ročník 44/2003:
                   
039Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Kristovo vtělení a VŘSR
Zastavení
Prastaré versus... Kdo proti komu a proč?
Co o tom čteme v Bibli
O lískovém keři a štědrosti
Lze skloubit štědrost a šetrnost?
Ve výtvarném umění
V čem jsme štědří?
Caritas
Věda o domově
Jimramov - Otevřeno 2003
Krása
Láska silná jako smrt?
Co bylo
Co bude
Homo christianus
Anketa - Přednášející:
Úplně nejradši poslouchám les
Anketa - Účastníci:
Slavnost
Žádné spory
Lochtačka
Stephan Daldry - pozoruhodný, nebo podivný?
Soustředění mladých historiků
Lucerničky
Ty nám dáváš dary
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Reportáž  
Homo christianus
Vsetín 3. - 5. 10.2003
Magdaléna Trusinová; foto: Jonáš Hájek, Samuel Titěra, Tomáš Vokatý
 
 
 
Vsetín... pro někoho nejseverněji položená výspa Balkánu, pro jiného malé valašské městečko prošpikované paneláky. Od 3. do 5. října jsem tam spolu s nejen mladými nejen evangelíky hloubala nad tím, cože to je ten Homo christianus?
     Páteční večer se nesl v pseudovědeckém (a tím pádem velmi vtipném) duchu. Petr Gallus nás za pomoci svých kolegů seznámil s neblahým dědictvím české reformační tradice, totiž s postavou Emanuela Chmelíka z Chmelnice, „doposud naštěstí zcela neznámého a právem zapomenutého českého průseráře, katastrofistu a deformátora.“ Slyšeli jsme velice barvité líčení Chmelíkova pokusu o svatební obřad, dále několik jeho zdařilých hudebních skladeb na motivy písní nejen z EZ, popis smrti Mistra Jana, svědectví o bitvě u Lipan, také jsme viděli divadelní hru a na závěr módní přehlídku. Zkrátka pastva pro oko i ucho. Jen Marku Zikmundovi jsem nezáviděla, když po rozverném „dobrém večeru“ přišel s pobožností. Utišit mladé rozjívené evangelíky někdy dá dost práce.
     Dát si hned v sobotu po ránu norský film Druhá tvář neděle nebyl nejšťastnější nápad… Film tematicky přesně zapadal do programu – šlo v něm především o hledání a nalezení vlastní identity v rámci církve, rodiny, tradic. I když skončil v podstatě happyendem – mladá dívka se vymaní ze svazujícího prostředí v rodině luterského faráře – postavil před nás nepříjemné otázky. A opravdu nevyzníval moc optimisticky: změna vztahů a celkové atmosféry ve sboru není možná, svobodomyslné dívce nezbývá, než za sebou dobře zavřít dveře.
 
 
 
    Odpoledne jsme spolu s Ester a Ladislavem Moravetzovými připravili světovou premiéru skladeb Sanctus a Agnus Dei. Zvláště u té druhé mě moc mrzí, že generálka dopadla výrazně lépe než první uvedení na veřejnosti den na to při nedělních bohoslužbách. Na této hudební dílně jsem zjistila, že písně z EZ neznějí ve čtyřhlasém provedení vůbec špatně. Pokud jsem měla zavřenou pusu a pouze poslouchala, zněly dokonce výborně.
     Poetická čajovna byla tentokrát nejen poetická, ale místy i silně angažovaná, občas lehce morbidní a až na výjimky nepatetická. Jen pro příště: pořádejte ji ve větších prostorách! Fakt mě nebaví sedět pod stolem vedle květináče, a z bleskového průzkumu nejbližšího okolí vyplynulo, že nejsem jediná.
     Zuzana Navarová s KOA na koncert na Vsetíně asi jen tak nezapomenou – oddaní fanoušci je málem nenechali odejít z pódia. V krásném Zuzanině altu člověk zaslechl melancholii i radost zároveň. A jak to ve vás rezonovalo! Nejen hudba, hlavně texty.
     Jen jedno jsem tak úplně nepochopila – proč nebyly bohoslužby v kulturáku? Odnesla jsem si z toho následující poznatek: Homo christianus je někdy pěkně schizofrenní.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anketa
Přednášející:
1. Co pro Vás znamená být křesťanem?
2. Je pro Vás důležité být evangelíkem?
Filip Dušek
 
Martin Balcar 
Martin Balcar,
ředitel Nadace Divoké husy
1. Patřit k určité nadčasové skupině lidí, která nějakým způsobem přiznává, že je třeba se v životě ohlížet a nesledovat pouze to, co vyhovuje mně v okamžité situaci – ne vždy se to daří, taky z toho pramení určitá nafoukanost křesťanů.
2. Není to důležité, prostě jsme se v té tradici narodili a je nám nejbližší a neznamená to vůbec nic víc. Někdy je mi líto, jak neumíme s ostatními křesťany komunikovat. Je dobré na určitých tradicích trvat, ale jinak to není důležité.
 
