ročník 44/2003:
                   
034Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Hurá,
Zastavení
Spravedlnost!
Pýcha je sladká
Co o tom čteme v bibli:
Jaký je rozdíl mezi zdravým sebevědomím a pýchou?
Jsem pyšný! (a jsem na to hrdý)
Ve výtvarném umění
Sebevědomí, nebo pýcha?
Pýcha nebo sebevědomí
Evangelikální teologický seminář
Žádná selanka to není
Stařec s dětskýma očima
Bohuslav Reynek Ostny v závoji
Co bylo
Co bude
Rozpad rodiny
Podkovaná blecha
Katastrofy
Co je Večernice?
Děvčátko
Edikt nantský
Píšťalka
Vážený pane Mikule
Davidova píseň
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Literatura  
Stařec
s dětskýma očima
Samuel Titěra
 
Tyto dvě knihy jsem dostal vloni k Vánocům a jak se mi teď zdá, ani jsem za ně dostatečně nepoděkoval. Znám jejich autora o řád lépe než jiné - jako básníka, a to ne ledajakého. Tyto dvě knihy jsou sbírkou krátkých próz, jak se dočtete „kurzívek“, „recenzí“ a jiných. Na všelicos. Na jaro, na sirky, na stát, na vlastní smrt.
     Poslední dobou se mi špatně usíná. Beru si pro pohlazení a vyčištění hlavy s sebou do postele právě tyto knihy. Jedenáctého bílého a Třináctého černého koně Jana Skácela. Jak je jenom popsat... Asi paletou úsměvů. Zamyšlenými, nostalgickými, sentimentálními, smutnými, laskavými, shovívavými, moudrými, veselými. Ale nechtěl bych říkat, že jde o básně v próze. To, v čem se „recenzent“ Skácel poučil od Skácela básníka, je otevřenost, přímý a nezastřený pohled na svět. Také snaha o maximální možný kontakt se čtenářem, úsměv i smích nad sebou samým, nadsázka. Přitom zůstává naléhavý skoro jako dítě. Starý muž s huňatým obočím nad temnýma očima někdy dokáže tak průzračně ukázat, jak je možné vnímat Ježíšova slova o požehnanosti dětského srdce. Má ho, a myslím, že jím dokáže i nakazit.
 
Jan Skácel:  Jedenáctý bílý kůň - vyd. Blok, Třebíč 2000
  Třináctý černý kůň - vyd. Blok, Třebíč 2000
PS: Třináctý černý kůň, uspořádaný až po básníkově smrti, je kniha taktéž skvělá, ne-li lepší. Také je poslední, která mi do kompletních sebraných spisů
 
Literatura  
Bohuslav Reynek
Ostny v závoji
Martin Šanda
 
Dílo katolických autorů první poloviny uplynulého století dnes zajímá spíše literární vědce a intelektuály než křesťany. Ti starší je zpravidla neznají vůbec, ti mladí se s ním po listopadu 89 mohli setkat ve škole v hodinách literatury. Tak se pánové Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jan Zahradníček, Josef Florian či Bohuslav Reynek zařadili mezi ostatní „nudné“ učivo. Výbor z díla posledně jmenovaného básníka, grafika, překladatele Bohuslava Reynka (1892-1971) se před Vánoci objevil na pultech knihkupectví. Protože si nemyslím, že by měli být zmínění autoři pouze středem zájmu (a obdivu) oněch literárních vědců, ale silou své výpovědi, mohou oslovit také (a především) křesťany, dovoluji si knížku předložit ctěnému čtenářstvu našeho časopisu.
     Ostny v závoji jsou výborem Reynkova básnického a překladatelského díla. Doprovází je křehké autorovy grafiky, fotografie, úryvky dopisů od přátel. Mohou tak být pozvánkou do podivuhodného Reynkova světa. Pozvánkou do Petrkova na Vysočině, kde silou básníkovy obraznosti svět venkova, svět starých lip, plaňkových plotů a štěkotu psů, prostupuje svět naděje, svět zázraků, andělů a proroků. „Obalen“ básnivou imaginací, mění se petrkovský dvorek v místo Kristova narození a smrti, ukřižování a vzkříšení.
     Reynkův svět však není oním ideálním světem pastorálních motivů. Prostupují jej otázky, strach a bolest, smrt a nejistota. Věčnost se vlamuje jen jakýmsi náznakem, metaforou, větou, která zůstala nedopovězena... Vyžadují námahu, hledání, otázky - avšak odměnou se pozornému čtenáři stane hluboký prožitek. Koneckonců není nepochopitelné, že zhudebněné básníkovy texty zaznívají vedle textů Miloše Rejchrta či Svatopluka Karáska z dávných samizdatových nahrávek skupiny „Ejhle“.
     Pokud věnujete textům Bohuslava Reynka onu zmíněnou námahu, věřím, že i pro vás rozkvetou silou nečekanou.
    
