ročník 43/2002:
                   
026Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Poslední soud anebo soudek
Zastavení
Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře
Co o tom čteme v bibli:
Neobléknu Boha do černého taláru
Bojíte se Božího soudu?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Co si pod tím představujete?
Homosexualita v manželství?
Proces je důležitější než produkt
Prameny-Sources Dalibor Štrunc
Vysvědčení: Bát se, či nebát?
Svět podle Prota
Rok ďábla:
Rostock měl smůlu
Proč ten oheň tolik stál?
Chvála údivu
Třebechovické okénko
Životní styl
To není válka dvou náboženství
Telefon
Chilkiášovy jarní svitky
Camphill České Kopisty
Kavárna Vesmírna
Evangeličtí svatí
Drátkování
Soutěž
Muž, Bohem stvořený
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Boží soud  
Jak jsme si to
představovali?
Jiří Gruber
 
 
detail z ikony Posledního soudu Etimosia, Slovensko 16. stol.
 
Myšlenka Božího soudu se poprvé objevuje u SZ proroků. Týká se pohanských národů i Izraele. Apokryfy ji rozšiřují o soud nad mrtvými, kteří jsou k tomu účelu vzkříšeni. Nový zákon svěřuje poslední soud Ježíši Kristu, před nímž poklekne každé koleno.
    Ve východní (pravoslavné) tradici připomíná Boží soud tzv. Deesis, obraz soudícího Krista, u jehož nohou se za nás přimlouvají Marie a Jan Křtitel, kterého někdy nahrazuje svatý Mikuláš. Symboličtější je tzv. Etimasie (Připravenost na Kristův příchod). Je na ní zobrazen prázdný trůn, který čeká na příchod Krista - Soudce. Na trůnu, který střeží Michael a Gabriel, leží kniha nebo kříž.
    V západní tradici se poslední soud nejčastěji objevuje na vstupním portále románských kostelů a gotických katedrál. Každý, kdo vstupoval do chrámu, jako by vždy znovu podstupoval Boží soud. Ústřední postavou je Kristus sedící na trůnu obklopený apoštoly. V rukou má knihu, v níž jsou zapsány lidské činy. V gotice pozvedá Kristus ruce, aby byly vidět jeho rány, které odkazují na to, že ke spáse nám nepomohou dobré skutky, ale víra v Kristovu oběť. Spasené symbolizuje lilie nevinnosti, zavržené trestající meč. Nedávno byla restaurována velkolepá mozaika posledního soudu na jižním průčelí chrámu sv. Víta v Praze.
    Poslední soud bývá také zobrazen podle podobenství z Mt 25 jako oddělení ovcí a koz. Vyvolení jsou od soudce vpravo a zavržení vlevo (pro diváka naopak). Oblíbený je motiv vah, na nichž archanděl Michael váží duše. Spravedliví jsou těžší a klesající dolů, přestože se démoni snaží váhy vychýlit v jejich neprospěch.
    Proslulé je Kristovo výhružné gesto na Michelangelově obraze v Sixtinské kapli. V antice se tak zobrazoval trestající Jupiter, ale gesto může také souviset s odhalením Kristových ran. K poslednímu soudu patří i andělé troubící na polnice, kterými budí mrtvé.
 
 
Albrecht Dürer, Otevření sedmé pečeti, Apokalypsa, Zj 8 a9, 1498
 
 
 
Michelangelo, Poslední soud, Sixtinská kaple, Vatikán 1536 - 1541
 
Michelangelo, Poslední soud, Sixtinská kaple, Vatikán 1536 - 1541
 
Boží soud  
Co o tom
vyznáváme?
Augsburské vyznání
 
Učí též, že (náš Pán Ježíš) Kristus při skonání světa zjevně přijde soudit a vzkřísí všechny mrtvé; zbožným vyvoleným dá život věčný a neustávající radost; bezbožné lidi však a ďábly zatratí (do pekel), aby se bez konce mučili.
 
