon
Výroba ručního papíru
Soutěž
Hora Karmel
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Reakce  
Dvě reakce
na Stručně a jasně
Marie Medková, Samuel Titěra
 
Vážená redakce
    přečetla jsem si článek H. Pfannové z čísla 10, který se týkal výsledků sjezdové ankety, a byla jsem překvapena. Autorka vysvětluje, že nebylo zveřejněno hodnocení jednotlivých přednášek, sportovních akcí a tvůrčích dílen - a to s ohledem na přednášející a pořádající.
    Nechápu, proč nejsou výsledky ankety otištěny v Bratrstvu. Ještě minulý rok se nad hodnocením jednotlivých přednášek nikdo nepozastavoval. Tímto rozhodnutím a odůvodněním nezveřejnit hodnocení programu staví COM sebe i jiné do špatného světla. Na naši otázku: Proč? totiž takto dostaneme tyto odpovědi:
1/ Dotyční jsou ješitní autoritáři, kteří nesnesou kritiku, natož pak srovnání s druhými.
2/ Sjezd byl ohodnocen tak negativně, že výsledky nelze zveřejnit.
MM
 
Nelámej hůl dokud nepřeskočíš
    Moc jsem se po letošním sjezdu těšil zase na nějaká ta číslíčka a shrnutí. Mám ankety a statistiky moc rád dávají mi nahlédnout na věci z jiného úhlu. Třeba ne objektivně, ale přeci jen jinak, než jak to vidím já sám, často namočený v dění až po uši, neschopný vnímat o mnoho víc než své vlastní zážitky.
    Podílel jsem se také na přípravě jednoho z programů sjezdu, a tak jsem byl moc zvědav, jak to dopadlo, jak to viděli spoluúčastníci. Mě se to líbilo...
    To, že konkrétní výsledky nebudou zveřejněny, mě mrzí. Proto, že se z nich nemohou poučit případní neúspěšní řečníci a aktéři (a do příště se zdokonalit, lépe připravit, odhodlat k novým formám ap.), ale jen organizátoři (příště neúspěšné prostě nepozvou a basta). Není to trochu škoda?
Na závěr: připravujeme jako vždy sborník ze sjezdu. Zdá se, že bude nad jiné obsáhlý a zajímavý. Texty všech přednášek a reflexe na jednotlivé body programu mi při jazykových korekturách prošly rukama. Do jednoho jsou skvělé! Některé trochu delší, jiným trochu kulhá interpunkce, ale jinak jsou to do jednoho pestrá, hluboká a krásná svědectví moudrosti a víry. Klobouk dolů před všemi, jejichž program nebyl jedním ze zveřejněných nej, za jejich otevřenost, práci, moudrost a shovívavost s námi, kritickými a neklidnými mláďaty.
ST
 
Hudba  
J.Ch.Kridel
Concert - Arien
Martin Šanda
 
Nebývá častým zvykem doporučovat v Bratrstvu nahrávky vážné hudby. Přesto si dovolím vám jednu takovou předložit.
    Nahrávka šesti kantát Johanna Christopha Kridela (*1672 +1733) je totiž počinem pozoruhodným. Pokud vám jméno tohoto skladatele nic neříká, není to důvod k opakování hudební výchovy. Jméno tohoto rumburského varhaníka totiž donedávna nebylo známo ani renomovaným muzikologům.
    Jak již napovídají letopočty uvedené u Kridelova jména, žil tento autor v období baroka. Ovlivněni Jiráskem, nazýváme je doba temna. Pokud budeme hodnotit baroko z hlediska čistoty biblického učení, má takové označení své opodstatnění. Přičteme-li k tomu ještě křivdy učiněné v té době protestantům, dostaneme obrázek vskutku značně temný.
    Není proto divu, že často baroko vnímáme jako období naprosté duchovní planosti. To, že je to obraz často mylný a křivý, dokazuje například právě Kridel. Jeho kantáty jsou nejen plné úžasné barokní muziky, ale také hutného a biblicky čistého poselství v podobě Kridelových textů. Jejich jistým handicapem může být to, že jde o texty v němčině. Ovšem český, a také anglický překlad textu naleznete v bookletu.
    Stojí za to si jej pročíst. Přes občasné ''barokní odbočky'' v něm zní jasná slova: ''Jedině Ježíš je spasitel, jedině on vysvobodí, jen on je Pán...''
    Co k tomu dodat? Sluší se ještě říci, že nahrávka je ve špičkové, dobově autentické interpretaci Anny Hlavenkové a souboru Musica Florea.
    A také to, že dárkem můžeme někomu udělat radost i po Třech králích.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Dvě reakce na Stručně a jasně:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku J.Ch.Kridel Concert - Arien:    | vložit příspěvek |