ročník 43/2002:
                   
026Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Poslední soud anebo soudek
Zastavení
Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře
Co o tom čteme v bibli:
Neobléknu Boha do černého taláru
Bojíte se Božího soudu?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Co si pod tím představujete?
Homosexualita v manželství?
Proces je důležitější než produkt
Prameny-Sources Dalibor Štrunc
Vysvědčení: Bát se, či nebát?
Svět podle Prota
Rok ďábla:
Rostock měl smůlu
Proč ten oheň tolik stál?
Chvála údivu
Třebechovické okénko
Životní styl
To není válka dvou náboženství
Telefon
Chilkiášovy jarní svitky
Camphill České Kopisty
Kavárna Vesmírna
Evangeličtí svatí
Drátkování
Soutěž
Muž, Bohem stvořený
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
6. přikázání  
Dusilo mě to,
tlačilo se to na mě,
tak jsem otevřel dveře
Hana Pfannová
 
Kain a Bůh stojí proti sobě a tiše spolu hovoří. Kain ještě drží v ruce nůž.
''Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?''
''Pane, ty víš, že to nevím. Je mi to jedno. Ten chlap mě nezajímá. Nestarám se o něho. Je to jeho život.''
''Ale Kaine, on přece nežije. Zkrvavená země křičí. Slyšíš?''
''Pane, ale... já jsem vlastně ani nechtěl. Však jsme tady docela normálně žili. Každý jsme si dělali svoje. Až tehdy... Jak to, že jsi mu dal přednost? Štvalo mě, jak se na něj usmíváš. Jak hledíš na tu jeho ubohou oběť. Takový pápěrka, nikdy nic pořádného nedokázal. Pořád ty jeho ovce... A co já? Měl jsem čekat, kdy si mě všimneš? Dostal jsem vztek. Chtěl jsem mu za něco pořádně vynadat. Hledal jsem, čím bych ho pošpinil, trochu mu tu radost pokazil. Co mně je do jeho života? Nepřeju mu nic zlého, ale... Proč by na tom měl být lépe než já?
Pane, asi jsem ani nechtěl. Ale najednou se po mně sápala nenávist a závist. Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře... Nechtěl jsem ho zabít. Jenom jsem měl vztek. Chápeš to? Copak jsem nějaký ochránce jeho života? Nic mi do něj není.
Ale pak tam byl ten nůž... Už se to nedalo zastavit.
Ano, Pane, máš pravdu. Zabil jsem ho.
Pane, teď se na mě díváš. Co se mnou bude?''
    A Hospodin poznamenal svého smutného syna Kaina, navěky už tuláka bez pokoje, znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil.
Protože NEZABIJEŠ. Neponížíš, nezraníš, neupřeš lásku, důstojnost, svobodu. Nebudeš ničit život. A když, pak věz, že to taky odneseš.
 
Boží soud  
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Bible začíná tím, že Bůh stvořil svět. Pak ho člověku svěřil do správy, ale sám zůstává svrchovaným Pánem nad tím vším. A tak se rozumí samo sebou, že až to tu jednou bude končit, je na Bohu, aby vynesl soud, jaké to bylo. Soud nade všemi, včetně těch, kdo v Boha nevěří (tak to aspoň vnímali starozákonní proroci).
    Když se v Bibli řekne soud, skoro jedním dechem slyšíte taky: milosrdenství (třeba v Iz 42). Jaký kdo je, to se teprve ukáže. Mrtví jednou vstanou a Boží spravedlnost vyjde najevo až pak. Teď je na to ještě brzy (sr. Dan 12).
    Lepší bude trochu se pojistit, usoudili lidé, lepší bude shromažďovat dobré skutky, ať je čím vyvážit hříchy. Ježíš to ovšem vidí jinak: pyšné zásluhy neospravedlňují, zato pokání ano (sr. Lk 18,9-14). Pokáním se rozumí životní nasměrování: Kdo věří v Krista, není souzen, vždyť Bůh neposlal Syna, aby svět soudil, ale aby byl svět spasen (J 3,17n). Kdo si místo světla zamiluje tmu, už je odsouzen. Velmi podobně mluví kniha Zj: Kristus už vyhrál (soud už byl), teď jen ďábel ještě trochu řádí, tak se k němu nedávejte, už to nestojí za to.
    A že se ty nebeské boje týkají docela obyčejných věcí: přečtěte si podobenství v Mt 25.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Co o tom čteme v bibli::    | vložit příspěvek |