ročník 45/2004:
                   
044Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Tak nám zabili kantora...
Zastavení
Silné kafe
Ty jsi také krásný?
Co k tomu Bible?
Vyjmenujte pět svých kladných vlastností
Apokryfní Ester
Demokracie
Žijeme bez sobot a nedělí
Žijeme spolu s nimi
Má drahá ekologie...
Martin A. Hansen Lhář
Co bylo
Co bude
Nárok na můj volný čas
O místě, kde sloni dávají dobrou noc, aneb „mzungu“ v Keni
Pán prstenů: Návrat Krále
Ošatka ze slámy
4. bál poličského seniorátu
ČCE pomohla Rolničce
Příběh více smysly
ad: Marťani,střezte se!
ad: Marťani,střezte se!
ad: Liturgie M.Kitta: Co k tomu Bible?
Dobré místo na iternetu
Křížovka
Personální fond
S Pánem Bohem
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Křížovka
 
Kdo je autorem výroku, který naleznete v tajence? Odpovědi posílejte do 22.dubna na adresu redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který dostane dárek.
Vodorovně: A. Lovecký nástroj; iniciály někdejšího děkana KEBF (ETF UK); olejnina. - B. Vydávat koňský zvuk; druhý díl tajenky; planeta ve Sluneční soustavě. - C. Fotbalový klub švédské metropole; uzlíček ve tkanině; Krokova dcera; prostředek rozhodování v nejistých otázkách. - D. Iniciály organizátora Jimramovského festivalu; hony; předložka; stát v JV Asii; iniciály někdejšího redaktora Bratrstva. - E. Trháme; pusinkuje; volání na Markétu s německou variantou toho jména. - F. Třetí díl tajenky. - G. Dědečkův syn; zahaliti; svatozář. - H. Barva v kartách; obětní býk; zkratka pro sensitivní; SPZ města, kde byl Sjezd mládeže 2002. - I. SPZ posledního působiště stávajícího synodního seniora ČCE; rychlost; nafukovat; iniciály autora Biblického slovníku. - J. Čtvrtý díl tajenky.
 
Svisle: 1. První díl tajenky; podej omamnou látku. - 2. Obživl; jihočeská městečko. - 3. Nálev; gluten; dřívější zkratka týdeníku vydávaného Kostnickou jednotou. - 4. Označení Rakouska; choroba; druh pepře. - 5. Navlhči; německé zájmeno; protiva. - 6. Výzva; utlouklo. - 7. Vychovatelka (ze španělštiny); otevřel ústa v souvislosti s únavou; druhá mocnina deseti. - 8. Vlastnit; katolický duchovní bez úřadu; německá vládní strana. - 9. Úplná; říkáme po Kralicku. - 10. Nástroje na třídění dle velikosti; husí citoslovce; zkratka pro inovaci. - 11. Zkratka základní pomůcky při bohoslužbách v ČCE; srdečnice; pohyb po podložce. - 12. Byl k vidění; protilátka; tebe. - 13. Šílenství; islámská pokrývka hlavy. - 14. Pátý díl tajenky; kožní choroba.
 
Slovníček  
Personální fond
Kristýna Červinková
 
Personální fond je:
  1. státní zřízení nově objeveného státu ve vesmíru;
  2. instituce, která hledá vhodné osoby do páru;
  3. nejvěrohodnější bankovní účet na světě, kam se žádný člověk nemusí bát uložit své úspory;
  4. fond zajišťující finanční prostředky na platy a na úhradu nákladů souvisejících se bezpečením kazatelů a církevních pracovníků.
Zatrhli jste možnost d)?
Určitě ano.
     Personální fond byl zřízen v roce 1994 proto, aby si ČCE vytvořila finanční rezervu pro případ náhlé změny pravidel financování platů kazatelů státem. Během let bylo ve fondu nashromážděno tolik finančních prostředků, aby církev mohla platit všechny své zaměstnance ze svých prostředků po dobu přibližně jednoho roku. Shromažďování finančních prostředků do fondu bylo v poslední době zpomaleno. V současné době je 80 % prostředků vybraných každý rok rozdělováno kazatělům jako přídavek k platům které dostávají ze státní dotace. Zbylých 20% vybraných prostředků slouží pro doplňování jistiny fondu a pro solidaritu se sbory, které do personálního fondu nejsou schopny přispívat ve výšce stanovené synodem.
     Více informací můžete najít na adrese http://www.evangnet.cz/cce/czr/spf.htm
 
 
 
Diskusní fórum k článku Křížovka:    | vložit příspěvek |
 
 
Diskusní fórum k článku Personální fond:    | vložit příspěvek |