ročník 43/2002:
                   
026Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Poslední soud anebo soudek
Zastavení
Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře
Co o tom čteme v bibli:
Neobléknu Boha do černého taláru
Bojíte se Božího soudu?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Co si pod tím představujete?
Homosexualita v manželství?
Proces je důležitější než produkt
Prameny-Sources Dalibor Štrunc
Vysvědčení: Bát se, či nebát?
Svět podle Prota
Rok ďábla:
Rostock měl smůlu
Proč ten oheň tolik stál?
Chvála údivu
Třebechovické okénko
Životní styl
To není válka dvou náboženství
Telefon
Chilkiášovy jarní svitky
Camphill České Kopisty
Kavárna Vesmírna
Evangeličtí svatí
Drátkování
Soutěž
Muž, Bohem stvořený
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Potřební  
Camphill České Kopisty
Eva Drozdová
 
Počátky hnutí Camphill spadají do doby, kdy doktor König (jeden ze zakladatelů) s rodinou a svými spolupracovníky odcházeli z Hitlerem okupované Vídně do Velké Británie. Již několik let předtím nalezli svoje životní poslání v péči o děti různým způsobem mentálně postižené. Když darem získali usedlost Camphill ve Skotsku, stáli na začátku nové etapy své práce. V této první komunitě, která vznikla v r. 1940, byla už zahrnuta většina prvků charakterizujících dnešní hnutí. Základem je soužití všech osob bez rozlišování na zdravé a nemocné, klient a správce. Camphilly jsou vlastně ekologické zemědělské farmy, kde spolu s celou rodinou (i několika) žijí a pracují lidé s mentálním postižením a další pomocníci. Osoby s postižením pracují podle svých sil a možností a jsou činné také v různých dílnách (keramika, dřěvoobrábění, tkaní) a při pomocných pracích v domácnosti.
 
Velmi příjemný den u Nejtků          
    Na Bílou sobotu o těchto Velikonocích jsem navštívila České Kopisty, kde se rodí první Camphill v České republice. Přivítali mne manželé Nejtkovi, rodiče Petra Nejtka, který za tím vším stojí. Provedli mne po bývalém statku, se podepsalo socialistické budování. U oběda mi vyprávěli, jak zde dřív celá rodina (Strádalovi a Nejtkovi) skoro na 40 hektarech hospodařila, ale také o tom, jak k nim v roce 1941 z nedaleké Malé pevnosti v Terezíně chodili vězňové se svým dozorcem. Vzpomínali, jak zde byl slyšet dětský smích a hukot zemědělských strojů. Vyprávěli také o tom, jak si v padesátých letech museli během 24 hodin sbalit nejnutnější a odejít na státní statek do Litomyšle, vrátit se mohli až za tři roky. Se špatným kádrovým posudkem se tehdy jen obtížně studovalo - jejich syn Petr Nejtek odešel v roce 1968 do Norska studovat techniku, založil rodinu a poznal myšlenky anthroposofie a camphillské hnutí. Po listopadových změnách byl jeden z prvních, kteří pomáhali vznikajícímu ekologickému zemědělství v ČR. Tehdy v něm také začala zrát myšlenka vytvoření léčebně pedagogického domova typu camphill v České republice. Mluvili jsme spolu také o podpoře z okolí - jak budou osoby s postižením a tento ''zvláštní'' druh aktivity přijímáni obyvateli v Kopistech. Myšlenka se prý setkala s příznivým ohlasem i v litoměřickém regionu a na terezínském obecním úřadě. Mluvili jsme také o Benešových dekretech, o pomoci druhým, o lidech s postižením, o reciprocitě vztahů, o víře v Boha a o naději. Bylo až neskutečně hřejivé poslouchat optimistické vyprávění o budoucích plánech s celou farmou z úst devadesátiletého mladíka. Pětaosmdesátiletá dáma se srdcem mladé dívky se o nás přímo maminkovsky starala.
 
Začíná se také v Čechách          
    Nejprve se musí zrekonstruovat stávající budovy a postavit další dvě nové. Předpokládá se, že v usedlosti budou žít tři rodiny s mentálně postiženými, jedna v rekonstruované stávající budově a dvě v nově postavených domech. Jeden mladý manželský pár (Eva a Zbyněk Houskovi) se už přes tři roky zaučuje v jednom z norských camphillů. Hlásí se stále více zájemců. Ve staré budově budou také společenské prostory a pokoje pro pomocníky, praktikanty a hosty. Součástí camphillu budou dále různé dílny (keramická, truhlářská, kovodělná), pekárna atd. a také stáje pro hospodářská zvířata. Obyvatelé společenství budou v rámci svých možností pracovat nejen v dílnách, ale také v biodynamickém zemědělství, což je speciální druh zemědělství ekologického. Polnosti, na kterých se bude hospodařit, potřebují ''čas na zotavenou''.
    Plány jsou velké a práce je víc, než se předpokládalo. První finanční pomoc poskytli jednotlivci v Norsku, ale hlavně nizozemské a norské camphilly. Jedna z vesniček, Hogganvik, ležící na západním pobřeží Norska, je ''kmotrem'' projektu. Pomoc však přichází i z České republiky: dary od soukromých osob, sponzorské příspěvky firem anebo také výtěžky jarmarků pořádaných různými organizacemi. Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO se sídlem v Šumperku .nabídl pomoc organizační). Na počátku roku 1999 vzniklo občanské sdružení Camphill České Kopisty, které zde chce realizovat myšlenku léčebně pedagogického domova pro mentálně postižené. To má dnes téměř 40 členů a jedním z čestných členů je i evangelický duchovní, senátor Zdeněk Bárta.
 
Kontakt          
    Já jsem se o Camphillu dozvěděla díky své zvědavosti vlastně náhodou. Veškeré informace o historii myšlenky a o smělých projektech najdete na adrese http://www.camphill.cz. Tady jsem také čerpala některé informace pro tento článek. Bližší informace také získáte na adrese občanského sdružení od jeho správce Radomila Hradila: Camphill, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, tel.: 0649-214586, e-mail: radomil.hradil@pro-bio.cz
 
Na shledanou          
    Teprve až při loučení, slunko už se blížilo k západu, hlas pana Nejtka zjihl: ''čeká nás tu hodně práce a je také možné, že se toho už nedožiju''. Pak ale jeho hlas opět přešel do pevných tónů a řekl: ''Já to mám ale dobrý, já budu v nebi. Babička říká, že já můžu být jenom tam, kde mají svatou trpělivost - a ta v pekle není''.
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Camphill České Kopisty:    | vložit příspěvek |