ročník 44/2003:
                   
032Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Svátek uvedení Páně do chrámu
Zastavení
Blahoslavení plačící?
Závist nemusí jít ruku v ruce s nenávistí
Ve výtvarném umění
Co o tom čteme v bibli:
Odkud se v lidech bere závist?
Je rozdíl mezi touhou a závistí? Jaký?
Svatojánská kolej
Woodstocký doušek
Robert Křesťan a Druhá tráva
Svátky v životě Židů
Co bylo
Co bude
O sexuální výchově
Doba ledová
Komunikace
Rady zkušeného ďábla
Má cenu doufat?
Soutěž
Obrana závisti
Malý příběh před spaním
Černá mračna
Děkuji ti, bože
Maxi bubliny
Výbor mládeže?
Milý Pavle!
Džongilimara
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Ach ta láska Vladimír Čapek
O sexuální
výchově
Vladimír Čapek, dětský a dorostový psychiatr
 
Odpůrci sexuální výchovy tvrdí, že je neúčinná a způsobuje větší sexuální angažovanost dospívajících nebo dřívější zahajování sexuálního života. Podle většiny výzkumů je tomu však naopak, to znamená, že sexuální výchova spíše oddaluje věk prvního sexuálního styku, vede ke zvýšenému užívání antikoncepce a k dodržování zásad „bezpečnějšího sexu“, jakož i k tolerantnějším sexuálním postojům a snižování pocitů viny. V zemích s otevřenou sexuální výchovou bývá nejméně těhotenství u dospívajících děvčat.
     V naší zemi se ukazuje (Weiss, Zvěřina 2001), že nejčastějším zdrojem informací o sexualitě jsou kamarádi a vrstevníci (37% u chlapců, 32% u dívek). Následují pak knihy (19% a 23%), tisk (10% a 9%), TV a rozhlas (11% a 7%), škola (7% a 9%) a rodina (9% a 11%). Žádný zdroj byl zjištěn u 7% a 8%). Podobně tomu má být v USA.
 
Zdroje informací          
 
Vrstevníci jsou nejméně spolehlivým zdrojem informací, protože předávají kamarádům různé mýty a tradice, z nichž vznikají později nejen nesprávné postoje, ale mnohdy i sexuální poruchy. Je tedy jasné, že škola i rodina informují v tomto směru nedostatečně. Až s nástupem HIV/AIDS se začala různá tabuizovaná témata uvolňovat. Ministerstvo školství nepřijalo ani na nátlak odborníků ucelenou koncepci sexuální výchovy. Rodiny se věnují více děvčatům než chlapcům, dívky jsou oprávněně považovány za více ohrožené.
 
Vývoj osobní sexuality           
 
Každý člověk si do určité míry svou sexualitu vytváří sám a tato sexualita zpětně ovlivňuje jeho samého. Jsou lidé, kteří přísahají na lásku na první pohled, existují šťastná manželství uzavřená po šestitýdenní známosti. Opakem jsou lidé, kteří jsou nespokojeni za všech okolností i ve většině svých aktivit. Ti bývají nespokojeni i v manželství. Někdy se neshodnou i dva výborní lidé, jsou-li zcela odlišně založeni.
 
Vývoj sexuální morálky           
 
V našem století došlo asi k největším změnám sexuální morálky za posledních tisíc let. Uvolňuje se spojení mezi manželstvím a sexem, dochází k odklonu od sexuální morálky židovsko-křesťanské náboženské tradice a ke změně tradiční patriarchální rodiny, přibývá párů vychovávajících své děti mimo manželství, párů stejnopohlavních a rodin s jedním rodičem i dětí, žijících ve dvou rodinách svých rozvedených rodičů. Mění se ženská role v moderní společnosti, dochází k odklonu od tradičních hodnot.
 
Změny po listopadu 1989           
 
Po listopadu 1989 nastaly velké změny v oblasti komerčního sexu (pouliční prostituce, sexuální turistika, export prostitutek do západní Evropy, široký prodej pornografie, vznik erotických telefonních linek a salonů) v prostředí naprosto nepřipravených právních norem. Česká republika je v tomto ohledu extrémně liberální i ve srovnání se skandinávskými zeměmi. Rozhodujícími informátory mládeže v sexuální oblasti jsou média všeho druhu a nejrůznější úrovně. Zcela určitě se podílejí např. na narůstajících počtech poruch příjmu potravy u mnohých dívek a mladých žen.
     Mezi relativně potěšující skutečnosti patří to, že se nenaplnily pesimistické odhady rozšíření AIDS. V současné době je u nás kolem 450 případů HIV pozitivity. Počet interrupcí klesl ze 100.000 ročně v době před převratem na méně než 50.000 v roce 1999, což souvisí s rozšiřující se ženskou antikoncepcí.
 
Církve a sexualita           
 
Církvím je připisován všeobecně restriktivní (omezující) postoj k sexualitě, v minulých dobách se vyskytovaly názory, že zkoumání lidského pohlavního života je porušením „božího řádu“, „intimní morálky“ apod. Církevní otcové považovali pohlavní akt za zvířecí proto, že sloužil pouze slepému rozmnožování. Zvláště Tomáš Akvinský byl velmi nekompromisní, uznával výhradně pouze pohlavní styk se správnou osobou, probíhající správným způsobem za správným účelem, tedy k rozmnožování.
     Evangelický duchovní Štěpán Šoltész (1967) o sexuálním styku soudí, že „má být vždy vrcholem odevzdání celého člověka celému člověku a nesmí se stát jen přirozenou nutností a zvykem. Nejenom tělo, ale celá bytost a celé srdce se při něm musí dávat.“ Biskup Václav Malý (2002) si nemyslí, že „dnešní mládež je posedlá jen touhou užít si, i když hédonismem (požitkářstvím - pozn red.) naše civilizace jen hýří. Věřím, že za tím sbližováním je i něco hlubšího - touha být si vzájemně nablízku.“ Zpráva Lambeth Conference Committee anglikánské církve „Rodina v současné společnosti“ v r. 1958 jasně řekla: „Plození dětí není jediným účelem manželství. Muži a ženy mají pohlavním stykem vyjádřit lásku, kterou k sobě navzájem cítí. Pohlavní styk má hluboký smysl spojení, které je v Bibli tak často vyjadřováno slovem „poznání“, je to dávání a braní v jednotě dvou svobodných duší, které je samo o sobě dobré a předává dobro těm, kteří se ho účastní. Proto je nesprávné říkat, že by se tento styk neměl konat jinak než za účelem plození dětí.“
     Představitelé církví a jiných institucí na jedné straně reagují sice se značným zpožděním na vývoj sexerotické scény postmoderní doby, která je velmi nedůvěřivá k jakýmkoli ideologiím a doktrínám, na druhé straně se pokoušejí vést k tomu, aby mladý člověk svobodě a odpovědně zakomponoval svou sexualitu do svého hodnotového systému.
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku O sexuální výchově:    | vložit příspěvek |