ročník 43/2002:
                   
026Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Poslední soud anebo soudek
Zastavení
Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře
Co o tom čteme v bibli:
Neobléknu Boha do černého taláru
Bojíte se Božího soudu?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Co si pod tím představujete?
Homosexualita v manželství?
Proces je důležitější než produkt
Prameny-Sources Dalibor Štrunc
Vysvědčení: Bát se, či nebát?
Svět podle Prota
Rok ďábla:
Rostock měl smůlu
Proč ten oheň tolik stál?
Chvála údivu
Třebechovické okénko
Životní styl
To není válka dvou náboženství
Telefon
Chilkiášovy jarní svitky
Camphill České Kopisty
Kavárna Vesmírna
Evangeličtí svatí
Drátkování
Soutěž
Muž, Bohem stvořený
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Mimo kostel Michal Opočenský
Proces je důležitější
než produkt

Rozhovor s Michalem Opočenským, vedoucím Ten Singu
Samuel Titěra
 
Zkratka YMCA je odvozena z anglického ''Young Men´s Christian Association'', což se překládá jako '' Křesťanské sdružení mladých lidí''.(založeno v Anglii 1848) Jedná se o sdružení křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické, nevýdělečné, které usiluje o to, aby mladí lidé žili plnohodnotným životem. Jde o sdružení otevřené všem lidem, bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, národnosti, rasy a politické a sociální příslušnosti. Působí ve 124 zemí celého světa. YMCA se zabývá téměř všemi druhy programů (kultura, sport, výchova). Jedním z mnoha programů, které YMCA přinesla i k nám, je Ten Sing. Je to hudebně-sociální aktivita, otevřená všem mladým lidem od 13 let, která stojí na třech Ká: Kristus, Kreativita, Kultura.
Ten Sing na první poslech zní jako asijské jméno, s Čínou či Vietnamem však nemá nic společného. Co to vlastně to znamená?
    To je z anglického teeneger - singing a znamená ve volném překladu - zpívání puberťáků. Je to aktivita, která poskytuje mladým lidem možnost realizovat se v oboru zpěv, tanec, drama, sociální a lidské vztahy. Vznikla v Norsku někdy na konci 60. let.
 
Znamená to, že nikdo, komu je víc než devatenáct, nesmí do Ten Singu vkročit?
    Nee. Je to skupina otevřená všem lidem. Nezáleží na pohlaví, na vyznání, na přesvědčení, na názorech. Věk je spíš doporučující než omezující. Pohybuje se tam spousta lidí, kterým je nad dvacet.
 
Jak vznikl mělnický Ten Sing?
    Mělnický Ten Sing vznikl v roce 98, jeden můj kamarád nás pozval na koncert krabčického Ten Singu, já mám hodně sester, těm se to moc líbilo, a tak dojížděly na jejich zkoušky. Když jsem se setkal s Ten Singem poprvé, tak mě moc nezaujal, připadalo mně to takové střelené a ulítlé. Ale postupně jsem do toho nějak spadal. A ona se ta práce dá dělat různými způsoby, to pole je široké.
 
Co musíš dělat navíc jako vedoucí na rozdíl od ostatních členů?
    Ten Sing funguje tak, že všechno si ti mladí lidé dělají sami. Od návrhů písniček, po aranžmá, kulisy, přípravu koncertu, aparaturu, techniku atd. Vedoucí jenom koordinuje práci nebo když se vyskytne nějaký problém, hledá řešení.
 
Kolik ''puberťáků'' musíš zvládat?
    Jak kdy. Je to od 20 do 25 lidí.
 
Co děláte kromě muziky?
    Ten Sing není jenom o muzice, je to také divadlo a tanec. Jednou týdně se scházíme všichni - to zpíváme, připravujeme se na koncert a zkoušíme s kapelou. A pak se ještě v týdnu nebo po skončení sboru scházejí tzv. workshopy, které pracují na svých projektech, což jsou různé scénky, tance atd.
 
Kde berete inspiraci, repertoár?
    Inspiraci sami ze sebe. Ten Sing pracuje na principu - Co si uděláte, to máte. Kdo co přinese, s tím se pracuje. Když někdo slyší písničku v rádiu a líbí se mu a chce, abychom ji zpívali, tak přinese nahrávku a další člověk, který je schopen k tomu udělat hlasy, připraví noty pro kapelu. To samé s tancem, když někdo má nějaký nápad, tak ho dál vymýšlíme.
 
