ročník 43/2002:
                   
023Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Ono to už nějak dopadne?
Zastavení
Dáváš s ním všanc sám sebe
Co o tom čteme v bibli:
Věřím peklo?
Co je pro vás peklo?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Co si pod tím představujete
Variace pomocného dělníka na „Znám křišťálovou studánku“
Paulo Coelho Ďábel a slečna Chantal
Smrdělo to rizikem a dobrodružstvím
Amsterdam ...aneb, co sem turisty táhne
Harry Potter Chris Columbus
Každý máme jinou potřebu milování
Mučedník z Resslovy ulice
Životní styl
Jaké je evangelické pojetí půstu?
Porada delegátů mládeže
Ezauova pomsta
Začalo to rodokmenem
Kontaktník
Výpal bez pece
Soutěž
Víra, naděje a láska
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Přikázání  
Dáváš s ním všanc
sám sebe
Michal Kitta
 
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (Ex 20,7)
    Co to znamená? Máme se Boha bát a milovat ho, abychom neproklínali, nezapřísahávali se, nepoužívali satanských způsobů, nelhali a nesváděli v Božím jménu, nýbrž volali k němu v každém soužení, v modlitbách, chválení a vzdávání díků. (Katechismus)
    Jméno Hospodinovo nikdo nezná. Natož jehovisté. Ale ani kabalisté - neznal ho ani Rabbi Löw; nevěřte tomu, Golema oživoval silou budoucí senzace-chtivosti. Proto si myslím, že v podstatě je Boží jméno ošetřeno samotným Bohem. Jistě - v Bibli se píše, že Bůh své jméno zjevil lidem, bylo by tedy v tom případě logické chápat 3. přikázání doslovně, jako nařízení, které se týká známého jména. Jsem však přesvědčen, že jméno-nejméno ''JSEM, KTERÝ JSEM'' pro nás zůstane na tomhle světě hádankou.
    Než řekneš ''Bůh'', vyčisti si zuby, projeď je párátkem, vykloktej si a pak ještě vycucej větrový bonbón. Až to vyslovíš, udělej pauzu a poslouchej chvilku, jestli se ti nevrátí něco ozvěnou. Pro jistotu říkej místo Bůh ''Nejvyšší, jeho jméno budiž navěky pochváleno'', protože to je uctivější a delší, kdybys to říkal moc často, zadýcháš se, ztratíš hodně času a rozmyslíš si plýtvat.
    Nedovol, aby jakákoli tvoje lumpárna, křivárna, všivárna, zločin ani půlzločin vrhly sebemenší stín na Boží jméno. Je to tvoje chyba, ty za to neseš odpovědnost a nesmíš se za Boha schovat.
    Boží jméno není slovo jako jiné. Neříkej ho prostě jenom proto, že tě napadne, že se ti rýmuje do nějaké pitomé věty, která zabublá bla, bla a je stejně pryč. Když už to musíš říct, pamatuj, že k tomu patří celá věčnost, všichni patriarchové, proroci, Ježíš a svatí. Nikdy nesmíš říct Boží jméno neúčastně, protože buďto je s ním svázán tvůj celý příběh, nebo o něm nemáš páru, nemáš s ním nic společného, tak ho vůbec neříkej. Bůh není jenom ''Bůh'', je vždycky Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba a tvůj. Dáváš s ním všanc sám sebe. Tak bacha.
 
Peklo  
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Když je pořádná vichřice, povodeň, zemětřesení, to se prý žení čerti. Jak to teprve musí vypadat tam u nich dole! Jak vlastně? Kotle? Řeka zapomnění a na ní převozník? Váhy na hříchy?
    Tak to se v bibli nedočtete. Peklo bydlelo někde v podsvětí, ale bližší popis schází. Nějak jim to ve Starém zákoně souviselo se smrtí a hrobem a o to se neměli blíž zajímat (tam kultili jen modláři). Takže žádný popis, žádná definice, najdete jen náznaky: třeba Jonáš si čichl k podsvětí a nebyl jím nadšen (Jon 2) - však za tím slovem slyšeli zatracení, zahynutí. Totiž: peklo je tam, kde skončily jakékoli kontakty s Bohem.
    Kdož by byl na bratra svého takový prevít, že by ho nasměroval do podsvětí, sám tam patří (Mt 5,22). Pláč a skřípění zubů na břehu hořícího jezera, to je peklo: totiž to zjištění, že už je pozdě.
    O to v bibli kráčí: aby nebylo pozdě. Ještě ty kontakty s Bohem jsou (přinejmenším jsou ještě možné). Všechna podobenství a příběhy, které jako by líčily posmrtné podsvětí, mají úplně jiný záměr, než ukojit čísi zvědavost. Mají za úkol varovat ty, kdo chodí po zemi právě teď. Zatím Bůh stojí i o prevíty, ale jestli ty kontakty ukončíte... Na to ani není potřeba umřít: peklo funguje i zaživa.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Dáváš s ním všanc sám sebe:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Co o tom čteme v bibli::    | vložit příspěvek |