ročník 44/2003:
                   
037Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Nový svátek
Zastavení
Blahoslavení tvůrci pokoje
Co o tom čteme v Bibli
Nechat krásu pod závojem
Jak se pozná cudný člověk?
Cudnost
Jak si ji představíte a jak se pozná?
Ve výtvarném umění
Dorkas
Minulé zkušenosti
Frída
Petr Eben: Religious works Arie Ruth
Co bylo
Co bude
Českobratrské Horácko
Jan Spálený Má vina
Krize
Ve výtvarném umění
Drogy. Proč?
Sjezd YMCA
Tábor východního bloku
Společné seniorátní dny
Duhové svíčky
Milý Pane Bože
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Reakce  
Ve výtvarném umění
Martin Šanda
 
Mezi protestanty se často tiše předpokládá, že umění, notabene to barokní, je cosi zlého ba patrně přímo od Zlého. Bratrstvo si výtvarného umění všímá a navíc jsou tím uměním sochy našeho „nejbaroknějšího“ barokního sochaře. Za to se sluší vyseknout hlubokou poklonu...
     Ale! Někdy mám pocit, že si autor zmíněných textů poněkud neví rady, jako by chtěl co nejrychleji setřást to podivné břímě, které si onehdy v dobrém rozmaru vymyslel a redakční rada mu jej „odklepla“. Teď jenom tiše zuří a doufá, že už konečně setřese ten nečekaný chomout z hlavy...
     Že je to jinak? Možná, ale například onen poslední textík na mě působil dojmem naprostého nezájmu, nebo naprosté bezradnosti...
     Opravdu je Braunovo zoufalství něčím mezi postavou alegorickou a skutečnou? Vskutku činí alegorii alegorií pouze to, že má daný atribut? A pokud by ona postava neměla nože, byla by kýmkoli z nás...?
     Pokud Matyáš Bernard Braun vskutku něčím nebyl, pak nebyl úzkostlivým realistou... Dokonalá, geniální nadsázka, pro kterou své postavy kroutí a trhá, rozevírá nebo naopak škrtí, protože smutek musí být smutkem, zoufalství zoufalstvím a radost radostí... Dravá, nespoutaná, všeho se zmocňující síla vytržení Braunova Judy Tadeáše je takového druhu, že jí nelze neuvěřit. Až budete před touhle sochou v tichém úžasu stát v Národní galerii, všimněte si, že Braun naprosto nedbá nějakých zákonitostí anatomie...
     Jeho zoufalství by nepochybně zoufalství vystihovalo i bez onoho nože, protože zoufalství čiší s každého póru zmíněné sochy...
     Aby bylo jasno: Alegorii alegorií rozhodně nečiní atribut, ten je pouze berličkou, ale schopnost postihnout, vyjádřit vyjadřované!
     Ale abychom to neměli s tím výtvarným uměním tak jednoduché, pak je nutno podotknout, že zoufalství rozhodně není pouze doménou alegorií. Cožpak se zobrazení „zoufalství ve výtvarném umění“ omezuje pouze na postavu s nožem či oprátkou? Zrovna baroko, tak bohaté na vyjádření citů je přece hotovou klenotnicí nejrůznějších „ctností a nectností“...
     A zcela mimochodem, pokud se vám někdy podaří proniknout do útrob kostela sv. Havla na Starém městě v Praze, tak můžete spatřit kalvárii od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Co jiného prožívají Marie a Jan pod Havelským křížem než naprosté zoufalství? Jak je vidět, zoufalství, ač „nectnost“, nesporně a zcela regulérně patří do pocitového instrumentáře „barokního člověka“, byť by se to tak pouhým teoretickým vymezením problému nemuselo zdát.
 
Reakce  
Drogy.
Proč?
Jan Bačina
 
V minulém Bratrstvu vyšla úvaha Jana Zahradníčka o drogách (Jde to i s drogama, Bratrstvo 44/2003). Myslím, že jde o velice závažné téma. Pominu tzv. tvrdé drogy, které mají nepochybně devastující účinky na psychiku i tělo, a tudíž není možné tvrdit, že mají nějaké vyšší kvality, které by tyto zničující účinky kompenzovaly.
     Domnívám se, že skutečně nejzávažnější otázkou drogové tematiky naší doby (a potažmo mladých lidí) je to, jak se postavíme k marihuaně. Velmi špatný přístup zvolilo sdružení Rodiče proti drogám, z politických stran zejména KDU - ČSL. Vybraly si agresivní kampaň plnou zastrašování, podpory drastických trestních postihů a argumentaci kruhem -- marihuana je droga a drogy jsou špatné. Kdykoliv to člověk slyší, chce se mu ubalit jointa a všem s... na vzdory si jej vychutnat před sídlem této podivné politické strany.
     Má-li mít nějaký názor hodnotu, musí nabízet alternativu a být podložen argumenty, které osloví,nutí člověka přemýšlet a ne být apriori v opozici. Takovým argumentem může být rozvážně psaný článek lékaře a psychiatra o negativních důsledcích dlouhodobého kouření trávy (psychózy, neschopnost se soustředit, nízká vytrvalost) nebo úvaha, která se ptá, proč lidé dnešní doby mají potřebu unikat problémům života skrze zelené štěstí do Vysmátého světa. Domnívám se, že nemůže obstát častý argument typu: já a kámoši si dáme jointa, jsme v pohodě a vy nám do toho nekecejte. Tato věta nemá žádný rozumný obsah. Lépe by znělo: Je to moje uklidňující droga, cítím se tak uvolněný atd. Stejně tak to vysvětlují kuřáci.
     Tráva lidi spojuje, ale také rozděluje. Mám známého, který měl na střední škole jen velmi málo přátel právě proto, že „nehulil“. Sociální exkomunikace tak může být velmi závažným důsledkem tehdy, když hulení je normální a vše ostatní je divný.
     Americký psychiatr Scott Peck ve své nejznámější knize Nevyšlapanou cestou hned v první větě píše: Život je těžký. Souhlasím a dodávám není nic lepšího než zdolávat překážky s pomocí Boží. A chemické pomůcky? Proč?
 
 
 
Diskusní fórum k článku Ve výtvarném umění:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Drogy. Proč?:    | vložit příspěvek |