ročník 44/2003:
                   
035Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Byl první máj, byl lásky čas...
Zastavení
Blaze milosrdným
Co o tom čteme v Bibli:
Ctnost nemůže být krajností
Kdo by podle vás patřil mezi sedm statečných?
Hrdinové
Ve výtvarném umění
Sedm statečných?
Evangelická akademie
Přebrat, nebo nepřebrat?
Adash
Pianista
Co bylo
Co bude
Jak vést řeči,které jsou k něčemu
Čas na hudbu i na blbnutí
Gerontologický seminář
Kvalt
Seniorátní harmonogram
Roucho
Reklama
Bože náš, Otče náš
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Hudba  
Adash
Ondřej Macek
 
Tuším, že pěvecký soubor ADASH jsme již v Bratrstvu představovali. Takže jen ve stručnosti opakuji, že vlastně před tím „pěveckým souborem“ tu byl „obyčejný“ jazykový kurz, ve kterém Doc. ThDr. Tomáš Novotný učil své studentky hebrejštině cestou písní (ivrit derech shirim - zkratka adash).
     Před několika dny bylo pod záštitou velvyslance státu Izrael slavnostně otevřeno už třetí CD. Účastnice jazykové výuky se určitě už několikrát obměnily a celé uskupení má za sebou řadu koncertů včetně zahraničních. Od skladeb především hebrejských přesunul se jejich zájem k písním v jidiš a v ladinu, a tak právě po-slední vydané CD tvoří hudba židovského exilu - diaspory - písně především chasidské. Zpívá se tedy v jazyce, který je něčím mezi středověkou němčinou a hebrejštinou, ale najdete tu slova ruská, polská, ukrajinská, rumunská aj.
     V jednadvaceti ukázkách je zastoupen úctyhodný výběr z celého hudebního žánru. Troufnu si říci, že ADASH patří pěveckým provedením i doprovodem mezi ty nejlepší z hudebních skupin, které u nás v po-sledních letech židovské písně interpretují. Až to někdy dělá dojem, že zpívají a hrají příliš dobře a přesně, že původně lidová hudba ztrácí na své živosti a lehkosti.
     Přesto a právě proto doporučuji poslední CD ADASHe každému, kdo má jen trochu zájem o židovské písně, dostane se mu totiž velmi dobré ukázky. Jen se nesmí zapomenout, že to není hudba pouze klasická, ale také živá a současná. Hudba, ke které se můžete připojit, byť třeba jen brumláním nebo kýváním do rytmu.
 
Film  
Pianista
Mary & David
 
Pianista je film, který by se měl snad povinně promítat ve školách, aby si všichni lidé uvědomili, jaké hrůzy se děly za druhé světové války.
     Děj se odehrává mezi roky 1939 - 1945 ve Varšavě. Film začíná ve dnech, kdy nacistická vojska vtrhla do Polska a divák může sledovat nevěřící reakce lidí na nová nařízení (zákaz vstupu Židů do parku, či sedání na lavičkách) a pokračuje dále přes veškeré omezování života Židů ve městě, stěhování do ghetta, plané naděje, až po odvoz do koncentračního tábora v Treblince.
     Hlavní hrdina, Wladyslaw Szpilman je jedním z nejslavnějších klavíristů své doby v Polsku. Díky kontaktům získaným během své slavné kariéry, a také díky vlastnímu přičinění a pomoci známých, se Szpilmanovi podaří přežívat v ghettu a dokonce se i vyhnout transportu do Treblinky. Poté přečká válku už jen díky pomoci a odvaze svých přátel, a také díky nemalé dávce štěstí.
     Film bychom mohli rozdělit nad dvě části - život v ghettu a přežívání v úkrytech. První část je velmi naturalistická (není to film pro slabší povahy), ale člověk si zde uvědomí, jak hrozné to doopravdy bylo. Všichni jsme již někde četli, jak si fašisté vylévali zlost na nevinných lidech, ale když to člověk vidí „na vlastní oči“ , ještě víc se do toho vžije, vcítí a uvědomí si tu beznaděj a bezmoc.
     Druhá polovina filmu je spíše o obavách z prozrazení, nalezení, hladu, touze po normálním životě, ale také o osobních vítězstvích a o tom, co všechno je člověk schopen přežít.
     Tento film je natočen podle autobiografie, kterou napsal sám Szpilman. Je jasně vidět, že něco takového si nikdo nemohl vymyslet.
 
