ročník 44/2003:
                   
032Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Svátek uvedení Páně do chrámu
Zastavení
Blahoslavení plačící?
Závist nemusí jít ruku v ruce s nenávistí
Ve výtvarném umění
Co o tom čteme v bibli:
Odkud se v lidech bere závist?
Je rozdíl mezi touhou a závistí? Jaký?
Svatojánská kolej
Woodstocký doušek
Robert Křesťan a Druhá tráva
Svátky v životě Židů
Co bylo
Co bude
O sexuální výchově
Doba ledová
Komunikace
Rady zkušeného ďábla
Má cenu doufat?
Soutěž
Obrana závisti
Malý příběh před spaním
Černá mračna
Děkuji ti, bože
Maxi bubliny
Výbor mládeže?
Milý Pavle!
Džongilimara
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Povídka  
Obrana závisti
Ábel Zebub
 
Nadešel čas rehabilitovat závist, po věky odsouzenou do stoky těch nejhorších lidských vlastností, a očistit ji od nánosu nepravd, polopravd a falešných obvinění, pod jejichž tíhou ztrácela svou pravou tvář (levá naštěstí zůstala nedotčena). Ztrácela, ale nikdy docela neztratila. Proto můžeme být ujištěni i nyní: závist žije!
     Hned v úvodu uveďme její pověst na pravou míru: Závist je hybnou silou úspěchu, matkou pokroku a otcem štěstí. Staví před nás náročné úkoly a zároveň nás motivuje k jejich plnění ba překročení. Umožňuje introvertům vyjít ze svých ulit a ohlížet se po jiných, líné aktivuje, spokojené mobilizuje, bezobsažné naplňuje myšlenkou a beznadějné touhou. Výčet jejích ctností by nebral konce, proto zdůrazněme jen ty nejopomíjenější: Závist sama o sobě není trestná. Protože se za závist nezavírá ani v těch nejvyspělejších a nejpokrokovějších kulturách, nemůže být tak špatná, jak se o ní traduje.
     Závist je zřetelně vymezitelná proti lásce. Křesťanstvo tvrdí, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti a raduje se z pravdy. Prosím vás, kolik takových lásek je k vidění, natož k prožití? Kam by došel ve své kariéře politik, manažer, podnikatel, bankéř, právník, úředník, umělec, lékař, pedagog či farář, kdyby své ambice založil na takové lásce? K čemu trpělivost, ta brzda pokroku? S růžemi to nevytrhneme! Pryč s laskavostí, jen zdržuje a zbytečně nám odčerpává sílu potřebnou k dosažení úrovně těch druhých.
     Nevychloubat se a nebýt domýšlivý? Ale kdež! Moderní člověk budující své místo ve společnosti si musí být jist sám sebou a musí spoléhat na své síly a schopnosti, které hrdě a s patřičnou reklamou nese na trh úspěchu. Čestné jednání - to je snad pokus o žert? (čest je mravní stav budící kladné společenské hodnocení, též výraz úcty - pozn. autora) Sama společnost již dávno vyřadila tento pojem ze svého slovníku jako zastaralý feudální přežitek. Snad se nechceme vracet zpět do minulosti! A propó: zaregistrovali jste někdy někdo návrat toho, kdo s poctivostí došel nejdál? Tvrzení, že láska nehledá svůj prospěch, je totálně kontraproduktivní. Vždyť naše životní úroveň se odvíjí právě od prospěchu ekonomiky. Bez zisku by nebylo podnikatelů, neboť podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem za účelem dosažení zisku (srovnej § 2 ods. 1 obchodního zákoníku). Kdo se neptá, co za to a co z toho, zkrachuje.
     Proč by se člověk neměl nechat občas vydráždit a vyprovokovat? Správně načasovaný výbuch zlosti přece neškodí, naopak detoxikuje naše svědomí a uvolňuje potlačovanou tvůrčí energii. A co s křivdami a nespravedlnostmi, kterým jsme vystaveni na cestě za záviděníhodnými cíli? No samozřejmě zapamatovat, nejlépe zapsat se jmény jejich původců a založit důkazní materiál. Takový kapitálek se dříve či později bude velmi hodit, až budeme připraveni k povznášející odplatě. Radost ze špatnosti proti radosti z pravdy.
     Co je pravda? Kdosi se už takto ptal toho, který se za ni prohlašoval. A jak skončil! Zrovna radostný pohled na něho nebyl. Pravda přece není žádná příjemná věc. Často nahání hrůzu a rozděluje lidi, kdežto sympatické slabůstky je spojují. Přesto se lze z jedné pravdy radovat přímo potměšile: spočívá-li v tom, že se našemu soupeři nedaří, protože si vede špatně. Radost ze špatnosti a radost z pravdy se v tomto případě snoubí v jednu radost globální.
     Čtenář jistě pochopil, že postavíme-li proti lásce závist, zaměníme pojednané přívlastky lásky za jejich opak. Pointou tohoto postupu je pleonasmus o závistivé závisti. Promyšlené, systematické a koncepční rozvíjení této vlastnosti nás dovede až na samý vrchol její dokonalosti. Na něm spočineme tehdy, až začneme závidět sami sobě.
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Obrana závisti:    | vložit příspěvek |