ročník 43/2002:
                   
022Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Tak nečekejte a otočte o stánku dál
Zastavení
Aspoň modlitby a sliby kdyby bylo kam strkat
Co o tom čteme v bibli:
Stvoření: věda kontra víra?
Odporuje si podle vás biblická zvěst o stvoření a vědecký výklad vzniku světa?
Pán prstenů Společenstvo prstenů
Proč to nevydáš vlastním nákladem?
Odškodnit za narození?
Lidé s poruchami chování postižení nepostižení
Náš člověk v Nizozemí: Nizozemec a sport
Rodina mého kluka
Wang Zhiming
O slunovratu Jiří Pavlica, Jan Skácel
Ubytovat odděleně!
Můj bratr číšník
Hadův přehmat
Malování na sklo
Soutěž
Stůj, ó, stůj
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Ach ta láska... Eva Otterová
Rodina mého kluka
Rodina mého kluka mi není moc sympatická,
proto nemám ani moc chuť se s ní sbližovat.
Může to být našemu vztahu na škodu?
Eva Otterová, psycholožka
 
Představuji si, že otázku klade dospívající děvče.
    Zamilovaná dívka, která věří, že její kluk je ten pravý. Cítí, že ji má rád a že ji oceňuje. Společný čas je to nejhezčí, co kdy prožila. Jeho rodina je však úplně jiná než ta její. Probouzí v ní nejistotu. Je odpovědná, ale neví, co v této situaci dělat... 
    Období dospívání je časem, kdy se proměňuje osobnost mladého člověka a mění se i jeho vztahy. Dospívající jakoby vyrůstají ze svých rodin. Přestávají rodiče nekriticky obdivovat. Bouří se proti stávajícím pravidlům. Bojují o jejich změnu. Chtějí jít svou cestou, i když ještě přesně nevědí, jaká cesta to bude. Cítí se silní, nebojí se těžkostí. Chtějí si vyzkoušet, co dovedou. Věří, že dokážou překonat jakékoli těžkosti, když budou sami chtít. Věří na lásku. Ale láska říkají i chvilkové zamilovanosti. Dosud spíše tuší, kdo jsou a o co chtějí v životě usilovat. Jejich cíle se někdy podobají vzdušným zámkům. A také jsou tak vzdálené. Hledají, k čemu inklinují. Chtějí žít plný život a nepřipouštět kompromisy...  Jsou chvíle, kdy se nedaří nic. Nejistota svírá srdce.
    Dospívání je čas mnoha proměn. Setkávání s novými příležitostmi a s lidmi. Některá přátelství jsou trvalá, jiná pomíjejí. Podobné je to s partnerskými vztahy. Zamilovanost se může proměňovat v trvalý vztah. Ve vztah pevný a bezpečný, který neomezuje další důležité vztahy. Utváří se během společné práce i zábavy. Člověk poznává sám sebe a zároveň i toho druhého. Během té doby dochází k mnoha nedorozuměním. Kdyby vztah neměl hodnotu pro každého z nich, jistě by nevydržel. Oba však vědí, že před nimi je ještě několik let, než budou schopni založit svou rodinu. Taková vyhlídka je vede k trpělivosti a také ke kázni a k dodržování pravidel. Jejich místo je mezi vrstevníky. Kdyby se jen ponořili do vzájemného vztahu, brzy by jej zničili. A možná také sebe. Ještě nejsou připraveni založit rodinu. Mají toho ještě mnoho před sebou.
    Rodiny obou partnerů jsou přítomny spíše zprostředkovaně. Hovoří spolu o událostech, kterými rodina žije. Společně prožívají těžkosti. Často si hned nerozumí. Především tam, kde rodinná atmosféra je u každého z nich odlišná. Trpělivé naslouchání a odhodlanost porozumět se vyplatí. A také otevřené otázky po smyslu dění. Každý z nich hledá ve své rodině místo a pomáhá ji proměňovat.
    V této době není nutné se aktivně sbližovat s rodinou přítele. Mnohem důležitější je se před ní neuzavírat. Nehodnotit předčasně, zda je sympatická či nikoli. Zachovat si bezpečnou blízkost a současně i nezávislý odstup. Vnímat rodinu takovou, jaká je. Rozumět, jaké vztahy vytváří můj milý se svými nejbližšími.
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Rodina mého kluka:    | vložit příspěvek |