Nabité multikino, rozesmátí lidé s krabicemi popcornu a kelímky Cocacoly se ženou za páteční zábavou. O návštěvnosti tohoto filmu jsem měl trochu pochybnosti, ale nakonec bylo plno. Odezněly reklamy a začal film. Tvrdě a bez obalu. Chroupání popcornu utichlo takřka okamžitě po začátku. Lidé asi přesně nevěděli, co je čeká, a prostě šli do kina za zábavou... Toto skutečně není film na odreagování se. Jasnost a přímost, s jakou se děj odehrává, je mrazivá. O to víc, že film provází velmi emocionální klavírní hudba, která většinou zní jen v pianistově mysli. Hudba je zde jakousi nesplnitelnou touhou, odříkaným krajícem. Vyděsí vás scéna, kde Szpilman ve svém novém úkrytu uhodí do kláves a rozezní se Chopin. V dalším okamžiku však vidíte, že se jeho ruce vznášejí nad klaviaturou a hudba, kterou slyšíte je jen pianistovou fantazií. Tato hudba vás také na konci udrží v sedadlech až do konce titulků, což se dneska už málokdy vidí.
 
Co bylo
 
 • 13. dubna se v Libštátě konal benefiční koncert - Jarní muzicírování - na záchranu tamního luterského kostela.
   
 • V neděli 13. 4. byly rozhlasem přenášeny bohoslužby z evang. sboru v Moravči, které vedla místní kazatelka Ester Čašková.
   
 • O Velikonocích podepsal papež Jan Pavel II. encykliku Ecclesia de Eucharistia, ve které se mimo jiné postavil proti společnému slavení večeře Páně římských katolíků s protestanty, protože se vzájemně liší v chápání přítomnosti Ježíše Krista v chlebu a vínu.
   
 • Na bílou sobotu vysílala řada zahraničních televizních stanic dokument Simchy Jacobovice „James, Brother of Jesus“ , který mapuje historii nedávno objevené schránky, která měla snad ukrývat ostatky Ježíšova bratra Jakuba.
   
 • 3.května přednášel v Humpolci PhDr. Jan Sokol na téma Víra v Krista - nevýhoda či výhoda pro život?
   
 • V Horském domově v Herlíkovicích pořádala o Velikonocích YMCA DAP Solný mlýn - seminář pro duchovní vedoucí. Vedle různých dílen byla na programu velikonoční pesachová hostina, vigílie, hostina Agapé. Akce byla uzavřena ekumenickou bohoslužbou.
   
 • Smíšený pěvecký sbor MUSICA ANIMATA (http://www.animata.cz), čítající šedesát zpěváků přednesl výběr z Händelova Mesiáše v Tišnově a ve Velké Bíteši.
 •  
  Co bude
   
 • YMCA Třebechovice pořádá 24. května Běh Terryho Foxe v Třebechovicích p.O. - Bědovicích, start v 10 h. Více u J. Matušky 737 739 389, jaroslav.matuska@upce.cz.
   
 • Seniorátní dny mládeže Libereckého seniorátu budou 23.-25. května v České Lípě pod názvem „Naše role a masky“ . Začínají 23.5. ve 20,30 na faře. Více u F. Šimonovského: FC.Simon@worldonline.cz
   
 • Ekologický kurz pro pracovníky církví, církevních organizací a institucí pořádá Pravoslavné středisko NAZARET v Těšově u Chebu 9.-27. června. Přihlášky posílejte do 14. května na adresu Pravoslavná akademie Vilémov, 783 23 Vilémov u Litovle 159, e-mail: orthodoxa@quick.cz
   
 • 16.-18. 5. budou v Kolíně seniorátní dny pražského a poděbradského seniorátu: Žití či nežití v předmanželském soužití?! Přednášející:
  J. Halama a J. Zbytovský, dále koncert, výlet, rukodílna, sport, bohoslužby a mnohé další. Více na
  http://prazska-mladez.evangnet.cz
   
 • 31. 5. bude v Praze v modlitebně ECM (Ječná 19) valná hromada společnosti VERITAS, která se zabývá odkazem české reformace a pravidelně pořádá soustředění mladých historiků.
   
 • 22.-25. 5. bude v pražském vinohradském sboru zasedat 31. synod ČCE.
 •  
   
   
  Diskusní fórum k článku Adash:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Pianista:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co bylo:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co bude:    | vložit příspěvek |