ročník 45/2004:
                   
041Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Dort
Zastavení
Abych se nepřihlásil na pilotní kurz
Liturgii nemáme a nepotřebujeme
Co k tomu Bible?
Přitahuje nebo odrazuje Vás u církve liturgie?
O té naší liturgii
Usmát se můžeš vždycky
Strado & Varius
Stát
Prostředí, kam lze přijít
EkoIntro
Co bylo
Co bude
Překážky pro seznámení
Polární Ural
Podobenství zase jinak
Drátěné ozdoby
Viktor Fischl Obžalovací spis
Konvent
Křížovka
Okno naproti
Svatí blázni
Čeká má duše
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Zjevení  
Abych se nepřihlásil na pilotní kurz
Zdeněk Šorm
 
Po útoku z 11. září 2001 si prý Pentagon přizval scénáristy katastrofických filmů, aby vojenským a bezpečnostním odborníkům pomohli vytipovat, čeho se ještě mohou od teroristů dočkat a co je tedy třeba pro bezpečnost země udělat. Osnovatelé hrůzostrašných vizí neměli dělat nic jiného než dříve, a přece se najednou ocitli v úplně jiné roli a jejich práce dostala úplně jiný význam. Protože fantasmagorická pohroma byla skutečností, stali se z těch, kdo se přiživují na lidské touze po napětí a na katastrofických hysteriích, najednou dělníci naděje. Jejich nápady ztratily punc dobře vykalkulovaných strašáků, staly se z nich základní kameny bezpečnosti. Teprve souvislosti dávají věcem jejich význam.
     Budu-li se dívat na takový horor z pohodlí své sedačky, budu asi nejsilněji vnímat to, co s mým poklidem nejvíc kontrastuje. Možná to ve mně vyvolá příjemné napětí a mrazení, možná se znechuceně odvrátím od toho cynismu, který kvůli vlastnímu zisku nasadí lidem noční můry do hlavy. Uvidím-li ale tentýž horor, budu-li ho zároveň prožívat, možná si spíš všimnu, jak jej autoři pojali, jak ho předložili: Jako nevyhnutelný osud, nebo jako výzvu? Jako slepou náhodu, nebo jako důsledek nějaké příčiny? Jako bezbřehou ničivou sílu, nebo jako něco, co přes všechny úspěchy nakonec ztroskotá, protože se ochota k oběti ukáže silnější? A dozvím-li se navíc, že ho napsal někdo, kdo prochází tímtéž, co já, asi mi ta důvěra nebude ani připadat jako naivní pohádka.
     A tak pro mne, co jsem si přečetl něco o tom, co mohl mít Jan před očima a za sebou, když ji psal, nesplývá už Apokalypsa s katastrofou ani se strašením podomních obchodníků se spásou, kteří se jako supi slétávají na mršinu otřeseného sebevědomí. Taky už tuším, proč Luděk Rejchrt nazval její komentář „Zpěv o naději“. Pokouším se té písničce přizvukovat, když se na mne při zprávách valí jedna hrůza za druhou a z obrazovky se na mne bohorovně culí inženýři tunelů a z propasti se vynořující ctitelé totality, abych se taky náhodou nepřihlásil na pilotní kurz nebo si alespoň nepřipnul odznak nějaké třídní nenávisti. Doufám, že to má smysl, a proto jsem pro letošní rok přizval do Bratrstva pár kolegů písničkářů, díky kterým nám snad ta Janova melodie přejde do krve.
 
 
Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc na věky. Amen.
     Hle, přichází v oblacích ! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
     Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
     Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.“
Zjevení 1,4 – 11
 
 
 
Diskusní fórum k článku Abych se nepřihlásil na pilotní kurz:    | vložit příspěvek |