Roman Mazur 
Roman Mazur,
jáhen ČCE v Ostravě
1. Že jsem se potkal s vyprávěním o Ježíši Kristu – o jeho životě, smrti a vzkříšení. Že jsem v něm našel sebe i smysl svého života. Že není lepší alternativy…
2. Jo. Jsem rád homo christianus evangelicus. Naše tlupa je v mnoha ohledech fajn. Ale ještě, že jsou i jiné poddruhy. Jinak by nás bylo málo na celý svět. A spoustu věcí umí ty jiné tlupy lépe než my.
 
Pavel Stolař
 
Pavel Stolař,
soukromý podnikatel
1. Být křesťanem znamená věřit v Ježíše Krista jako svého spasitele.
2. Protože jsem v tomto prostředí vyrostl a způsob vyjadřování víry v evangelické církvi je mi proto velmi blízký – takto je to pro mě důležité. Na druhou stranu si dovedu představit, že spása skrze Ježíše Krista je vyznávána i v jiných církvích, a proto bych si dovedl představit svoje působení i v církvi jiné.
 
Jan Keřkovský
 
Jan Keřkovský,
kazatel ČCE v Jihlavě
1. Životní orientaci, nasměrování, vnímám kořeny, které mám za sebou, naději, kterou mám před sebou.
2. Evangelík – pro mě to důležité je, asi se sžívám s tradicí, která k tomu patří.
 
Dalibor Titěra
 
Dalibor Titěra,
výzkumný prac. ve včelařství
1. Jsem rád, že jsem křesťanem, je to zdroj a nenašel jsem nikdy žádný lepší.
2. Evangelíkem jsem se narodil v tradiční evangelické rodině. Myslím si, že dnešní evangelíci stejně jako dnešní křesťani jiných konfesí míří určitým směrem, kde konfese už nebude to nejdůležitější, přestože dneska ještě konfesní rozdíly nemůžeme snadno smazat.
 
Daniel Ženatý
 
Daniel Ženatý,
kazatel ČCE v Novém Městě n. M.
1. Být svobodný a přijímat mnoho darů.
2. Spíš jsem křesťanem. Evangelíka beru jako způsob, kterým jsem byl vychován a který mně vyhovuje.
 
Svatopluk Karásek
 
Svatopluk Karásek,
poslanec Parlamentu ČR
1. Být účastníkem intergeneračního zápasu, který vede Bůh v tomto světě o kvality, které vytvářejí bohatší život.
2. Čím jsem starší, tím je to pro mě důležitější. Není to, řekněme, to prvotní, ale vážím si evangelické církve a tradice i toho, co jsem v ní zažil v minulosti i současnosti.
 
Marek Zikmund
 
Marek Zikmund,
kazatel ČCE v Boskovicích
1. Především vím, že tady nejsem náhodou, že můj život a tento svět je Božím stvořením, že mám komu být za to vděčný, což mi pomáhá nebýt úplně zapšklý v životě, i když se mi třeba nedaří. Pro mě není tedy křesťanská víra povinností, ale přemýšlením do hloubky: proč tady jsem, pro koho tu můžu být, zdali tady nejsem jen pro sebe, a tudíž trošku zbytečný.
2. Důležité je býti věřícím člověkem (křesťanem). Za to, že jsem evangelíkem, trošku nemůžu, ale je to pro mě důležité v tradici, která pro mě znamená možnost setkávání s podobně naladěnými věřícími. Je to vsazení do určité živné půdy, do určitého společenství.
 
Ladislav Moravetz
 
Ladislav Moravetz,
celocírkevní kantor ČCE
1. Především to, že jsem člověkem, který má určitou náboženskou identitu.
2. Jsem rád, že ke křesťanskému lidu patřím, že patřím k evangelickému lidu, protože je to církev, která má obrovské hodnoty, pěkné tradice a co se týká církevní hudby, tak je to bohatství, které mě v dnešním 21. století neustále inspiruje.
 
Petr Gallus
 
Petr Gallus,
doktorand na UK-ETF
1. To znamená především vyznávat víru v Ježíše Krista, úplně překopat svůj život podle určitých pravidel jak aktivně, tak pasivně – jak v přemýšlení, tak v tom, co dělám, i v tom, co nedělám.
2. Je pro mě důležité být evangelíkem, protože je to konkrétní vyznání, které není rozpliznuté v cosi neurčitého a abstraktního. Má konkrétní odraz v konkrétních životních aktech. Mohlo by se zdát, že je to jedno z mnoha vyznání, ale pro mě je to prostě to moje - jak tradicí, tak věroučně, tak tím, co se mi líbí a co bych v životě chtěl.
 
Jan Keller
 
Jan Keller,
kazatel ČCE v Humpolci
1. Znamená to strašně moc v osobním životě, hodně jsem získal hlavně společenstvím a vírou, kterou jsem přijal, a už je jedno, zda je evangelická či jiná.
 
 
 
Diskusní fórum k článku Homo christianus:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Anketa - Přednášející::    | vložit příspěvek |