ročník 43/2002:
                   
022Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Tak nečekejte a otočte o stánku dál
Zastavení
Aspoň modlitby a sliby kdyby bylo kam strkat
Co o tom čteme v bibli:
Stvoření: věda kontra víra?
Odporuje si podle vás biblická zvěst o stvoření a vědecký výklad vzniku světa?
Pán prstenů Společenstvo prstenů
Proč to nevydáš vlastním nákladem?
Odškodnit za narození?
Lidé s poruchami chování postižení nepostižení
Náš člověk v Nizozemí: Nizozemec a sport
Rodina mého kluka
Wang Zhiming
O slunovratu Jiří Pavlica, Jan Skácel
Ubytovat odděleně!
Můj bratr číšník
Hadův přehmat
Malování na sklo
Soutěž
Stůj, ó, stůj
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Mučedníci současnosti  
Wang Zhiming
Ve věku všeobecného vzrušení
Dráža Havlíčková
 
Wang Zhiming
Čína je země plná protikladů, země prastarých tradic a myšlenkových proudů, země překrásného písma a pohádkových paláců. Může se pochlubit jednou z nejstarších civilizací, sahající pět tisíc let zpátky, a rovněž mnoha významnými vědeckými a technickými objevy /jako např. výroba hedvábí a papíru/. Historie této veliké a lidnaté země je ovšem velmi spletitá a hlavně všechna ta jména a města jsou pro Evropany téměř nevyslovitelná.
    Na čínském trůnu se vystřídaly desítky císařských dynastií, jejichž sláva byla na počátku 20. století převálcována kolosem komunismu.
    Roku 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika a na ''rudý trůn'' usedl diktátor Mao Ce-tung.Nic však netrvá věčně, a tak začátkem 60. let Sovětský svaz přerušil svou vojenskou a hospodářskou pomoc a začal otevřeně Mao Ce-tungovy praktiky kritizovat. Ve snaze znovu získat politickou iniciativu zahájil Mao v roce 1966 tzv. kulturní revoluci. Těžko říci v čem vlastně byla tato revoluce kulturní, když chtěla zničit vyspělou kulturu Staré Číny a skoncovat se všemi náboženstvími, tzn. s islámem, budhismem, křesťanstvím a filozofií konfucianismu a taoismu.
    Toto období bylo pro křesťanské církve obdobím temna ­ kostely byly zavírány, bible veřejně páleny, misionáři a faráři vězněni nebo v horším případě posíláni do pracovních táborů a v nejhorším případě odsouzeni k smrti a pak veřejně popraveni.
    Takový osud stihl i Wanga Zhiminga, posledního mučedníka z westminsterské řady.
     Mučednictví v Asii je velmi specifické a klade mezinárodní církvi mnoho otázek.
    V Číně bylo zvěstování evangelia totiž neoddělitelně spojeno se západním kolonialismem a tudíž všechny útoky proti církvi nebyly namířeny proti obsahu víry nýbrž proti propagování kapitalismu a imperialismu. To znamená, že ne všichni, kteří zemřeli v těchto konfliktech mezi dvěma různými civilizacemi, byli mučedníky pro víru. Ale kdo to může posoudit? Tento problém je spíše výzvou a zároveň výčitkou západním misionářům, aby zvěstovali evangelium, a ne západní kulturu.
    První misionáři přišli do Číny v 17. století, často byli pronásledováni a zabíjeni. Křesťanství se však velmi rychle rozšířilo mezi etnickými menšinami, a to zejména v jihozápadní části Číny v oblasti zvané Yunnan, kde se první misionáři usadili koncem 19. století. Yunnan sousedí s Laosem, Barmou a Vietnamem a většina obyvatel patří k čtvrté nejpočetnější čínské menšině Miao /v r. 1990 7,4mil./.
    Miaové žijí převážně v horských oblastech, mluví sino-tibetským nářečím a jednotlivé rody se liší barvou oblečení. Usadili se v Yunnanu již v 9. století a odjakživa vedli spory s příslušníky kmene Chan /= Číňané 92%/, aby si uhájili svou nezávislost. Miaové byli dlouhá století utlačováni a nakonec rozptýleni po celé Číně.
    Prvním misionářem mezi Miaoi byl protestantský kazatel Samuel Clarke, který byl r. 1896 spolu s Pan Sheoshanen prvním křesťanem z kmene Miao zavražděn bandity. Na severu Yunnanu se misijní práce ujal anglický metodistický kazatel Sam Pollard a díky němu se křesťanství rozšířilo také do okresu Wuding, odkud pocházel Wang Zhiming. Zhiming navštěvoval ve Wudingu křesťanskou školu, stal se učitelem a potom misionářem.
    V r. 1944 byl zvolen předsedou synodu, a nakonec superintendentem všech Miao církví ve Wudingu. R. 1951 byl ordinován farářem.
    Nová vláda potřebovala podporu od vůdců kmene Miao, jakým byl např. Zhiming, neboť měli ve svých komunitách respekt. Zhiming byl zpočátku vůči vládě loajální, v r. 1956 byl dokonce členem delegace, která se setkala s diktátorem Mao Ce-tungem. V letech 1951-53 probíhala ve Wudingu setkání, na kterých se odsuzoval americký imperialismus a vlastníci půdy. Miaové se museli těchto schůzi zúčastňovat, ale když byl Zhiming požádán, aby napsal něco na podporu odsouzení vlastníků půdu, řekl: ''Moje ruce pokřtily mnoho konvertitů a neměly by proto být používány k hříšnosti.''
    V r. 1958 v Yunnanu probíhal ''hon na křesťany'', Zhiming byl prohlášen za kontra-revolucionářského živla, byl kritizován a nakonec r. 1969 zatčen a obviněn z ''protistranických a protisocialistických aktivit''. Spolu s ním bylo zatčeno více než 20 křesťanských pracovníků v Wudingu a celá jeho rodina.
    Zhiming byl r. 1973 odsouzen k smrti. Před svou popravou řekl tři poslední věty své rodině: ''Neměli byste následovat můj příklad. Měli byste následovat slova, která vám byla dána shůry a znovu činit pokání. Ve všem, co děláte, dbejte na čistotu.''
 
Závěrem
    Uprostřed rušného Londýna, na západním průčelí westminsterského opatství, nedaleko řeky Temže, avšak daleko od rodných zemí; stojí deset kamenných soch, deset mučedníků. Doufám, že se mi psaním o jejich příbězích a odvážných životech podařilo tyto sochy alespoň na chvíli oživit a nechat je promluvit o poslání křesťana v nelehkých dobách. A přiznejme si, že každá doba je nelehká, a tedy každá doba požaduje člověka celého, člověka ochotného obětovat svůj život za přátelé, za svobodu, pravdu či spravedlnost.
    ''V mučedníkovi Církev rozpoznává samotného Krista, základ svého učení i své víry, a to bez ohledu na různé interpretace a na to, co nás rozděluje. Proto také mučedníci prvotní církve a někteří významní svědkové v následujících obdobích církevních dějin jsou společným majetkem všech křesťanů.
    Rovněž můžeme s radostí a obdivem sledovat svědectví nekřesťanů, jejichž láska byla tak velká, že neváhali položit své životy za přátele.''
(Prohlášení Světové rady církví z r. 78)
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Wang Zhiming:    | vložit příspěvek |