ročník 43/2002:
                   
027Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Zas konec léta a čistý vítr zpívá
Zastavení
Noční návštěva
Co o tom čteme v bibli:
Nejen až zaklepeme bačkorama
Má pro vás vyznání o vzkříšení těla nějaký význam už zaživa?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Jaký význam pro vás má vzkříšení těla?
Média je hlavně třeba brát s nadhledem
...i jeho rodinu?
Svět - rok po 11. září...
Modrý smutek Judith Hermanové
Nové logo
Finsky jsem uměla říct jen Hyvaa paivaa...
První návštěva
Zebedeovic rybářskej koláč
Čistá duše
3. romská křesťanská konference
Kontaktník
Josefovo roucho
Soutěž
Nebuď bloud
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Vzkříšení těla  
Jak jsme si to
představovali?
Jiří Gruber
 
 
Mrtví vstávají z hrobů - Kodex vyšehradský, 1085
 
    Starý zákon nezná řeckou představu o nesmrtelné duši a nesdílí ani víru, že božstvo umírá a znovu povstává spolu s vegetací. Pouze Hospodin je stále živý a panuje nad smrtí i životem. Může vrátit život dítěti ( 1Kr 17,23), ale jinak vše živé odchází a umírá. Lidský život pokračuje v našich potomcích a v další existenci vyvoleného národa. Teprve utrpení spravedlivých a mučednictví pro víru (ve 3. stol. před Kr.) přispělo k naději na zmrtvýchvstání jednotlivých lidí ( Da 12,2). V Ježíšově době očekávali farizeové vzkříšení na konci věků zatímco saduceové to odmítali.
 
 
Vzkříšení Lazara - Evangeliář Otty III - kolem roku 1000
 
    Nový zákon vypráví o vzkříšení čtyř osob (dcera Jairova, mládenec z Naim, Lazar a Dorkas). Jejich život byl však pouze prodloužen. Jedině Ježíšovo zmrtvýchvstání znamená definitivní přemožení smrti.
    Často bývá zobrazováno vzkříšení Lazara, které je chápáno jako předobraz našeho vzkříšení na konci časů. Zemřelý věřící podobně jako Lazar čeká v hrobě na Kristův příchod. Místo původní jeskyně proto bývá pohřben v římské hrobce, sarkofágu a později v rakvi.
 
 
Vzkříšení Lazara - Redon, 1885
 
    Vzkříšení z mrtvých se nejčastěji zobrazuje na scénách posledního soudu. Mrtví vylézají z hrobů a děr v zemi a prodělávají postupnou změnu z kostlivců na těla potažená svaly a kůží. Hotové postavy jsou nahé a zbavené všech neduhů. Bývají stejného věku, neboť Augustin tvrdil, že při vzkříšení budeme všichni stejně staří jako Kristus při svém zmrtvýchvstání (33 let), bez ohledu na to, v kterém věku člověk zemřel. Ve východní tradici bývá země vydávající své mrtvé zastoupena divokými zvířaty a moře ženskou postavou obklopenou mořskými obludami.
    Vzkříšení připomínají také některé symboly. Kohout - probouzí do nového dne. Měsíc - ztrácí se a znovu objevuje. Slunce - zapadá a znovu vychází. Lvice - podle středověkých představ rodí mrtvá mláďata, která jejich otec po třech dnech probudí svým dechem. Orel nebo bájný fenix - spálí své perutě ve slunci, ponoří se do pramene vody a omládne ( srov. Ž 103). Strom - i když je pokácen - z pařezu vyraší nový výhon (srov. Job 14,7).
 
 
Vzkříšení Lazara - Giotto (1307) Ježíš křísí, apoštol rozvazuje Váha obrazu spočívá v symbolech - vzkříšení jakožto vysvobození z vlády hříchu a zdůraznění apoštolské plné moci
 
 
Vzkříšení těla  
Co o tom
vyznáváme?
Zásady ČCE
 
Apoštolské vyznání uvádí mezi dary vítězného Krista také těla z mrtvých vzkříšení. Rozumí-li se tomu článku jako obnově těla ve smyslu biologickém (hrubě tělesném), ztrácí se pravý jeho smysl. (Srov. 1 K 15, 35-50). Církev se tímto článkem postavila proti antickému názoru, že se člověk tělesnou smrtí osvobozuje pro nesmrtelnost a že konkrétní pozemský život, to jest život určitého jednotlivého člověka, nemá podstatné důležitosti. Ježíš Kristus přišel za člověkem do jeho celého života, do života zcela určité lidské bytosti, jejíž tíhu, mdlobu i utrpení bere na sebe. Před tváří živého Boha záleží právě na jednotlivém člověku. Právě on je ve své jedinečnosti předmětem Božího soudu a smilování. Tento pozemský a neopakovatelný lidský život je vysvobozen ze zániku a nesmyslnosti. Tím nabývají i pozemské dějiny vyššího posvěcení, neboť i jejich pánem je Ježíš Kristus.
 
 
Vzkříšení těla  
Jaký význam
pro vás má
vzkříšení těla?
Anketa
 
 • Ano, má to pro mě význam. Doufám, že po smrti se se mnou něco stane.
  student 15 let
 •  
 • Nevím, co myslíte pojmem ''vyznání o vzkříšení těla''... Věřím tomu, že Ježíš vstal z mrtvých a je to pro mě (dalším) potvrzením toho, že Bůh je Pánem všeho - života i smrti. Věřím tomu, že i já, až zemřu, budu - po posledním soudu - vzkříšen.
  student 21 let
 •  
 • Samozřejmě. Zaživa mám skrze vzkříšení naději, že smrtí všechno nekončí.
  student 16 let
 •  
 • Jistě. Vždyť je to naděje a radostná zpráva, že naší smrtí náš život nekončí. Ježíš zemřel za nás za všechny, aby nám dal naději a možnost začít znovu. Neměli bychom na to rozhodně zapomínat a měli bychom si to pokorně, avšak s radostí připomínat.
  studentka 16 let
 •  
 • Ano, vím, že se mám na co těšit, a naplňuje mě to přinejmenším optimismem.
  studentka 20 let
 •  
 • Věřím, že ve svém každodenním životě mohu mít skrze Ducha podíl na Kristově smrti, životě i vzkříšení. Život Kristova vzkříšení prožívám jako proud života, lásky a pokoje, které cítím ve svém nitru. Snažím se žít z tohoto zdroje, avšak je to každodenní boj s mojí tělesností a mým já, které musím zapírat a křižovat. Vírou v Kristovu zástupnou smrt mohu umrtvovat své já. Vírou ve vzkříšení mohu už teď prožívat život vzkříšení. Nyní je vše jen částečně, tehdy to bude v plnosti. Chvála Pánu za jeho dílo pro nás a v nás.
  student 23 let
 •  
   
   
   
  Diskusní fórum k článku Jak jsme si to představovali?:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co o tom vyznáváme?:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Jaký význam pro vás má vzkříšení těla?:    | vložit příspěvek |