ročník 44/2003:
                   
031Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Ahoj, bratři a sestry,
Zastavení
Blahoslavení chudí duchem
Neřesti a ctnosti
Upřímně o upřímnosti
Co o tom čteme v bibli:
Jak jsme si to představovali
Je upřímnost někdy na škodu?
Upřímnost nade vše?
Jabok
Věkový rozdíl
Elie Wiesel: Pátý syn
Konzum
Odevzdat se Božímu milosrdenství
Stříž
Nekonečně nepravděpodobné
Úplně normální Smradi
Co bylo
Co bude
Ono se to vrací jiným způsobem
Heidelberský katechismus v 21. století
Adopce na dálku
Svíčky po domácku
Hastrmánek Žouželka
Evangelický romantický film
Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli
Otče náš, všemohoucí Pane
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Kam na školu  
logo Jaboku
        Jany Konstantinové se ptala Eva Drozdová
 
Jabok si klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež postiženou, narušenou a stojící na okraji společnosti nebo v tomto směru ohroženou. Jabok vychází z křesťanských hodnot a salesiánského výchovného stylu přátelství, dobroty a rodinné atmosféry. Tento program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Jabok je katolická škola ekumenicky otevřená pro všechny lidi dobré vůle.
     V červnu 1999 byla podepsána dohoda mezi Jabokem a Univerzitou Karlovou v Praze - Evangelickou teologickou fakultou o spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu „pastorační a sociální práce“.

 
Proč jsi se rozhodla studovat Jabok?
     Již na střední škole jsem byla zklamaná. Učitelé byli těmi aktivními a my jen poslouchali, a „papouškovali“, nikoho nezajímal náš názor. No, prostě žádný Komenský, spíš Herbart, a když se mi dostaly do rukou informační materiály o Jaboku, zejména nabídka přednášek, seminářů a cvičení (např. znaková řeč, spolupráce s rozhlasem, arteterapie, bibliodrama atd.) a vyprávění kamarádky, která zde již dva roky studovala, byla jsem rozhodnutá.
 
Jabok je znám svým důrazem na kolektiv a osobní kontakty - daří se to?
     No, jéje. Na Jaboku probíhá nejen výuka, ale celá řada mimoškolních aktivit: Klub Vzducholoď, kde se setkávají studenti při akcích, které sami pořádají. Čajovna, kde probíhá literární dílna. Nově upravené sklepní prostory pro divadlo, tělocvična atd. Myslím, že studenti společně s učiteli vytváří velmi pevné přátelství, a to nejen v době studia, ale i po jeho skončení.
 
Jaké uplatnění může mít absolvent této školy v praxi?
     No, řekla bych velmi široké. Většina mých kolegů pracuje jako sociální pracovníci a kurátoři na úřadech, v neziskových organizacích, sociálních a pedagogických zařízeních, jako streetworkři, probační pracovníci (pomoc mladistvím, kteří se střetli se zákonem), sociální asistenti, kteří pomáhají ve školách při výuce nebo lidem s handicapem, vychovatelé v mateřských školách, internátech, dětských klubech, v dětských domovech, výchovných ústavech a jinde. Každý student Jaboku musí absolvovat sociálně pedagogickou a pastorační praxi v rozsahu 23 týdnů, kde je příležitost vše shlédnout a vyzkoušet.
 
Jak jsi na škole vnímala svou pozici jako evangelík?
     Vzpomínám si, že u nás v ročníku, kde nás bylo šedesát, bylo více než čtyřicet katolického vyznání, asi pět evangelíků a zbytek už nevím nebo bez vyznání. A to jsme věděli. Možná zpočátku a zejména v církevních dějinách a v liturgii jsme občas řešili některé historické události a někdy hlasitě debatovali, ale jinak jsem se necítila odstrčená, ba naopak, někdy jsme si povídali např. o večeři Páně u katolíků a u nás a respektovali se. Bylo to obohacující.
 
kontakt:
Salmovská 8,
12000 Praha 2
jabok1@volny.cz
http://volny.cz/jabok1
ředitel:
PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
zřizovatel:
Salesiánská provincie Praha
 
formy studia:
denní studium 3 1/2 roku
dálkové studium čtyři roky (přednášky jeden podvečer v týdnu + případné sobotní semináře)
 
 
 
Diskusní fórum k článku Jabok:    | vložit příspěvek |