ročník 44/2003:
                   
038Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Díkčinění
Zastavení
Bla-ze-ti-ne-řá-de pu-deš-do-ne-be
Co o tom čteme v Bibli
O hněvu
Jak se správně hněvat?
Ve výtvarném umění
Co rozčiluje? Spravedlivě?
Církevní konzervatož Kroměříž
S nezaměstnanými do kopce
Gangy New Yorku
Kapitál
Darované embryo
Co bylo
Co bude
Jubijejní Ondřejov 2003
Všechno se splnilo
Zpráva z vody Moravy 2003
Pohár
Rabbit-Proof Fence
Česko-švýcarský týden
Klany
Kurz mladých varhaníků
Loutkové divadélko
Bohemia Cantat!
Osmisměrka
Spací mládež
Revoluční ukolébavka
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Kam na školu  
Církevní konzervatož Kroměříž
střední odborná škola
Eva Drozdová, František Fiala - ředitel
 
 
 
 
Z pohledu ředitele:
Díky specifickému vzdělání v oborech církevní hudby mají naši studenti možnost uplatnit se nejen jako absolventi klasické konzervatoře, ale také jako varhaníci, sbormistři nebo ředitelé kůrů.
     Vyučovací předměty tvoří vedle hlavního hudebního oboru všeobecně vzdělávací předměty s humanitním zaměřením (český jazyk a literatura; cizí jazyk - povinně volitelný: německý, anglický; pro studijní obor zpěv: italský; základy společenských věd; obecné a kulturní dějiny; tělesná výchova apod.) a odborné hudebně - teoretické předměty (intonace, rytmus, sluchová analýza, hlasová výchova a sborový zpěv, hudební teorie, nauka o nástrojích, dějiny hudby, historicko-estetický seminář a současná hudba). Poněvadž se předpokládá, že většina absolventů bude působit v učitelských profesích, jsou do výuky zařazeny pedagogické disciplíny jako psychologie, pedagogika, didaktika, metodika, vyučovatelská praxe a historie hlavního oboru. Do společných disciplín patří i církevně-hudební předměty, které zahrnují znalost Starého a Nového zákona, věrouku a etiku, liturgiku, církevní hudbu a zpěv. Některé z těchto disciplín jsou konfesijně dělené, jiné společné. K nepovinným předmětům patří nabídka dalších cizích jazyků - latina, francouzština, ruština, studium hry na cembalo, zobcovou flétnu, bicí a po individuální domluvě i jiných hudebních oborů.
 
 
 
Z pohledu studentů:
„Jako varhaník doprovázející liturgii mám pochopitelně zájem o liturgickou hudbu. Tento zájem mne dovedl na Církevní konzervatoř, kde mohu studovat varhany nejen jako koncertní nástroj, ale také jej poznat jako nástroj liturgický. Jsem velmi spokojen s výukou tohoto nástroje na Církevní konzervatoři. Zdejší varhanní oddělení má špičkové nástrojové vybavení, které umožňuje detailní a přesnou hru.“
Petr Sobotka - 5. ročník
 
„Na Církevní konzervatoři studuji šestým rokem flétnu a za tu dobu jsem se mnohému naučila. Hodiny hlavního oboru, komorní hry, orchestrálních partů, liturgických varhan, soudobé hudby a církevních předmětů nebyly jen úzkou specializací, ale přinášely vždy širší a hlubší pohled na hudbu obecně.
     Mnozí profesoři, s kterými jsem přišla do styku, jsou skvělými pedagogy. Snaží se z nás vychovávat otevřené osobnosti schopné dialogu a tvůrčí práce. Ačkoliv se naše škola (snad díky své mladosti) stále zmítá v problémech interpersonálního rázu, já jsem tu našla bohaté obilí. Co se stane s plevelí, uvidíme v čas žně.“
Lucie Valtrová - 6. ročník
 
kontakt:
Velké náměstí 112,
767 01 Kroměříž
ckonz@ckonz.cz
http://www.ckonz.cz
 
ředitel:
MgA. František Fiala
 
zřizovatel:
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
 
formy studia:
denní a dálkové
 
Před dvanácti lety byla z podnětu faráře Jana Horkého a jeho manželky Magdalény, zřízena Českobratrskou církví Evangelická akademie pro církevní hudbu a zpěv, která byla roku 1994 přejmenována na Církevní konzervatoř.
     Církevní konzervatoř  Kroměříž je šestiletou hudební konzervatoří s důrazem na církevní hudbu. V současné době je možné studovat dva obory - nástrojovou hudbu a zpěv. Ke specifikám školy patří i rozšířená výuka povinného klavíru, ve vyšších ročnících s možností volby liturgických varhan a rozšířené výuky komorní hry. Podmínkou k přijetí je dokončené základní vzdělání (studovat zde mohou i studenti s vyšším typem vzdělání) a úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Po čtvrtém ročníku je možné složit maturitu. Po šestém ročníku se studium ukončuje absolutoriem.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Církevní konzervatož Kroměříž:    | vložit příspěvek |