ročník 43/2002:
                   
022Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Tak nečekejte a otočte o stánku dál
Zastavení
Aspoň modlitby a sliby kdyby bylo kam strkat
Co o tom čteme v bibli:
Stvoření: věda kontra víra?
Odporuje si podle vás biblická zvěst o stvoření a vědecký výklad vzniku světa?
Pán prstenů Společenstvo prstenů
Proč to nevydáš vlastním nákladem?
Odškodnit za narození?
Lidé s poruchami chování postižení nepostižení
Náš člověk v Nizozemí: Nizozemec a sport
Rodina mého kluka
Wang Zhiming
O slunovratu Jiří Pavlica, Jan Skácel
Ubytovat odděleně!
Můj bratr číšník
Hadův přehmat
Malování na sklo
Soutěž
Stůj, ó, stůj
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Přikázání  
Aspoň modlitby a sliby
kdyby bylo kam strkat
Jan Keřkovský
 
To se jednou blýskalo, hřmělo, z těžkého oblaku vřeštěla polnice a lid se třásl: ''Pán Bůh je přítomen! Nikdo kromě Mojžíše ať se nepřibližuje k hoře, všichni by zemřeli, kdyby se na ně Hospodin obořil.'' Tak teda zůstali dole. Za zábradlí tentokrát nesměli ani ti, kdo jdou vždycky s dobou, vždycky vpředu, úspěšní, zbožní, krásní a hlavně vykutálení, kdo by se chtěli prodrat k Boží vůli, ať ji taky trochu můžou hlásat a řídit.
    Tak tam lid stál a třásl se strachy. Bůh tehdy vyhlásil slavnou větu: ''Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z domu otroctví '' Jak to bylo dál, víte. Celé desatero návodů, jak si nezničit život. A pak znovu jedna z těch vět: ''Nezobrazíš si mne a nebudeš mou podobiznu ctít a klanět se jí, člověče.''
    O to přesně šlo, proto nesměli k hoře: Vy si uděláte Boha ze dřeva, ze zlata nebo z čeho chcete, hlavně kapsy aby měl. A do kapes strčíte tu stovku, tu tisícovku, tu víc, jen aby Boží přízeň šla koupit. Jenže je to jinak: kapsy na úplatky nikde. ''Aspoň modlitby a sliby kdyby bylo kam strkat,'' říkali si, ''když už ne oběti a peníze: aby si nás Bůh zapamatoval, než bude soudit.''
    Zpívali si song Pán Bůh je přítomen a zpívali ho s mrazením v zádech. Ne proto, že zhřešili: to je přece normální, hřích je příběh nás všech. Ale že se jim z víry nějak vytratila přítomnost toho, jenž dává život a svobodu a všechno, a zůstal jim jen strach z Božího hněvu, proto to mrazení.
    To je jeden příklad za mnohé. Byly by i jiné, vždycky to zábradlí někdo přeleze a bývá zle. Kdepak na perutích orličích, kdepak svoboda, spíš přijde sešup kamsi do žumpy pekelné.
    Proto praví Hospodin: ''Neučiníš sobě představu, jaký jsem, nebudeš své utkvělé představě sloužit a nebudeš jí kazit život bližním, vždyť následky připitomělých ideologií vždycky odskáče ještě třetí a čtvrtá generace.''
 
Stvoření  
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, praví vůbec první biblická věta. Aby bylo jasno, že Bůh je stvořitel (a suverénní vládce a zachránce a soudce, to s tím souvisí), zatímco my jsme vyšli z jeho autorské dílny a nemůžeme se mu rovnat. Nejen my: taky slunce, měsíc, hvězdy, hromy, blesky, světlo, tma, zvířata, ptáci, ryby, všelijaká havěť a vůbec všechno ­ kdepak božské síly, to jsou jen stvoření Boží. Koukej si uprostřed toho všeho, člověče a člověčice, najít místo a pěkně se o to starej, ať tvorové i věci mají ten smysl, který jim svěřil stvořitel. Ať je vám tu dobře. I viděl autor, že to bylo velmi dobré.
    V novověku lidi považovali tento úvod bible za reportáž: jedni jej odmítli jakožto překonaný a nevědecký, jiní je za to žalovali, aby jim soud vývojové teorie a velké třesky vytloukl z hlavy. Jedni i druzí to mohli myslet dobře, jenže když si někdo plete báseň s reportáží... I povídání o odchodu otroků z Egypta je cosi jako báseň. Tehdy zas Bůh stvořil svůj lid (a vzal si ho na starost).
    Respekt hrnců vůči hrnčíři, ale hlavně důvěra vůči láskyplnému tvůrci patří k textům o stvoření. Bůh (alfa i omega) tvoří od počátku až do konce, uzavírá poslední biblická kniha, co ta první načala.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Aspoň modlitby a sliby kdyby bylo kam strkat:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Co o tom čteme v bibli::    | vložit příspěvek |