 
Boží soud  
Co si pod tím
představujete?
Anketa
 
Jak si představujete Boží soud?
(Co se bude dít při Božím soudu?)

 
 • Jasnou představu Božího soudu nemám. Asi bude Bůh s Pánem Ježíšem po pravici soudit všechny lidi podle knihy života. Asi tak nějak, jak je to napsáno v knize Zjevení. (studentka, 16 let)
 •  
 • Ježíš bude rozdělovat všechny lidi: po pravici / po levici - podle toho, zda uvěřili v jeho oběť na kříži za jejich hříchy a obrátili se od své staré cesty. Bůh se nebude ohlížet na to, jestli člověk proseděl 50 let v kostele nebo byl pokřtěn v té či oné církvi - bude se dívat do srdce a ne na skutky. Ti po pravici budou navěky přebývat s Bohem. Ti druzí půjdou do pekla. Zlatá střední cesta neexistuje. (studentka,18 let)
 •  
 • No snad je lépe si takové věci nepředstavovat. Myslím, že to bude maximálně spravedlivé. Technické záležitosti jsou mi neznámy - dít se budou divy. (studentka, 18 let)
 •  
 • Bude to drsné pro pokrytce a vlažné členy církví a nádherné pro upřímné, kteří dali Ježíši své srdce. (na volné noze, 26)
 • Radši si jej nepředstavuju. (soudce, 41 let)
 •  
 • Asi mi to vyrazí dech. Budou se dít móc velký věci. (student, 19 let)
 •  
 • To poznám asi až nastane. (student, 21 let)
 •  
 • Pro mě je to nepředstavitelné a spíš se toho bojím. (studentka, 22 let)
 •  
 • Velká místnost, v níž bude Beránek sedět po pravici Boží, kde bude umístěno velké promítací plátno, na němž poběží film našeho života, který uvidí každý, kdo nás kdy potkal. Budeme uznáni vinnými, ale tomu, kdo uvěřil, poví Pán: Jsi omilostněn, neboť tvůj trest jsem nesl já. (student, 24 let)
 •  
 • Boží soud si představuju jako nejintimnější setkání s ''tváří'' Boha. A co se bude dít? Vím, že budu souzen, a vím, že budu souzen s láskou. (student - překladatel, 24 let)
 •  
 • Boží soud = odsouzení hříšníků, ale my křesťané máme svého přímluvce, Ježíše Krista. (student, 27 let)
 •  
  Skutečně melou Boží mlýny pomalu ale jistě?
   
 • Občas rychle a občas pomalu, ale vždy jistě! (studující, 14 let)
 •  
 • Jistě, a mnohdy ani ne tak pomalu... (studentka, 18 let)
 •  
 • Musím říct, že v těžkých časech o tom dost pochybuju, ale na druhou stranu si říkám, že musím být trpělivá, protože náš čas je nesmírně malý a krátký v poměru k času Božímu. (studentka, 19 let)
 •  
 • Ano, i když se nám někdy zdá, že melou až moc pomalu. (studentka, 16)
 •  
 • Melou... viz vznik Izraele, návrat Židů do vlasti (na volné noze, 26 let)
 •  
 • ''Pomalu a jistě melou Boží mlýny a ty půjdeš příště nebo někdo jiný!'' (Kryštofovy staré věci)
 •  
 • Občas i rychle. (soudce, 41 let)
 •  
 • Myslím, že určitě občas tady na zemi a na 100 % po smrti, při vzkříšení. (studentka, 23 let)
 •  
 • Boží mlýny melou jistě a nezávisí na lidském čase - lidský čas je jim lhostejný. (student - překladatel, 24 )
 •  
 • Bůh je věrný a spravedlivý = každému náleží, co si zaslouží. (student, 27 let)
 •  
   
   
   
   
  Diskusní fórum k článku Jak jsme si to představovali?:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co o tom vyznáváme?:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co si pod tím představujete?:    | vložit příspěvek |