ročník 44/2003:
                   
039Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Kristovo vtělení a VŘSR
Zastavení
Prastaré versus... Kdo proti komu a proč?
Co o tom čteme v Bibli
O lískovém keři a štědrosti
Lze skloubit štědrost a šetrnost?
Ve výtvarném umění
V čem jsme štědří?
Caritas
Věda o domově
Jimramov - Otevřeno 2003
Krása
Láska silná jako smrt?
Co bylo
Co bude
Homo christianus
Anketa - Přednášející:
Úplně nejradši poslouchám les
Anketa - Účastníci:
Slavnost
Žádné spory
Lochtačka
Stephan Daldry - pozoruhodný, nebo podivný?
Soustředění mladých historiků
Lucerničky
Ty nám dáváš dary
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Dělníci víry
Věda
o domově

Rozhovor s ekoložkou Ilonou Mužátkovou
v létě ptala se Alžběta Široká
 
 
 
 
Jak bys obecně vysvětlila termín ekologie a co znamená pro tebe?
     Pojem ekologie se dnes často používá jako synonymum ochrany životního prostředí. V původním smyslu jde o biologickou vědu sledující vzájemné vztahy organismů a jejich poměr k okolnímu světu, je to „věda o domově“ (řecky „oikos“-dům, „logos“-slovo). Ekologie rostlin například sleduje jejich nároky na půdu, vláhu apod., vzájemnou provázanost životních cyklů kytek na jedné louce a spoustu dalších věcí. V tomhle smyslu jsem ekologii vystudovala, právě to studium provázanosti různých jevů mi je blízké a samozřejmě to souvisí i se snahou pomoci chránit okolní prostředí v jeho celistvosti. Ekologie jako věda vlastně dovoluje poznat určité přírodní mechanismy, které má pak člověk touhu chránit. To je, zjednodušeně řečeno, vedle sociálního hlediska moje hlavní motivace.
 
Jak ses dostala k této práci?
     Od dětství mě to prostě baví, v současné době jsou ale veškeré moje „ekologické“ aktivity mimopracovní. Jsem zaměstnaná v poradně pro ženy, věnuji se lektorské činnosti v oboru partnerské a sexuální výchovy a konzultační práci pro ženy a dívky v tísni, těhotné a kojící maminky apod. Ovšem souvislost mezi ekologií, jak ji většinou chápeme, a ekologií našeho života, tou naší vědou o domově, je obrovská. Jsem až překvapená, jak mnoho souvislostí lze najít například ve vztahu k životu v podobě počatého dítěte a k životu celého stvoření na naší trpící planetě. Často potkávám i jiné lidi zabývající se obojím.
 
Jaký je rozdíl mezi ekologem a ekologem-křesťanem, co může ekolog-křesťan tomuto hnutí přinést?
     Mnozí lidé aktivní v ekologických hnutích jsou křesťané, to vědomí odpovědnosti za svěřenou hřivnu by mělo být křesťanům blízké a spojuje vlastně všechny takto angažované lidi bez rozdílu světonázoru. Myslím, že křesťané mají k této odpovědnosti možnost přidat ještě radostnou pokoru, vědomí svobodných dělníků stojících v určitém úkolu a přesto plně spoléhajících na Boží milost. To je velmi osvobozující pocit, když si představíš, že běžný život ekologického aktivisty provázejí nepřetržité série proher a neúspěchů.
 
Které křesťanské organizace v Česku se věnují tématu ekologie?
     Nevím o všech, jistě je mnoho zajímavých aktivit, problém je v tom, že kdo najde čas na nějakou konkrétní práci, už o sobě často nestihne dát vědět. Při České křesťanské akademii vznikla ekologická sekce, která již nyní významně pomáhá kontaktovat podobně zaměřené křesťany, v plánu je i mapa ekologických aktivit církví v ČR. V Náchodě působí pobočka mezinárodní ochranářské organizace „A Rocha“ (skála), některé církevní školy a dětské kroužky se věnují ekologické výchově. V evropském měřítku pracuje Evropská křesťanská síť ochrany životního prostředí - European Christian Environmental Network (ECEN), ta poskytuje velmi kvalitní odborné zázemí pro ekologickou práci církví a umožňuje osobní spolupráci lidí v širším kontextu.
 
Čím konkrétně se zabýváš v České křesťanské akademii a doma na Vysočině?
     V současné době vrcholí přípravy na letošní Období pro stvoření, to je čas od prvního září do první neděle v říjnu, který už mnoho církví v Evropě věnuje vděčnosti za stvoření a snaze o jeho ochranu. V Česku se teprve pomalu „rozjíždíme“, ekologická sekce ČKA připravuje bohoslužbu a výstavku dětských prací na téma „Sestřička voda“, škola ve Svatém Janu pod Skalou chystá zajímavý program. Do tohoto období spadá také „Evropský den bez aut“ – 22. 9., osobně bych se měla zúčastnit olomouckého týdne mobility v besedě na téma Udržitelnost, mobilita a odpovědnost křesťanů. Na Vysočině vedu kroužek s ekologickým zaměřením pro malé děti, jinak se snažím o popularizaci, trochu překládám materiály ECEN, snažím se seznamovat lidi a seznamovat se s lidmi, o moc víc nestíhám.
 
Cítíš okolo sebe podporu? Jaká je tvá motivace pro další práci?
     S blízkými lidmi, se kterými sdílíme určité názory, obavy a zájmy se, věřím, podporujeme navzájem. Mám veliké štěstí, že mým nejbližším kamarádem je i v tomto případě můj muž. Chtěla bych využívat své hřivny, cítím velkou vděčnost za všechno, co dostávám, a práce pro ochranu stvoření mi připadá smysluplná. •
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Věda o domově:    | vložit příspěvek |