ročník 44/2003:
                   
039Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Kristovo vtělení a VŘSR
Zastavení
Prastaré versus... Kdo proti komu a proč?
Co o tom čteme v Bibli
O lískovém keři a štědrosti
Lze skloubit štědrost a šetrnost?
Ve výtvarném umění
V čem jsme štědří?
Caritas
Věda o domově
Jimramov - Otevřeno 2003
Krása
Láska silná jako smrt?
Co bylo
Co bude
Homo christianus
Anketa - Přednášející:
Úplně nejradši poslouchám les
Anketa - Účastníci:
Slavnost
Žádné spory
Lochtačka
Stephan Daldry - pozoruhodný, nebo podivný?
Soustředění mladých historiků
Lucerničky
Ty nám dáváš dary
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Blahoslavenství  
Prastaré versus...
Kdo proti komu a proč?
Pavel Jun
 
Philadelphský týdeník Church Limited Times otiskl v dubnu 2003 pozoruhodný článek: Prastaré versus… Kdo proti komu a proč?
     U středopalestinského města Dabne objevil archeolog J. Wasserflut korespondenci jakéhosi občana, patrně loďaře, s městskou radou.
     Text je patrně velmi starý. Otiskujeme jej tak, jak se jej podařilo rozluštit. Přestože je text kusý, smysl však je částečně patrný.
     Slova nebo spíš části vět, které nebylo možné s jistotou přečíst, jsou reprodukována třemi tečkami „…“ (Nadpisy doplněny redakcí)
 
Městská rada:
předvolání na zasedání … města. …stavba korábu na kopci za městem … moře … vzdálené… … lidé se … obávat povodní.
Loďař městu:
nemohu… dost času… žijeme v svobodné zemi … každý dělat, co … správné … rád lodě … i přes moře… jiné země
Předvolání druhé:
se dostavil na jednání rady… ohlášena krádež zásilky dřeva z …
vezměte s sebou … doklady z … roku a potvrzení … daní.
Loďařova odpověď:
ohledně… obraťte … na …
Předvolání třetí:
další skutečnosti k vašemu případu. … projednán i ve vaší nepřítomnosti…
Soudní rozhodnutí:
ze svědectví pana K… a pana … vyplývá, že… proto se zabavuje … majetek … nástup do … vězení v …
Zpráva (patrně) městského kronikáře:
veřejnost vzrušuje … se táhnoucí spor „město versus …“ … ji ani nečekaně přísný rozsudek. Na dnešek … pochod proti … účast … zástupci města očekává se … kamenování… poslední … je, že organizátoři pochod odkládají na …, protože odpoledne začalo velmi pršet.
 
Jaký se zde skrývá příběh, kdo s kým a proč byl ve sporu, jestli se náš loďař opravdu vydal přes moře a co tam našel, je obestřeno tajemstvím.
     Redakce týdeníku vyhlašuje dotovanou soutěž o doplnění tohoto jistě velmi vzácného textu. Zkuste své štěstí i Vy. Tuto soutěž vyvolal ThDr. John Holy svým kontroverzním tvrzením (publikovaným v jistém odborném časopisu), že našel další texty související s Wasserflutovými.
     Otiskujeme jen jejich závěr (jsou volně přístupné na stránkách http://www.bibel.cz, (resp. http://bible.cz, poslední část – pozn.překladatele)
     Má to snad být podle Holyho to, co uviděl loďař z kapitánského můstku na konci své cesty?
     … a viděl jsem … nebe a novou zemi… neboť první nebe a … země pominuly a moře již vůbec nebylo.
 
Štědrost  
Co o tom
čteme v Bibli
Aleš Mostecký
 
Písmo nám vydává jasné svědectví o štědrém Bohu. To on nám udílí množství dobrých darů k životu, veškerou úrodu na polích, nepřeberné množství rostlinstva (a posléze i živočichů) jako potravu. Zpívá o tom Žalm 104 nebo hned úplně první kapitola Bible (Gn 1).
     Nesčetné jsou ovšem také další skutky Hospodinovy, jimiž způsobuje záchranu a štědře udílí i odpuštění. Tady bychom mohli vyjmenovávat od úplného začátku Bible až na sám konec.
     Takto štědrého Boha nám pak představuje i Ježíš. Svým sycením zástupů či proměněním vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské, prokazováním skutků milosrdenství a pravomocným vyhlašováním odpuštění. A nakonec nám Ježíš dává i sám sebe.
     Stejně jako u jiných ctností, tak i u štědrosti, je takto ctné lidské chování odrazem Božího jednání či “napodobováním” Krista. Povzbuzování k naší štědrosti proto v Písmu nechybí. Nejde však o žádné příkazy typu “musíš”, ale o výraz naší radosti nad mnohými obdarováními z Boží strany. Štědrost lidí je odpovědí na rozpoznanou štědrost Boží. (2K 8 a 9 kap.) V konkrétním případě se štědrost při sbírce stává možností pomáhat těm, kdo jsou v nouzi, a tím zároveň velmi účinným misijním nástrojem.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Prastaré versus... Kdo proti komu a proč?:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Co o tom čteme v Bibli:    | vložit příspěvek |