Máte veřejná vystoupení?
    Je to motivace pro lidi, že jednou za půl roku se dělá velký koncert, kde se představuje celá práce tensingové skupiny za minulé období. Koncert, divadlo, tanec. Když má celé vystoupení nějaké téma, tak je všechno laděno do toho tématu.
 
Kdo na ty vaše koncerty chodí?
    Poslední dobou máme už problémy najít nějaký sál, kam bychom se vešli. Škála posluchačů je různorodá.
 
Jakou máte odezvu? Co na to lidé říkají?
    Myslím, že se jim to určitě líbí. Snažíme se je do toho tak trochu vtáhnout, abychom nebyli na jedné straně my a na druhé oni, kteří se dívají, proto je občas nějaká interaktivní vsuvka pro obecenstvo. Vždycky při koncertu říkáme, že je to skupina otevřená, a vždy potom přijde tak 5 až 10 lidí se podívat na zkoušku.
 
Jak to děláte s lidmi, kteří přijdou, mají velkou chuť zpívat a moc jim to nejde? Nejsou cvičeni?
    No jo, to byl vždycky problém. Trochu boj o Ten Sing. Jestli má být sborem zpěváků, kteří jsou perfektní, nebo jde spíš o to být spolu, i když někdo zpívá falešně. Jedním z hesel Ten Singu je, že ''proces je důležitější než produkt''. Takže jde spíš o to, aby se lidi dokázali tolerovat, pomáhat si a pak, když to třeba na koncertě někomu ujede - tak se to bere v pohodě. Je pravda, že taky spousta lidí, co k Ten Singu přišla, říkala, že neumí zpívat, že budou jenom tancovat nebo hrát divadlo, pak zkusili zpívat ve sboru a pak časem zkusili i sólo. Bylo to jenom tím, že měli strach, že si nevěřili. Ten Sing je otrkal.
 
Jsou mezi vámi také nějací profesionálové, co by vás trénovali?
    To Ten Sing nemá. Je tam pár lidí, co mají třeba ještě kapely nebo chodí zpívat i do jiného sboru s vyšší úrovní. Občas rada, která se stará o všechny Ten Singy v ČR, uspořádá nějaký seminář, jak dirigovat, jak vést sbor, jak připravovat materiály, podklady.
 
Máte kontakty do zahraničí?
    Kontaktů do zahraničí máme spoustu. Nejvíc do Norska a do Německa. V Norsku Ten Sing vznikl, YMCA se tam o něj dobře stará, tím způsobem, že podporuje skupiny, které vysílá sem do Evropy, do západní i do východní. Ty týmy mají připravené projekty na podporu vzniku a působení dalších skupin v různých zemích. V Mělníku byly dvě takovéhle skupinky lidí, chodily tady po školách, propagovaly Ten Sing, tím nám hodně pomáhaly v počátcích a i později, když to moc nešlo - stačilo se obrátit na to ústředí, které má takové věci na starosti.
 
Podařilo se vám s vaším mělnickým Ten Singem vyjet za hranice?
    Děláme takovou akci, která se jmenuje Ten Sing Česká republika, což je vlastně tábor, kam se přihlásí místní skupiny a dohromady se cvičí program koncertu a pak se jede na turné. Byli jsme např. na Slovensku a pak v Hannoveru před dvěma lety.
 
Plány do budoucna máte?
    Pojede se do Norska. Ten kontakt zprostředkoval mělnický Ten Sing, je to však akce celého Ten Singu České republiky.
 
Jak souvisí práce Ten Singu s prací ''zbytku'' Ymcy? S jinými činnostmi?
    YMCA je zastřešující orgán. Ten Sing na oplátku zase pro YMCA dělá propagaci, různé kulturní akce.
 
Jak je to vlastně v Ten Singu s tím K - Kristus ?
    Já myslím, že o tom byla v Ten Singu vždycky trochu diskuse. Do jaké míry to má být evangelizační prostředí a jak to udělat ''přijatelné pro všechny'' - v Ten Singu je totiž jen asi třetina křesťanů. Na schůzkách a před koncerty se dělají takzvaná ''zamyšlení'' (nejsou vždycky biblická - nemívají je vždy křesťani), která většinou připravují lidé, kteří by měli dbát o duchovní stránku celé skupiny. Často je to pomocí různých scének nebo nějakého ''kreativna''. Snažíme se to dělat co nejpřitažlivější. Myslím, že tak se dají lidé oslovit a že to funguje. Hodně také záleží na rozhovorech - když někoho něco zaujme, osloví...
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Proces je důležitější než produkt:    | vložit příspěvek |