Blázen                    
Bohuslav Reynek
 
Blázen jsem ve své vsi,
znají mne smutní psi,
bílí psi ospalí,
plynoucí do dáli,
žádný z nich neštěká:
těší mne z daleka,
jsou to psi oblaka,
běží a nekvílí.
 
Smutkem jsme opilí,
kam jdeme nevíme;
požehnej duši mé,
Pastýři prastarý
s hlubokými dary
měsíce a bdění,
s trny na temeni
těžkém, rozbodaném
jako srdce. Amen.
Kříž                         
Bohuslav Reynek
 
Hle, kostra z jeslí,
už není slámy,
ven jesle vynesli,
kříž sám je s námi
 
. Zbyla jen holá
se hřeby břevna,
bez osla, vola,
kříž, bída zjevná.
 
Noc bez andělů,
den bez koledy,
ran křídla tělu:
kam vzlétnou bědy -
 
kdy naposledy?
 
Co bylo
 
 • Miloš Rejchrt reagoval 3.3. v deníku „Dnes“ na zvolení Václava Klause presidentem „Desaterem první pomoci“, ve kterém mimo jiné radí: Nakup si do zásoby poštovní známky s pěknými zvířecími a květinovými motivy.
   
 • Farář a poslanec Svatopluk Karásek objasňoval při udílení „Českého lva“, kdo je to ďábel.
   
 • Pražská mládež oslavila Vítězný únor historicky prvním oficiálním (nejen) evangelickým turnajem v karetní hře UNO.
   
 • Britská královna Alžbeta II. v úterý v Buckinghamském paláci povýšila zachránce českých dětí Nicholase Wintona do rytířského stavu. Winton před válkou zachránil 669 českých dětí tím, že zorganizoval vlakové transporty z Prahy do Británie. Jeho zásluhy pomohla zveřejnit francouzská historička holocaustu Elisabeth Maxwellova a nověji i slovenský režisér Matěj Mináč ve filmu Síla lidskosti.
   
 • V pražském libeňském sboru ČCE se konal seminář křesťanských pedagogů zabývající se otázkou práce pedagoga ve 21.století, jeho úkoly, posláním, možnostmi výchovy a vzdělávání na školách.
   
 • 7.- 9.března pořádala v Kolíně Česká evangelická aliance konferenci pro vedoucí mládeží. Vedle přednášek a diskusí měli účastníci příležitost zkoušet své schopnosti při break dance.
 •  
  Co bude
   
 • V pražské ZOO bude 1. červen dnem setkání mnoha nadací, které pomáhají dětem a setkáním dětí zdravých i nemocných. Vstupným může být i ušitá panenka, která bude někým dalším adoptována.
   
 • 25.- 27.dubna se uskuteční společné dny mládeže chrudimského a hradeckého seniorátu s tématem Víra a politika, oheň a led?
   
 • Výstava k 35. výročí založení Pokoncilní knihovny kard. Tomáškem ukáže rozvoj knihovny původně určené jako zdroj teologické a exilové knihovny pro kněze a farníky v automatizovanou a veřejně přístupnou instituci, která je ve správě České křesťanské akademie. Další informace na http://www.ckk.cz
   
 • Celostátní sbírka „Pomáhat může každý 2003“, kterou organizuje 15.- 16.dubna ADRA ČR, je určena obětem přírodních katastrof (např. povodně v ČR v r. 1997 a 2002) a válek bez rozdílu rasy, náboženského vyznání nebo politické příslušnosti. Další informace na http://www.adra.cz.
   
 • V Olomouci se budou 19.- 26. dubna konat Ekologické dny Olomouc 2003. Bude to 13. ročník festivalu ekologických aktivit. Na programu budou besedy, semináře, divadla, koncerty, pěší i cyklistické výlety. Další informace na http://www.olomoucko.cz/slunakov.
   
 • 11.- 14. dubna bude na setkání mládeže v Humpolci mluvit PhDr.Zdeněk Vojtíšek o náboženském extremismu.
 •  
   
   
  Diskusní fórum k článku Stařec s dětskýma očima:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Bohuslav Reynek Ostny v závoji:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co bylo:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co bude:    | vložit příspěvek |