ročník 44/2003:
                   
038Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Díkčinění
Zastavení
Bla-ze-ti-ne-řá-de pu-deš-do-ne-be
Co o tom čteme v Bibli
O hněvu
Jak se správně hněvat?
Ve výtvarném umění
Co rozčiluje? Spravedlivě?
Církevní konzervatož Kroměříž
S nezaměstnanými do kopce
Gangy New Yorku
Kapitál
Darované embryo
Co bylo
Co bude
Jubijejní Ondřejov 2003
Všechno se splnilo
Zpráva z vody Moravy 2003
Pohár
Rabbit-Proof Fence
Česko-švýcarský týden
Klany
Kurz mladých varhaníků
Loutkové divadélko
Bohemia Cantat!
Osmisměrka
Spací mládež
Revoluční ukolébavka
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Blahoslavenství  
Bla-ze-ti-ne-řá-de
pu-deš-do-ne-be
Jan Keřkovský
 
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
 
To jsem ještě žil u tety Leopoldy, mimochodem skvělé ženy, jež se o mě jaksepatří starala. Snažila se do mě vpravit spoustu užitečných zásad a vědomostí a začala vždycky od Bible, tam že najdu pramen moudrosti a síly. Strýc, ten si mě snad občas pletl s fackovacím panákem nebo co. Důvod? Vždycky si nějaký našel (to zas tak složité nebývalo). Teta mu v tom nebránila, volávala citát z Přísloví: „Nepřipravuj chlapce o trest, nezemře, když mu nabiješ holí!“. Ale když se jí zdálo, že jsem v právu spíš já (nebo jiná strýcova oběť), pokřikovala na nás útěchu: „Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, jejich jest království nebeské!“ Strýc to po ní opakovával a provázel údery funěním bla-ze-ti-ne-řá-de-pu-deš-do-ne-be („Metlou ho mrskávej a duši jeho z pekla vytrhneš,“ volala teta.) Odkud mě vytrhli, nevím, ale bolelo to hodně. A že to bylo z Bible, vytrhlo mě to hlavně z kostela, abych pravdu řek, protože jejich víra mi přišla předpotopní.
     Když jsem se seznámil s Renatou, vyprávěl jsem jí o tom a Renata strýčka s tetou dost neměla ráda. Její otec okamžitě sedl a napsal trestní oznámení na neznámého pachatele (to nás ani nepřekvapilo, on podává trestní oznámení pořád, každý den třeba prosedí u televize a večer napíše trestní oznámení na pachatele dnešního vysílání). Teď žaloval pachatele, který napsal do Bible tu surovost, že pronásledovaným je blaze, a strašně ho dopálilo, že se to nedostalo k soudu. Tak aspoň hlídal, abychom se netahali s církví, jak říkal, a byl hotov nás kvůli tomu pronásledovat, z čehož nám bylo blaze. Bla-ze-ti-ne-řá-de-pu-deš-do-ne-be, vzpomněl jsem si na dávné funění, to už znám. Hůl má kdekdo a blaze z toho vždycky není, přijde na to kvůli čemu tě mlátí, řekla Renata a asi to tak je.
 
Hněv  
Co o tom
čteme v Bibli
Aleš Mostecký
 
Když se hněvá Hospodin, je to hněv vždy spravedlivý. Má svůj důvod, lid si jej na sebe přivádí sám. Ne ledajakou prkotinou, ale odpadnutím od smlouvy, porušením jedinečného vztahu k Bohu. Křepčením kolem zlatého býčka pod Sinají či reptáním proti Božím cestám, odíráním vdov a sirotků a pošlapáváním pravdy, v různých obměnách stále dokola.
     To se projeví Boží nepřítomností: „Hospodin vzplanul proti nim hněvem a odešel.“ (Nu 12,9) Najednou zde není hráz proti zlu. Není, kdo by ochraňoval a vysvobozoval. Jako by sám Bůh své nevěrné vydal nepříteli v šanc. Hynou a je jim ouvej.
     Naštěstí pro nás není Boží hněv věčný, ale podléhá milosrdenství. Vypadá to, že hněv je výchovný prostředek, jak s námi zatřepat a vrátit nás zpět k Hospodinu, je to nástroj očistného soudu. Blízko den Hospodinova hněvu!
     S lidským hněvem je to horší. Zvláště s hněvem mezi bratry. Kain v hněvu zabil Ábela, Ezau chtěl zabít Jákoba. Proto: „Odlož hněv ... ať se nedopustíš zlého.“ (Ž 37,8) Náš hněv je zárodek zla. Umíme se vůbec hněvat spravedlivě? Ježíš (Boží reprezentant) se hněvá (Božím hněvem) na tvrdost srdcí, na natvrdlost učedníků. Nebo Elíhú v knize Jób (kap. 32). Jde ale spíše o čestné výjimky, proto je náš hněv veskrze odmítán.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Bla-ze-ti-ne-řá-de pu-deš-do-ne-be:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Co o tom čteme v Bibli:    | vložit příspěvek |