ročník 44/2003:
                   
031Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Ahoj, bratři a sestry,
Zastavení
Blahoslavení chudí duchem
Neřesti a ctnosti
Upřímně o upřímnosti
Co o tom čteme v bibli:
Jak jsme si to představovali
Je upřímnost někdy na škodu?
Upřímnost nade vše?
Jabok
Věkový rozdíl
Elie Wiesel: Pátý syn
Konzum
Odevzdat se Božímu milosrdenství
Stříž
Nekonečně nepravděpodobné
Úplně normální Smradi
Co bylo
Co bude
Ono se to vrací jiným způsobem
Heidelberský katechismus v 21. století
Adopce na dálku
Svíčky po domácku
Hastrmánek Žouželka
Evangelický romantický film
Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli
Otče náš, všemohoucí Pane
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Blahoslavenství  
Blahoslavení
chudí
duchem
Pavel Pokorný
 
Pane Bože, Tobě by se určitě líbilo, kdybych byl lepší křesťan. Lepší? Kdybych byl alespoň dobrý! (Ale jsem já vůbec křesťan?) A určitě by se Ti líbilo, kdybych Tě každého rána vděčně a upřímně chválil. Ráno? Od rána do večera, stále kdybych se k Tobě modlil! (I když mám někdy pocit, jako by ani zrovna nebylo proč a zač?) Určitě bys, Bože, rád, kdybych na Tebe pořád myslel. Myslel? Kdybys byl přítomen ve všem, co myslím, říkám a dělám! A kdybys v tom všem byl přítomen plně, kdybych s Tebou, kdybych Tebou žil naplno. (Pořád ale nevím, co to vlastně znamená!)
     Určitě by se Ti, Bože, líbilo, kdybych víc věřil, spoléhal na Tebe bez pochybností, kdyby moje víra byla jako skála, na které by se dalo stavět. A kdyby moji bližní se mohli o mne opřít, kdybychom mohli vytvořit krásné společenství, jako město na hoře ležící svítit, jako maják zářit poutníkům i zbloudilým.
     A určitě bys rád, kdybych dovedl vhodně promluvit, zaujmout i lhostejného, přesvědčit vzdorovitého, naplnit nadějí beznadějného, rozesmát smutného, uzdravit nemocného. (S takovým perfektním svědkem by tu tvoje království bylo jedna dvě!)
     Obávám se, Pane, že takový nejsem. A to jsem ještě nepřiznal, že tomu s tou obětí tvého Syna na kříži valně nerozumím a vzkříšení mne mate. Snad jen tuším, že se to mne i celého stvoření týká. A tuším, že se nás to týká víc, než tuším. A pro to tušení a touhu tu jsem, i když tak prázdný... Cože? Blahoslavený?
 
 
 
Matyáš Braun - socha Pomluvy - Kuks
 
Neřesti a ctnosti
Ondřej Macek
 
Obklopují nás, jsou v nás, viditelné i neviditelné - naše ctnosti i neřesti. To dobré i špatné. To, čeho je možné si vážit, i to, co se raději neukazuje, a přeci to skoro vždy vypluje na povrch. Myslíme hlavou nebo srdcem? Jací jsme, když z nás sejmou šaty a masky, když odstraní závoje a plastiky? Když jsme, jací jsme...
     Články, které budete moci číst na těchto stránkách v novém ročníku Bratrstva, možná mohou malinko pomoci v orientaci, ve vyznání se ve světě, v sobě. Nemluvíme ani o velkých činech, ani o dějinných událostech, snažíme se mluvit o tom, co často stojí za nimi.
     Malíři, sochaři i básníci jen složitě hledají prostředky, kterými by šlo popsat celého člověka... a tak používají alegorie, podobenství. Nacházíme obrázky jednotlivých vlastností, jako např. lakoty - postavy s pevně utaženým měšcem, laskavosti - člověka, který rozdávává vše, co má,... Jen těžko totiž popsat, namalovat člověka, jak se nám jeví, jaký je, s tím vším, co je v něm ukryto.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Blahoslavení chudí duchem:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Neřesti a ctnosti:    | vložit příspěvek |